Palveluseteli

Lapinjärven kunta on ottamassa käyttöön palveluseteliä tehostetussa palveluasumisessa, kotihoidossa ja omaishoidossa.

Palveluseteli on kunnan vaihtoehtoinen tapa tuottaa sosiaali- ja terveysalan palveluja. Palvelusetelin käytöllä pyritään lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta, monipuolistamaan palveluntuotantoa sekä edistämään kuntien ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä.

Kunta arvioi palveluntarpeesi ja päättää palvelusetelin myöntämisestä. Voit valita palvelusetelintuottajan kunnan hyväksymistä yksityisistä palveluntuottajista. Kunta ei peri sinulta asiakas maksua, mutta palveluntuottaja laskuttaa mahdollisen omavastuuosuuden sinulta.

Kunta päättää palvelusetelin arvosta, yksityisten palveluntuottajien kriteereistä sekä hyväksyy yksityiset palveluntuottajat. Yksityisen palveluntuottajan palvelun tason tulee täyttää lakien vaatimukset ja vastata vähintää samaa tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta palvelulta. Palvelusetelin käyttöä ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki.

Et voi vaatia palveluseteliä, mutta sinulla on oikeus kieltäytyä siitä. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Palvelu on arvonlisäverotonta.

Ota yhteyttä

vs Hyvinvointijohtaja
Tiia Gustavson
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi
Puh. 050 4326 228

 

 

Palveluntuottajien hakuohjeet ja lomakkeet

Tehostettu palveluasuminen, kotihoito ja omaishoito

Hakuohjeet palveluntuottajille

Hakulomake, tehostettu palveluasuminen

Hakulomake, kotihoito ja omaishoito