Ungdomsgården

Öppenhållningstider:

Tisdagar:

åk 3-6

kl 13-16

åk 7-8

kl 16.30-19.00

Onsdagar:

åk7 och uppåt

kl 15-19

Fredagar:

från 15år och uppåt

kl 15-21

Välkommen!

Adress:
Ungdomsgården i Kapellby, Unkan
Ängsvägen 3
07800 Lappträsk


Kontaktuppgifter

Ungdomsledare

Katarina Lindroos

Tel: 044 7193 010
Uppsökande ungdomsarbetare

Markku Vilonen

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lapinjärvi
Tel:050 543 1553
Direktör för bildningsväsendet

Pia Aaltonen

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel:0505439522