Tallmogården

Tallmogården är ett ålderdomshem med 18 bäddar, beläget i centrum av Lappträsk. Tallmogården är avsedd för äldre lappträskbor som behöver vård, omsorg och omvårdnad dygnet runt när hemvård eller andra former av boendetjänster inte längre är tillräckliga eller ändamålsenliga.

I anstaltsvård bestäms klientavgifterna enligt lagen om klientavgifter. Hos personer i långvarig anstaltsvård är avgiften 85 % av klientens nettoinkomster, men avgiften får dock vara högst så stor att den som får vård har till sitt förfogande minst 107 euro per månad.

Klienterna placeras i anstaltsvård av en multiprofessionell SAS arbetsgrupp (selvitä-arvioi-sijoita, utredning, bedömning, placering).

Tilläggsinformation: närförman sjuksköterska Mirva Järvelä, 050 306 1231


Kontaktuppgifter

Tallmogården

Tallmovägen 7, 07800 Lappträsk
Tel:(019) 510 8672
Fax:(019) 610 712
Ansvarig sjukskötare (019) 510 8674,
050 306 1231
Tallmogården (019) 510 8672
Köket (019) 510 8673

Hemvård (019) 510 8675
Hemsjukvård 040 848 9254
TEPA boendeenhet 050 331 7244
Dagverksamhet 044 720 8679
Effektiverat serviceboende

ONNI Koti Lapinjärvi

Tel:
Jour 050 3317 244
Välfärdsdirektör

Tiia Gustavson

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel:0504326228

Tel:044 720 8692
Fysioterapeut

Kaj Ikäheimo

Fredsbyvägen 3, 07800 Lappträsk
Tel:050 366 5011
lähihoitaja

Kati Ruokolainen

Rauhalantie 3, 07800 Lappträsk
Tel:044 720 8679