NÄRSTÅENDEVÅRD

Närståendevård betyder att en vårdbehövande äldre, handikappad eller sjuk person får vård och omsorg hemma av en anhörig eller någon annan närstående.

Stöd för närståendevård är en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården (lagen om stöd för närståendevård 937/2005 § 2).

Vem kan vara närståendevårdare?

Som närståendevårdare kan godkännas en anhörig eller annan närstående person som har deltagit i vården av klienten redan tidigare. Vårdarens funktionsförmåga och livssituation ska vara lämpad för uppgiften.

Hur man ansöker om stödet

Stöd för närståendevård ansöks på en särskild blankett.  Till ansökan ska bifogas läkarutlåtande. Läkarutlåtandet är nödvändigt, men enbart det är inte en tillräcklig grund för ett beslut.

Stöd för närståendevård för personer över 65 år ansöks hos Service som främjar välbefinnandet. Stöd för närståendevård för personer under 65 år ansöks hos handikappservicen.

Avtal

Ett avtal om stöd för närståendevård upprättas mellan kommunen och vårdaren. Till avtalet bifogas vård- och serviceplanen.
Vårdaren är skyldig att informera om förändringar i vårdtagarens funktionsförmåga och i vården till kontaktpersonen för stödet (den som fattat beslutet).

Utbetalning av stödet

Arvodet betalas vårdaren varje månad retroaktivt. Stödet är skattepliktig inkomst. Närståendevårdaren står inte i ett sådant arbetsförhållande till Lappträsk kommun eller till vårdtagaren. Om vårdarens pensionsskydd föreskrivs i lagen om kommunala pensioner.

Vårdarens ledigheter

En närståendevårdare har rätt att hålla tre lediga dagar för varje kalendermånad som hon eller han varit bunden av vården dygnet runt eller ständigt varje dag.


Under vårdarens lediga dagar tas vårdtagaren tillfälligt in på en vårdinrättning eller så betalas arvode till en person som vikarierar för vårdaren i hemmet. Vikariens arvode är 65 euro per dygn.

Med hjälp av dagverksamhet kan vårdaren också ha kortvariga ledigheter.

Ansökningsblankett.pdf


Kontaktuppgifter

Tallmogården

Tallmovägen 7, 07800 Lappträsk
Tel:(019) 510 8672
Fax:(019) 610 712
Ansvarig sjukskötare (019) 510 8674,
050 306 1231
Tallmogården (019) 510 8672
Köket (019) 510 8673

Hemvård (019) 510 8675
Hemsjukvård 040 848 9254
TEPA boendeenhet 050 331 7244
Dagverksamhet 044 720 8679
Effektiverat serviceboende

ONNI Koti Lapinjärvi

Tel:
Jour 050 3317 244
Välfärdsdirektör

Tiia Gustavson

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel:0504326228

Tel:044 720 8692
Fysioterapeut

Kaj Ikäheimo

Fredsbyvägen 3, 07800 Lappträsk
Tel:050 366 5011