Biblioteket är stängt 13.5-20.5.

13.05.2018 00:00 - 20.05.2018 23:59
Helle-biblioteken och nätbiblioteket är stängda 13.5-20.5. Då kan du inte förnya, reservera eller låna material på nätet eller i biblioteken. Du förnyar väl dina lån före det!
Plats: Huvudbibliotek
Helle-biblioteken
Avsändare
A Silfvast
30.04.2018