Lappträsks svenska församling 1950 -> : fotografier

31.08.2018 15:05 - 28.09.2018 19:00
Fotografier av Lappträsks svenska församlingens verksamhet från 1950 - 2018.
Plats: Huvudbiblioteket, Klockarstigen 5 D
Fritt inträde
Avsändare
Webmaster /S Mickos
03.09.2018