Päivätoiminta

Päivätoiminta on siirtynyt 1.9.2019 Mehiläinen Lapinjärvi Oy:lle.

Päivätoiminta on tarkoitettu 65-vuotta täyttäneille kotona asuville muistisairaille, omaishoidettaville tai ikääntyneille, jotka tarvitsevat tukea osallistuakseen kodin ulkopuoliseen toimintaan.

Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää, suunnitelmallista ja kuntoutumista tukevaa toimintaa. Päivätoiminnan tavoitteena on edistää ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Päivätoiminnassa järjestetään erilaisia ryhmiä (muisti-, virike-, liikunta-, peliryhmiä ym.).

Päivätoiminnan myöntäminen perustuu asiakkaan kirjalliseen hakemukseen sekä tehtyyn palvelutarpeen arviointiin.

Päivätoiminta toimii arkipäivisin klo 08.00-16.00 Rauhalantie 3 tiloissa.

Lomakkeet ja ohjeistukset

Hakemus päivätoimintaan

Päivätoiminta

Ota yhteyttä

vs Hyvinvointijohtaja
Tiia Gustavson
044 7208003
tiia.gustavson@lapinjarvi.fi