Anbudsförfrågan på entreprenad 18.2.2016

PROJEKT

Gamla busstationens vattentaksarbete

UPPHANDLINGSFÖRFARANDE

Öppet förfarande.

Upphandlingen överstiger inte tröskelvärdet. Upphandlingen finns kungjord på kommunens webbsida och på webbsidan hankintailmoitukset.fi

ANBUDSBLANKETTER

Anbudsblanketter finns att beställa fr.o.m. 18.2.2016 från adressen: kunta@lapinjarvi.fi

LÄMNANDE AV ANBUD

Entreprenadanbud med bilagor skall skicka i slutet kuvert till adressen:

Lappträsk kommun

Tekniska nämnden

Lappträskvägen 20 A

07800 LAPPTRÄSK

Anbudskuvertet skall märkas med texten ”Gamla busstationens vattentak, anbud”

Anbuden ska vara oss till handa senast 7.3.2016 klo 14.00.

Tilläggsuppgifter vid behov: Lappträsk kommuns tekniska direktör Mauri Kivelä

tel. 044 720 8652