Sysselsättningstjänster

VÄLKOMMEN MED I INSPIRERANDE VERKSAMHET

Vi bjuder in dig !

Taitopaikka och Traditionstalkot ger dig goda färdigheter för att söka jobb. Vi erbjuder intressant och hälsofrämjande verksamhet och hjälper dig att hitta en arbetsplats.

I Traditionstalkot – planerar vi tillsammans aktiviteter, trevliga utrymmen, klubbar, samlingsplatser och evenemang. Alla som är i behov av sysselsättning och vill ha glädje i sin vardag är välkomna. Du kan delta genom arbetsprövning eller som frivillig. Du kan komma och bekanta dig med de olika verksamheterna på torsdagar då vi har öppet torsdagstalko. I Traditionstalkot får du pröva på många olika arbetsuppgifter, du får ett arbetsintyg på dem och du kan hitta din egen källa för inspiration. Kom med när som helst, hur det passar dig också om du bara söker sysselsättning för en liten stund.

Mer info om Traditionstalkot: Mikaela Fabritius 044-7208650

I Taitopaikka – deltar arbetssökanden i frivillig handledning. En personlig plan och lägeskontroll görs upp och en arbets-, skolning-, eller arbetsprövningsplats sökes tilsammans, enligt intresse och behov. Du kan förnya eller fördjupa din kunskap och få personlig handledning i arbetssökningen. Om du planerar att sysselsätta dig inom en branch där du har behov av yrkeskvalifikationskort (t.ex. arbetssäkerhetskort, hygienpass, certifikat för heta arbeten m.fl.) kan du avlägga dem gratis via Taitopaikka. Du kan ansöka om att få komma med när som helst!

Mer info om Taitopaikka: Kai Nurminen 044-7208693

För arbetsprövare  skräddarsyr vi, på basen av egna önskemål och behov, en helhet som du har verklig nytta och glädje av. Vi samlar ihop team för att förverkliga intressanta projekt där du kan inverka på dina egna arbetsuppgifter och upplever glädje att lyckas!

 

Traditionstalkot:

Mikaela Fabritius
Projektkodinator
044 7208650
mikaela.fabritius(at)lapinjarvi.fi

 

Taitopaikka:

Kai Nurminen
Husbonde
044 7208693
kai.nurminen(at)lapinjarvi.fi