Begäran om entreprenörsanbud 2.9.2015

 

PROJEKT

Byggande av Semestervägen delvis

UPPHANDLINGSFÖRFARANDE

Öppet förfarande

Upphandlingen uppfyller inte det nationella tröskelvärdet. Upphandlingen är publicerad på kommunens webbsida.

ANBUDSHANDLINGARNA

Anbudshandlingar kan beställas fr.o.m. 2.9.2015 från adress: mauri.kivela@lapinjarvi.fi

LÄMNANDE AV ANBUD

Entreprenadanbuden med bilagor skall lämnas in i slutet kuvert till adress:

Lappträsk kommun, tekniska kansliet

Lappträskvägen 20 A

07800 Lappträsk

Anbudskuvertet skall märkas med texten : ”Semestervägen, entreprenörsanbud”

Anbudet skall vara oss tillhanda senast tisdagen 15.9.2015 kl. 13.00