Att skicka fakturor till kommunen

Fakturorna elektroniskt till kommunen och vattenverket

Vi ber er vänligen skicka alla fakturor som är riktade till Lappträsk kommun till nedannämnda adresser oberoende av leveransadress. Elektronisk cirkulation av inköpsfakturor försnabbar behandlingen av fakturor och befrämjar vårt samarbete.

PAPPERSFAKTUROR
Lappträsk kommun
003702031353101
PB 299
02066 DOCUSCAN

Lappträsk kommun/vattenverket
003702031353102
PB 299
02066 DOCUSCAN

NÄTFAKTURERING
Lappträsk kommun

Nätfaktureringsadress: 003702031353101
Nätfaktureringsoperatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029

Lappträsk kommun/vattenverket
Nätfaktureringsadress: 003702031353102
Nätfaktureringsoperatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029

Fakturan ska innehålla följande uppgifter
Förutom mervärdesskattelagens officiella faktureringskrav bör leveransadressen för varan/tjänsten och övriga eventuella överenskomna referensuppgifter finnas på fakturan.

Sarastia Ab sköter om behandlingen av Lappträsk kommuns fakturor.
Tilläggsuppgifter om behandlingen av fakturor ger Daniela Lindfors, tel. 019 510 8621 eller e-post fornamn.efternamn(at)lapinjarvi.fi.