50 procent rabatt på bygglov av nya bostadshus

Lovisa stad beviljar 50 procent rabatt på nya, inom februari och mars 2020 inlämnade bygglov av nya bostadshus.

Nedsättningen gäller bygglov som är inlämnade med tillhörande handlingar.

Lediga bostadstomter i Lappträsk hittar du här Asuintontit

Mera information gällande Lappträsk kommuns byggnadsordning eller om handlingar som behövs för ansökan om tillståndet hittar du på Lovisa stads hemsida.

Tilläggsinformation om byggandet och byggnadslov: ledande byggnadsinspektör Miia Hento, tel. 040 641 2401, miia.hento@loviisa.fi