31.08.2004

Kommunalval 2004Enligt  10 §  kommunallagen och 145 §  vallagen meddelas, att det i kommunalvalet, som den 24 oktober 2004 förrättas i Lappträsk kommun väljs 21 fullmäktigeledamöter och ett stadgat antal ersättare för fullmäktigeledamöterna.

På basen av 34 §  vallagen har centralvalnämnden fastställt att kandidatansökningarna och övriga handlingar gällande uppställande av kandidater bör tillställas centralvalnämndens sekreterare Peter Backman i Lappträsk kommunkansli den 13. september 2004 kl. 9.00-17.00 eller den 14. september 2004 kl. 9.00-16.00.

Kandidatansökningarna bör tillställas senast 14.9.2004 kl. 16.00, och kan också per post sändas till centralvalnämnden under adressen Lappträskvägen 20 A, 07800  Lappträsk, men också i det fallet bör ansökningarna vara framme inom den tidigare nämnda utsatta tiden.

Valombud, till vilka centralvalnämnden enligt 36 § 3 moment vallagen framställt anmärkningar, har rätt att senast den 22 september 2004 innan kl. 16.00 göra härav föranledda rättelser samt komplettera kandidatansökan och till den bifogade handlingar.  Inom samma tid har valombuden rätt att göra behövliga justeringar  gällande kandidatens namn, titel, yrke eller befattning eller hemkommun.

Återtagande av kandidatansökan, som avses 40  § 2 moment  vallagen, bör av valombudet  göras skriftligen till centralvalnämnden senast den 23 september 2004 innan kl. 12.00.

 
Lappträsk den 31.08.2004.

Centralvalnämnden i Lappträsk kommun
Avsändare
Anonyymi
31.08.2004
Senast ändrat
31.08.2004