PRINCIPERNA FÖR SKOLSKJUTSNING I LAPPTRÄSK


Enligt § 32 i lagen om grundläggande utbildning har eleven rätt till fri skjuts ifall skolvägen är längre än 5 km eller beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig.

Skolvägen får ta endast 2,5h väntetider inberäknade för under 13-åringar och 3 h för elever över 13 och för elever med specialundervisning. Skjutsning och ledsagande av eleven kan även understödas.

I Lappträsk ordnas skolskjuts:

-  alltid, ifall resans längd är minst 5 km
-  alltid, ifall resans längd är minst 3 km och eleven går i årskurs
0-3
-  enligt ansökan för kriterier enligt farlighetsprinciperna
-  enligt ansökan med läkarintyg

Skolskjuts ordnas med skoltaxi.

Avstånd som eleven på egen hand går till avhämtningsplatsen är
- förskolebarnen sökes hemifrån
- 1 km årskurser 1-2
- 3 km årskurser 3-6

Barnen bör vänta ute vid postlådan på sin skjuts, för att taxin skall kunna hålla tidtabellen.

Kontaktpersoner till skoltaxi:

Michael Engård 0407070300

Tuomas Villikka 044068 8960

 

Skolskjutshandbok i Lappträsk kommun fr.o.m. 15.8.2018 (pdf)

Skolskjutshandbok (pdf) Utbildningsstyrelsens publikationen


Kontaktuppgifter

Direktör för bildningsväsendet

Pia Aaltonen

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel:0505439522