Dagsverksamhet för seniorer

Dagsverksamheten är en stödtjänst inom hemvården och är avsedd för lappträskbor som bor hemma och är 65+.

Dagsverksamhet är verksamhet som är förebyggande, målinriktad och stöder rehabilitering. Avsikten med dagsverksamheten är att ge de äldre en mötesplats som erbjuder stöd för den äldres fysiska, kognitiva och sociala verksamhetsförmåga och således främjar de färdigheter som behövs för att den äldre skall kunna bo hemma.

Dagsverksamheten ordnar olika grupper (minnes-, stimulans-, motions-, spelgrupper m.m.)

Dagsverksamheten i Lappträsk fungerar vardagar kl. 08.00-16.00 på Fredsbyvägen 3.

Tilläggsinformation: närvårdare Kati Ruokolainen t. 044 7208679 servicechef för äldreomsorgen tel. 044 720 8003