Företagregister

https://www.exsample.com

Ilmoittajan yhteystiedot eivät tule näkyviin sivuun

Robin Nygård

Bytesflakstjänster, grus- ocn sandleveranser, gårdskarlstjänster, byte av ringar, avhämtning av ris, grenar och träd, fällning av träd, slyröjning, vägkantsslåtter, hjälpkarlstjänster, maskinentreprenad, lastnings- och traktorarbete

Lappträskvägen 47
Robin Nygård
041 4615 805

J. Storgårds

Lappträskvägen
Jarno Storgårds
0400-342666

Kuljetusliike Leif Anttila

Transport tjänster uthyrning av fordon

Klockarstigen 3
Leif Anttila
040-5505358

Anttila Logistics Ab

Transporttjänster,försäljning av sjöcontainer.Terminal och lagerutrymme.

Klockarstigen 3
Tuula Anttila
040-7305266

Taksi Kenneth Tallberg

minibuss-, invataxi-, samt bårtaxitransport med yrkesskicklighet

Jordasvägen 100
Kenneth Tallberg
0405129420

Taxi Tomi Enqvist

Mosamäentie 43B 07850 Heikinkylä
Tomi Enqvist
040 6816786

Taksi Villikka Ab

Puiratonkuja 2
Tuomas Villikka
0440 688 960