ANVÄNDNINGEN AV MUNSKYDD BÖR FORTSÄTTA

Epidemiläget i Nyland har tagit en sämre riktning i flera kommuner. Då begränsningarna avvecklas ökar munskyddens betydelse i hanteringen av coronavirusepidemin. Lappträsk kommun uppmanar befolkningen att fortsätta använda munskydd, oberoende av vaccinationsskydd, i kollektivtrafiken, i allmänna lokaler inomhus och i alla situationer där fysisk distansering inte är möjlig och det finns en risk för smitta.

Användning av munskydd

Rekommendationerna gäller tills vidare och gäller alla som är fyllda 12 år.

Rekommendation för personer som saknar fullt vaccinationsskydd

  • Det rekommenderas att ansiktsmask alltid används inomhus i offentliga utrymmen om personen inte har fullt vaccinationsskydd eller inte har haft coronavirusinfektion för mindre än sex månader sedan.

Rekommendation för den som söker sig till coronatest och väntar på resultat

  • Det är skäl att alltid använda mask på vägen till coronavirustest och före testresultatet blir klart om man av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.

Rekommendation om att använda mask för hela befolkningen trots vaccinationsskydd

  • i kollektivtrafiken.
  • i offentliga lokaler inomhus i situationer där många personer vistas nära varandra, såsom under publikevenemang som ordnas inomhus, i restauranger och under religiösa sammankomster.
  • i alla situationer där det är svårt att undvika närkontakt och där risken för smitta kan vara stor.
  • utomhus om du hamnar i långvarig trängsel där det är svårt att röra på sig.

Trots rekommendationen har alla rätt att besluta om sin egen användning av ansiktsmask.

I social- och hälsovårdens enheter, småbarnsfostran och skolorna är rekommendationerna som förut

 För social- och hälsovårdssektorns personal och personer som besöker enheterna samt skolornas elever och vårdnadshavarna inom småbarnsfostran fortsätter rekommendationerna som förut. Nya rekommendationerna bekräftas när THL, undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen gett en riksomfattande rekommendation.