03.04.2004

Lediga platser
LAPPTRÄSK KOMMUN
 
lediganslår befattningen som idrottsinstruktör att sökas senast 17.2.2004. Arbetsuppgifterna utförs huvudsakligen i simhallen och omfattar även förmansarbete. Service erbjuds på båda inhemska språken. Lön utbetalas enligt AKTA.

Ansökningar jämte studie- och arbetsintyg samt intyg över språkkunskaper sänds till Fritids- och kulturnämnden i Lappträsk, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK.
 
Förfrågningar:
Anja Rautiola, tfn 019-510 8646 arbete, 019 –610 376 hem
e-post: anja.rautiola@lapinjarvi.fi
Lena Weckman, tfn 050-556 9119, e-post: lena.weckman@veritas.fi
 
Lappträsk 3.4.2004

Fritids- och kulturnämnden
Avsändare
Anonyymi
03.04.2004
Senast ändrat
03.04.2004