Samservicepunkt

Kommungården

Samservicepunkten i Lappträsk erbjuder kommunal och statlig service centraliserat och vid samma disk..

Vi har avtal om samarbete med polisen, magistraten, skattebyrån, TE-centralen (arbetsgraftsbyrån) och Folkpensionsanstalten.
I avtalet finns ett standardurval av tjänster som vi som samservicepunkt får ge.
Vid behov kan vi hänvisa vidare till sakkunniga inom respektive område.

Vi betjänar:
- kommunens infopunkt
- ansökningar och blanketter till kommunen t.ex. ansökning av bostad och dagvårdsplats
- kopierings, skannings och faxtjänster

Vi har:
- informationstavla med kommunens kungörelser
- brochyrer över sevärdheter och företag i Lappträsk
- utbildningsguider till olika läroinrättningar efter grundskolan
- sterila vattenflaskor att hämta för vattenprov från egen brunn
- kunddator som du får använda gratis

Du kan köpa:

- konditionssaltid till Lappträsk kommuns konditionssal,
nyckelpant 20,00 euro
- Lappträsk historie -bok
- Lappträsk veteranbokKontaktuppgifter

Servicesekreterare

Anita Silfvast

Tel:(019) 510 8621
Lappträsk kommungård / samservicepunkt

Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK
Tel:(019) 510 860
Fax:fax. (019) 610 708
Kommungårdens och samservicens
öppethållningstider:
må 9.00 – 17.00
ti, ons, to 9.00 – 16.00
fre 9.00 – 14.0