ANHÅLLAN OM UNDERSTÖD OCH GRUNDFÖRBÄTTRING AV ENSKILDA VÄGAR

Kommunens understöd för underhåll av enskilda vägar för 2021 kan ansökas senast 31.3.2022 kl 16.00.Till skriftliga ansökningarna bör bifogas bokslut för år 2021 och revisorernas utlåtande samt protokollsutdragen,av vilket val av funktionärer framgår.

Kommunens understöd för grundförbättring av enskilda vägar för åren 2023 kan ansökas senast den 30.6.2022 kl 16.00. Till skriftliga ansökningarna bör kostnadskalkylen och
tidtabellen bifogas.

Ansökningarna ska inlämnas under adress:

Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A,
07800 Lappträsk.

Lappträsk den 21.2.2022
Tekniska nämnden