Brädspelkväll

27.10.2017 17:00 - 27.10.2017 20:00
Vi spelar brädspel tillsammans. Välkomna!
Plats: Lappträsks huvudbibliotek, Klockarstigen 5 D
Gratis evenemang.
Avsändare
A Silfvast
06.10.2017