30.11.2004

HEMORTSSTIPENDIUM FÖR STUDERANDEatt sökas senast 30.11.2004


  

Kommunstyrelsen i Lappträsk fattade 11.10.2004 beslut om, att Lappträsk kommun betalar hemortsstipendium om 350 € åt studerande, som lämnar in ansökan gällande läsåret 2004 - 2005.
 
1.      Stipendium kan sökas av personer som studerar för examen vid högskola, yrkeshögskola eller institut. Dessutom kan stipendiet sökas av studerande vid yrkesläroanstalter eller specialgymnasium  och som under läsåret bor på studieorten, som är belägen på över 100 km:s avstånd från Lappträsk. Stipendium kan inte sökas av grundskolelever, fastän studieorten är på över 100 km:s avstånd från Lappträsk.
 
2.      Den studerande bör vara mantalsskriven i Lappträsk kommun.
 
3.      Stipendium beviljas endast åt studerande under 27 år.
 
4.      Stipendium ansöks med ansökningsblankett, som erhålls från kommunkansliet i Lappträsk, kommunens hemsidor hemortsstipblankett.doc eller genom att beställa ansökningsblankett från samservicepunkten tel. 019-510 860.
 
5.      Ansökan om stipendium tillställs kommunkansliet i Lappträsk senast 30.11.2004 under adress Kommunstyrelsen i Lappträsk, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK
 
6.      Som motivering till ansökan kan fogas faktorer, vilka leder till att studerande som är mantalsskrivna i Lappträsk är i sämre ställning i relation till studerande som är mantalsskrivna på studieorten.  
 
7.       Intyg över att studerande går i ifrågavarande skola bör bifogas.
 
8.       Kommunstyrelsen fattar i januari 2005 beslut om utbetalning av stipendier.
 
Tilläggsinformation ges av Susanne Sjöblom 019-510 8631 susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi 

Avsändare
Anonyymi
30.11.2004
Senast ändrat
30.11.2004