Ett fint år bakom liksom framför oss

Såhär på slutet av året är det bra att göra en liten översikt över det gångna året och lyfta upp några fina stunder i kommunens verksamhet år 2016.

I februari ordnade vi ett skottdagens frieri-evenemang som var öppet för alla. Den mest rörande stunden för mej var när vi deklarerade oss till kärlekens kommun och jag bad alla som ännu tror på kärleken att stiga upp på scenen med mej. Det var fantastiskt att se scenen fyllas med människor. Barmhärtighet och kärlek till den nästa är det viktigaste kapitalet vi kan ha och som tur är finns det av detta i vår kommun. Kärleken till nästan har varit synlig i vår kommun som en genuin lust att hjälpa, t.ex. vid nöd. Det har det funnits ren kärlek till medmänniskan och en önskan att hjälpa i både kommuninvånare och företagare då juniorernas fotbollar vandaliserades eller då familjen som förlorade sitt hem i en brand behövde stöd. Låt oss hålla fast vid detta, eftersom varje gemenskap är bara så stark som dess svagaste individ.  Genom att stötta varandra ökar vi även vårt eget välbefinnande.

I maj fick Hela Byns Arbetsrum Nylandspriset. Det kändes fint att Nylandsförbundet riktade priset till en verksamhet som startats med stort hjärta och med hjälp frivilliga. Kanske det också ytterligare stärkte kommunens uppfattning om att vi är på rätt väg, då vi har börjat möjliggöra mer frivillig- och föreningsverksamhet. Ett annat exempel är Porlammin pamaus- konditionssalen, där kommunen har överlåtit utrymmen, men föreningen sköter om anordnandet av verksamheten. Jag hoppas vi kommer att se många fler liknande exempel i framtiden.

Under årets lopp har det ordnats många arbetsverkstäder om människoorienterade tjänster. Vi vill öppna planeringen av verksamheten och genomförandet av den till människorna. Vissa drömverkstäder har interesserat mer folk, andra mindre. Det är bra att komma ihåg, att dessa arbetsverkstäder är bara ett sätt att utveckla den människoorienterade kommunen och vi måste dra nytta av väldigt många olika sätt att ta reda på vad våra kommuninvånare vill ha och behöver. Jag drar själv inspiration från skolelevernas teckningar samt av kollagen som de äldre gjorde i en urklippsverkstad om drömmarnas Lappträsk. Arbeten pryder väggarna i mitt förhandlingsrum och är en påminnelse om vem vi finns till för som kommun, och hur vi borde ta i beaktande önskemål från olika människor i alla åldrar. Alla önskemål går inte att uppfylla – t.ex. Hesburger kommer knappast att komma till Lappträsk i när framtid, även om det var ett av önskemålen i skolelevernas teckningar. Förhoppningsvis kan vi för vår del dock stödja möjligheten till att en åldrings vision av Lappträsk uppfylls. Hen kan önska mera, mera och mera barn. När vi skapar en trygg och människoorienterad miljö, möjliggör vi verksamheten av en aktiv gemenkap och när vi producerar bastjänster av god kvalitet, kommer det i framtiden ännu mera, mera, mera invånare till Lappträsk.

När det gäller nytt arbete var vi bl.a. i maj och representerade Lappträsk på Urban Mill i Esbo. På Nytt arbete och nytt sätt att arbeta– innovationsevenemanget delade man idéer i en arbetsverkstad om gemenskapliga arbetsutrymmen som planeras till bibliotekets övervåning. Att utveckla detta kräver långsiktighet och en gnutta av galenskap. Att vara föregångare betyder att man tar tag i sådana möjligheter som andra ännu inte ännu tror på. Den människoorienterade kommunen var t.ex. ännu för ett år sedan en konstig term. Nu läste jag med stort intresse materialet av den parlamentariska beredningsgruppen i Finland om framtidens kommun, och ser man på, där togs den människoorienterade kommunen upp som ett scenario. På detta sätt börjar denna tankegång att spridas, och när vi är de första att utveckla en människoorienterad kommun, är det vår skyldighet att även berätta för andra vad vi gjorde och hur.

Och som det konstateras i strategin som godkändes i slutet av året: vi berättar öppet om vår verksamhet – även om våra misslyckanden. Jag kan inte vara annat än överlycklig över att vi har lyckats skapa en kultur av förtroende i vår kommun, som möjliggör även misslyckanden. Att utveckla genom att experimentera är nutid, och man kan inte experimentera om man inte har lov att misslyckas ibland. Kommunerna förhåller sig vanligtvis ganska snävt på misstag och jag menar inte alls att vi bör sköta våra uppgifter fumlande eller med en vem bryr sig- attityd; tvärtom. Men misstag händer och den värsta inverkan är oftast när man börjar försöka dölja sina misstag. Vårt värde är ärlighet, kombinerat med mänsklighet. Då misstag sker, söker vi inte efter den skyldige, utan vi funderar hur vi kan gå vidare.

Utvecklandet av den människoorienterade kommunen kräver stora förändringar inom servicekulturen och stora förändringar i attityderna bland personalen, ledningen, förtroendevalda samt bland de som använder tjänsterna. Det är viktigt att komma ihåg, att vi är i en ändringsprocess och ändringar är sällan lätta även om vi skulle föra saker i en bättre riktning. Vi behöver inte skämmas över att vi ännu inte kan säga att vi fungerar på ett människoorienterat sätt på alla områden – vi är ju bara på väg i den riktningen. Även ifrågasättare behövs, men förhoppningsvis kan vi utbyta delade åsikter i god anda. Det hjälper inte att bara klaga om man vill att saker och ting utvecklas i en viss riktning, man måste jobba för det.

De förtroendevalda i kommunen har under året varit aktivt med i utvecklandet av kommunens verksamhet. Jag är stolt över våra politiker, som förstår sin egen roll och arbetar hårt för vår kommun. Som tjänstemän och arbetstagare har vi fått verkställa vår egen uppgift, så som det hör till. Samtidigt har de förtroendevalda fått verkställa sin egen uppgift samt göra beslut om kommunens framtid och verksamhet. Ärenden har inte undvikits. När jag var i Norge med kommunfullmäktiges ordförande Christina Mickos, där hon föreläste för personalen i Time kommun om människoorienterad verksamhet är en av de stunder jag är mest stolt över. Vare sig vi vill eller inte, är representation ordförandes för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommundirektörens uppgift. För vår egen del har vi velat berätta om Lappträsk i positiv anda och lyfta upp positiva saker i vår kommun – och det finns mycket av dem.

Planläggningen av Husulabacken framskred målmedvetet under årets lopp. Styrgruppen fungerade fint och arbetet resulterade i två fantastiska diplomarbeten över området. I januari får fullmäktige besluta vilken av planerna som utgör till bas vid planläggningen av området. Traditionell träbyggnation på ett nytt sätt intresserar många och fungerar förhoppningsvis som ett dragplåster för att få nya invånare till vår kommun.

Poolen för kunnande och rekrytering samt arbetslivshandledningscentret Taitopaikka inledde sin verksamhet i Porlom. Våra fantastiska utrymmen i Färdighetshuset möjliggjorde inledandet av verksamheten, men att utveckla nytt är inte alltid en dans på rosor. Organisationsstrukturer, lagstiftning och annat krångel lade lite käppar i hjulet, men verksamheten har långsamt men säkert kommit igång. Det finns fortfarande mycket att lära och utveckla, men en positiv sak att lyfta fram om Taitopaikka, är att under året har Taitopaikka varit i kontakt med 17 arbetslösa personer, varav 15 nu har en framtidsplan. Resultaten är alltså uppmuntrande och vi kan med gott humör fortsätta att utveckla verksamheten år 2017.

Under årsslutet intensifierades Civiltjänstcentralens framtidsöde. Det var fint att märka hur vi arbetstagare och förtroendevalda tillsammans förde en kamp om Civiltjänstcentralens framtid i Lappträsk. Som tur är, fann man även stöd i riksdagen, där t.ex. kommunstyrelsens ordförande Ulla Onnila förde diskussioner tillsammans med olika riksdagsledamöter om situationen. Man fann stöd över partigränserna. Kanske är ärenden och människor viktigare i dagens läge än politiska agendor. Nu är förhandlingarna om hyresavtalet i gång och framför oss har vi stora investeringar i Civiltjänstcentralen. Som tur är, har vi möjligheten till detta och ett långt hyresavtal medför trygghet för kommunen. Nu måste vi uppfylla våra löften och bl.a. göra investeringarna noggrant och enligt tidtabellen.

I nästa år är det kommunalval. Hoppas att så många kommuninvånare som möjligt, som vill genom att göra tillsammans utveckla Lappträsk till en människoorienterad kommun, ställer upp som kandidat. Framtidens kommun är ingen kommun utan uppgifter, utan en viktig bas för verksamheten inom gemenskapen. Vårdreformen är på kommande, men den är inte farlig. Människorna flyttar inte till landskapen utan blir kvar i kommunerna. Organisationerna ändrar inte på faktumet att vi äter, rör på oss, sover, älskar, insjuknar, lär oss, gläder oss, föds och dör här. Där finns det ännu mycket att göra.

Allt som allt kan konstateras, att år 2016 har varit ett bra år för Lappträsk. Det kommande året går vi från planering till praktik och vi bjuder in alla kommuninvånare att utveckla den människoorienterade kommunen.

En lugn och god jul allesammans! Ta hand om er själva och varandra.

Tiina Heikka
Kommundirektör


Avsändare
A Hildén