Dagsverksamhet för seniorer

Dagsverksamheten är en stödtjänst inom hemvården och är avsedd för lappträskbor som bor hemma och är 65+.

Dagsverksamhet är verksamhet som är förebyggande, målinriktad och stöder rehabilitering. Avsikten med dagsverksamheten är att ge de äldre en mötesplats som erbjuder stöd för den äldres fysiska, kognitiva och sociala verksamhetsförmåga och således främjar de färdigheter som behövs för att den äldre skall kunna bo hemma.

Dagsverksamheten ordnar olika grupper (minnes-, stimulans-, motions-, spelgrupper m.m.)

Dagsverksamheten i Lappträsk fungerar vardagar kl. 08.00-16.00 på Fredsbyvägen 3.

Tilläggsinformation: närvårdare Kati Ruokolainen t. 044 7208679 servicechef för äldreomsorgen tel. 044 720 8003


Kontaktuppgifter

Tallmogården

Tallmovägen 7, 07800 Lappträsk
Tel:(019) 510 8672
Fax:(019) 610 712
Ansvarig sjukskötare (019) 510 8674,
050 306 1231
Tallmogården (019) 510 8672
Köket (019) 510 8673

Hemvård (019) 510 8675
Hemsjukvård 040 848 9254
TEPA boendeenhet 050 331 7244
Dagverksamhet 044 720 8679
Effektiverat serviceboende

ONNI Koti Lapinjärvi

Tel:
Jour 050 3317 244
Välfärdsdirektör

Tiia Gustavson

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel:0504326228

Tel:044 720 8692
Fysioterapeut

Kaj Ikäheimo

Fredsbyvägen 3, 07800 Lappträsk
Tel:050 366 5011