Senioripalvelut

Lapinjärven senioripalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisiä eri elämänvaiheissa, tarjota oikeanlaisia palveluja oikeaan aikaan sekä edesauttaa aktiivista elämää.

Tavoitteena on tehdä itsenäinen arki ja kotona asuminen mahdolliseksi niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista ja turvallista. Lähtökohtana ovat aina ihmisen omat tarpeet ja ajatukset siitä, miten hän haluaa asiansa järjestää.

Mehiläinen Lapinjärvi on aloittanut 1.9.2019 alkaen toimintansa Lapinjärvellä, päivätoiminnan, kotihoidon ja Onni kodin tehostetun palveluasumisen osalta. Tehostetun palveluasumisen, Onni kodin, yhteyteen rakennetaan laajennus, johon nykyinen Honkahovin toiminta tulee siirtymään, kun laajennusosa on valmis. Tavoitteena on, että laajennusosa valmistuisi 31.12.2020 mennessä.

Mehiläinen Lapinjärvi tekee tiivistä yhteistyötä kunnan kanssa ja yhteisenä tavoitteenamme on turvata laadukkaat ikääntyneiden palvelut lähellä Lapinjärven asukkaita. Tarjoamme ikääntyneille turvalliset ja viihtyisät tilat, jotka mahdollistavat nykyaikaiset ja ihmislähtöiset ikääntyneiden palvelut, huomioiden kunnan asukkaiden ja henkilöstön tarpeet.

 

Palveluopas – Senioripalvelut

Omavalvontasuunnitelma iäkkäiden palvelut

vs Hyvinvointijohtaja

Tiia Gustavson
050 432 6228
tiia.gustavson[at]lapinjarvi.fi
Lapinjärventie 20 A , 07800 Lapinjärvi

Tehostettu palveluasuminen

050 3317 244
Rauhalantie 3, 07800 Lapinjärvi

Onni Koti Lapinjärvi

Kotihoito - Mehiläinen Lapinjärvi Oy

040 658 6174
Rauhalantie 3, 07800 Lapinjärvi

Palvelujohtaja - Mehiläinen Oy

Hanna Hutka
040 637 8507
hanna.hutka[at]mehilainen.fi