Taitopaikka

TAITOPAIKKA sammanför färdigheter, behov, arbeten och aktörer
I Porlom i Lappträsk fungerar en ny modell av rekryteringspool som är ett
center för görande och rekrytering, riktad till arbetssökande i Lappträsk,
där verksamheten baseras på individuella behov.
I Taitopaikka kan den arbetssökande:
-fördjupa och förnya sina kunskaper
-få personligt stöd för att bli sysselsatt
– delta i arbetsprövning
– finna deltidsjobb eller en praktikplats
– få utbildning i en viss arbetsuppgift direkt av arbetsgivaren
– -prova på något helt nytt
– få självsäkerhet som arbetstagare och arbetssökande
– avlägga kurser inom arbetssäkerhet, första hjälpen samt inom
hygienkompetens
– dela kunskaper med andra
KONTAKTA TAITOPAIKKAS HUSBONDE FÖR MER INFORMATION:
tfn 0447208693
taitopaikka@lapinjarvi.fi
LAPPTRÄSK
För ett företag möjliggör Taitopaikka:
– riktad rekrytering
– arbetstagaraen får utbildning för en viss arbetsuppgift redan i
Taitopaikka
– fungerar som mentor för de som får arbetsträning
– få en arbetstagare genom arbetsprövning, läroavtal eller
lönesubventionerat arbete
– låg tröskel för sysselsättande och stöd i alla faser vid rekrytering
Nylands TE-byrå stöder verksamheten.
KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION!
Husbonde Kai Nurminen
tfn 0447208693
Inspektor Maarit Sydänmaanlakka
tfn 0447208672
taitopaikka@lapinjarvi.fi

TAITOPAIKKA sammanför färdigheter, behov, arbeten och aktörer

Taitopaikka som finns i Porlom ordnar arbetslivsträning riktad till närkommunernas arbetssökande och är en service som Lappträsk kommun erbjuder.

Arbetsgivare

Taitopaikka gör det lättare att hitta arbetstagare. Företag kan genom oss hitta en lämplig arbetstagare och anställa genom arbetsprövning, lönesubvention eller läroavtal. Vi hjälper arbetsgivarna med att fylla i lönesubventions och arbetsprövningsblanketterna i samarbete med TE-servicetjänsterna.

Vi utbildar och erbjuder företag en möjlighet att utbilda en arbetstagare till en särskild uppgift i Taitopaikkas utrymmen.

I Taitopaikka kan en arbetssökande:

-fördjupa och förnya sitt kunnande
-få personligt stöd för att bli sysselsatt
-delta i arbetsprövning
-hitta en arbetsplats eller en arbetsprövningsplats
– få utbildning av arbetsgivaren till en särskild arbetsuppgift
– pröva någonting helt nytt
– få självsäkerhet som arbetstagare och arbetssökande
– avlägga kurser inom arbetssäkerhet, första hjälpen samt inom hygienkompetens
– dela kunskaper med andra

Fråga mera eller kom på besök, vi är mycket flexibla, och vår verksamhet grundar sej på individuella behov.

Husbonde Kai Nurminen Arbetslivsträning tfn 044 720 8693
Lots Tapio Liljeqvist , Företagssamarbete tfn 044 792 8922

taitopaikka(at)lapinjarvi.fi

https//www.facebook.com/taitopaikka-1797415337185425

Taitopaikka finns i Taitotalo vid adress:

Skolstigen 4
07820 PORLOM

Nylands TE-byrå stöder verksamheten.