19.06.2019

Lappträsk hälsogård har sommarstängt

Lappträsk hälsogård är stängd 1.7 – 7.2019

Tandvården i Lappträsk är stängd 1.7 – 11.8.2019

 

https://www.loviisa.fi/sv/social-och-halsovard/social-och-halsovardens-nyheter/


Avsändare
D Lindfors
19.06.2019