07.04.2016

Kommunstyrelsens möte 11.4. är inställt

Kommunstyrelsens möte 11.4.2016 är inställt för att antalet ärenden är få. Nästa möte är 25.4.2016.


Avsändare
A Hildén
07.04.2016