Kotihoito

Kotihoidon palveluja annetaan tilanteessa, jossa kotona selviytyminen on vaikeutunut iän, sairauden, vamman tai muun syyn takia.

Kotihoidon tarkoitus on tukea asiakkaan selviytymistä arjessa, asiantuntevan ja turvallisen hoidon keinoin. Tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja kotona selviytymistä vahvistamalla asiakkaan omia voimavaroja ja omaa aktiivisuutta. Omaisia ja lähipiiriä kannustetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon.

Lomakkeet ja ohjeistukset:

Kotihoidon ja tukipalvelujen myöntämisen perusteet ja sisältö

Kotihoito - Mehiläinen Lapinjärvi Oy/yleinen ja akuutit asiat

040 658 6174
Rauhalantie 3, 07800 Lapinjärvi

Kotihoidon lähiesihenkilö/ asiakasasiat

Saara Saarman
040 637 8507
saara.saarman[at]mehilainen.fi

Kotihoidon sairaanhoitaja

Anni Huttunen
0406434206
anni.huttunen[at]mehilainen.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja

Tiia Gustavson
050 432 6228
tiia.gustavson[at]lapinjarvi.fi
Lapinjärventie 20 A , 07800 Lapinjärvi

Palvelujohtaja - Mehiläinen Oy

Hanna Hutka
040 637 8507
hanna.hutka[at]mehilainen.fi