29.08.2019

Miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki 040 777 3460 anträffbar i Lappträsk servicepunkt tisdagen 10.9.2019 kl. 9.00-15.30.

Miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki, 040 777 3460 anträffbar i Lappträsk servicepunkt tisdagen 10.9.2019 kl. 9.00-15.30.


Avsändare
A Silfvast
29.08.2019