Grundutbildning

Grundutbildningen är allmänbildande utbildning som i sin helhet tar 9 år.

I Lappträsk finns två finskspråkiga lågstadieskolor: Kirkonkylän koulu och  Hilda Käkikosken koulu. Svenskspråkig lågstadieskola är Kapellby skola. Alla lågstadieskolor ger högklassig grundutbildning. Skolorna samarbetar med vårdnadhavarna och man tar elevernas behov i beaktande så bra som möjligt.

Svenskspråkiga utbildningen för klasserna 7-9 köps från Lovisa, eleverna åker till Lovisanejdens högstadium. Finskspråkiga utbildningen för klasserna 7-9 köps från Kouvola och eleverna åker till Elimäki högstadium.

Kapellby skolans hemsida

Kirkonkylän koulus hemsida

Hilda Käkikosken koulus hemsida


Kontaktuppgifter

Direktör för bildningsväsendet

Pia Aaltonen

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel: 050 543 9522
Kirkonkylän koulu

Skolvägen 16, 07800 Lappträsk
Tel:044 5818076
Fax:(019) 510 8689
Skolföreståndare Piia Siltala
Kapellby skola

Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk
Tel:050 3317810
Skolföreståndare Ann-Mari Koivula
Hilda Käkikosken koulu

Tel:(019) 612 057
Fax:(019) 612 061
Skolföreståndare Piia Siltala iltapäivätoiminta 050 322 5377
Lovisavikens skola

Brandensteinsg. 27 B, 07900 Lovisa
Tel:0440-555887
Rektor Petra Paakkanen
Lovisa gymnasium

Brandensteinsg. 27 A 07900 Lovisa
Tel:0440-555290
Rektor Anders Nordström
Elimäen yhtenäiskoulu

Vanhamaantie 28, 47200 Elimäki
Tel:0206157706
Rektor Kaisu Kovalainen-Laitinen
Elimäen lukio

Vanhamaantie 28, 47200 Elimäki
Tel:020 615 2422