19.06.2019

På Mariebergsområdet görs gallringsarbeten

Till kännedom

På Mariebergsområdet i skogen bakom Berggränd och Hotellet görs parkliknande gallringsarbete.  Riskträd tas bort och området blir rekreationsområde.


Avsändare
A Silfvast
19.06.2019