IDROTTSTURERNA LEDIGANSLAGITS ATT SÖKAS

Utdelningsprinciperna för användningsturerna av Lappträsk kommuns idrottsutrymmen godkändes i bildningsnämnden (10.12.2018 § 118) och tas i bruk fr.o.m. 1.1.2020. Utdelningsprinciperna för användningsturerna av idrottsutrymmen gäller de utrymmen som Lappträsk kommun administrerar: idrottssalen vid Kirkonkylän koulu och idrottshallen i Porlom. Man kan ansöka om fasta och enskilda idrottsturer. Träningsturernas längd kan variera beroende på utrymme. Fasta … Läs mer

Drömmarnas boende i Lappträsk – Program

Drömmarnas boende i Lappträsk – En hållbar vardag mitt i naturen Helsingfors centrumbibliotek Ode, 3.3.2020 PROGRAM 17.45                  Anmälning & kaffe 18.00                  Öppning av evenemanget, Tanja Pöyhönen, projektledare, Lappträsk kommun En fungerande vardag i Lappträsk, Timo Virtala Gruppbyggande mitt i naturen, Pekka Heikkinen, Aalto-yliopisto Boendets miljöpåverkan, Matti Kuittinen, Aalto-yliopisto Bostadsområdet och välbefinnande, Laura Arpiainen, Aalto-yliopisto 19.00 … Läs mer

50 procent rabatt på bygglov av nya bostadshus

Lovisa stad beviljar 50 procent rabatt på nya, inom februari och mars 2020 inlämnade bygglov av nya bostadshus. Nedsättningen gäller bygglov som är inlämnade med tillhörande handlingar. Lediga bostadstomter i Lappträsk hittar du här Asuintontit Mera information gällande Lappträsk kommuns byggnadsordning eller om handlingar som behövs för ansökan om tillståndet hittar du på Lovisa stads … Läs mer

Bildningsväsendets understöd

Bildningsväsendets understöd Lappträsk kommun anslår följande understöd att sökas från bildningsnämnden senast 31.3.2020: Verksamhetsunderstöd • Understöd för hembygdsarbete samt museer Man kan även senast den 9.11.2020 kl. 14.00 mot kvitto söka följande understöd för utgifter som uppstått under tiden 1.11.2019-31.10.2020: Anskaffningar-/reparationsunderstöd • Utbildningsunderstöd • Talkounderstöd • Årets idrottare, ung idrottare, kulturperson och Kunnon Kuntalainen Ansökningarna … Läs mer

Drömmarnas boende i Lappträsk – En hållbar vardag mitt i naturen

Drömmer du om att bo i en vacker natur i Östnyland? Funderar du över byggandets koldioxidavtryck? Vill du aktivt delta i utvecklingen av funktionen i bostadsområdet? Till Husulabacken i Lappträsk utvecklar vi ett unikt samhällsbaserat gruppbyggnads koncept där det i byggnadsstadiet läggs märke till den ekologiska funktionen. Detta möjliggör välgrundade lösningar som minskar byggnadens koldioxidavtryck … Läs mer

Anmälan till förskolan och grundskolans första klass i Lappträsk

Hösten 2020 inleds förskolan för barn födda år 2014 och läroplikten för barn födda år 2013. Förskolan ordnas i skolorna. Anmälan till förskolan och till grundskolan görs elektroniskt 13.2-28.2.2020 på adressen https://lapinjarvi.inschool.fi Barn med invandrarbakgrund som bor stadigvarande i Finland är läropliktiga. Vårdnadshavarna bör fylla i blanketten ”anmälan till förskola eller grundskola” under tiden 13.-28.2.2020 … Läs mer