Nya företag

Nya företag i Lappträsk 2021

Maj

Ekström Korjaamo, Jord- och skogsbruk, underhåll och reparation av motorfordon

MK-Agro Ab, Jord- och skogsbruk samt övrig landsbygdsverksamhet. Bolaget kan köpa, sälja och hyra ut fastigheter, idka handel med aktier och värdepapper samt all annan laglig verksamhet

AMTN Oy, Produktrepresentation i Finland och de nordiska länderna

April

EläinystäVet, Veterinärtjänster

Mars

Tmi Onnila Ulla, Jordbruk

Onnila Martti Kalevi, Skogsbruk

Kuhan Toimi, Jordbruk

Februari

Karina Consulting, Rådgivning, marknadsundersökning, projektskrivning, analys av medicinsk produkt, analys av produktens genomförbarhet, rumsuthyrning, pensionat, gästhem, hundträning, daghem för husdjur

Januari

Disko Pictures Oy, Reklambyrå, 3D-visualisering, animation, videoproduktion

Kika Fixar Oy, Hemhjälp, städning, trädgård, gårdskarl, och annan legitim affärsverksamhet

T:mi Olli-Pekka Juhola, Planering och tillverkning av programvaror (62010)

Fotvårdare Linnea Honkala, Annan hälsotjänst

Vertical Farming Solutions Ab, Tillverkning, handel, export, import och konsultation inom livsmedels-, odlings- och trädgårdsbranschen samt andra branscher. Företaget kan idka handel och konsultation i värdepappersbranschen, fastighetsbranschen, livsmedelsbranschen samt andra branscher både i Finland och andra länder.

Nya företag i Lappträsk 2020

September

AllGo Oy, byggföretag

Design Talli Oy, All legitim affärsverksamhet i Finland

Bilepirssi Oy, Taxi service och all legitim affärsverksamhet

Augusti

Firma Niilo Enqvist, service av fordon och maskiner

Eligo Digitoimisto, reklambyrå

Juli

Benzz Logistic Ab, transportföretag och tillhörande service och alla legitima affärer

Juni

Juholta Ab, byggande, uthyrning av maskiner och utrustning utan chaufför, ägande och hantering av fast egendom, värdepapper, aktier och andelar, andra legitim affärer

Yumbone’s TMI, skolningsverksamhet inom hundhobby samt uppfödande av hundar

Maj

DuoGas Ab, energitjänster, produktion av energi och gas

Sebastian Jordas Ab, jordbyggnad

PHB Invest Ab, alla legitima affärer

Villikka & Enqvist Invest Ab, persontrafik, förvaltning och uthyrning av fastigheter, värdepapper och fordon

Mars 

Oy Miltrade Ab, representatör i Finland

Nya företag i Lappträsk 2019

November

Juhi Heavy-duty Service, service och reparation av tunga fordon, fordonsmontör, fordons chaufför

Hitsauspalvelu T.V, metallbearbetning

Februari
Rakennuspalvelu Bomberg Oy, byggtjänster etc.

Monitoimi J Kokko, reparationer, montering, svetsning, renoveringar,

Taxi Benny Engård, taxitjänster.

Januari
Oy Rune Ollas Ab, skogsdrivning och närtransport

Kim Olander, skogsbruk / vedförsäljning och maskinentreprenad m.m.

tmi Christoffer Silfvast, jordbrukstjänster.

Nya företag i Lappträsk 2018

December
SE-PE Apu Oy, konsultering.

tmi Pesula Raikas, tvättjänster.

November
Benzz Logistic, transport av varor samt uthyrning av utrustning.

Move and Train, fysioterapitjänster osv.

tmi Amanda Sallinen, scenkonst.

Oktober
tmi Laurkallio, försäljning av skog.

September
KAM Trading Oy, agenturverksamhet.

Augusti
Sjumilaskogen, skogshushållning.

Porlammin Konepaja öppet bolag, metallarbeten, service och renhållning av bilar.

Juli
tmi Börje Smeds, elentreprenör.

Maj
J. Storgårds Oy, fastighetsservice osv.

April
John Jordas tmi, maskinförare, gårdskarl, byggman, fastighetservice.

Mars
tmi Mikko Saastamoinen, hälsovårdstjänster.

Februari
Tomppi Fixar F:ma, fastighetsskötsel.

Källa: Handelsregistret