Samservicepunkt

Kommungården

Lappträsk kommun/servicepunkt finns i kommungården
Lappträskvägen 20 A
07800  Lappträsk

tel. 019-510 860 kommunens växel eller servicesekreterarens telefonnummer 044 720 8675

e-post: kunta@lapinjarvi.fi

webbsidor: www.lapptrask.fi

Öppet:          må      9.00 - 17.00
ti, ons, to            9.00 - 16.00
fre                  9.00 - 14.00
Vi meddelar skilt om undantag.

Lappträsk servicepunkt är en del av de riksomfattande servicepunkts nätverket.

Kunderna kan sköta sina ärenden i servicepunkten t.ex. Kela, Skattebyrån, TE-byrån, polisens lovtjänster, magistraten och kommunens ärenden. Från servicepunkten får man blanketter och man kan lämna handlingar och bilagor till ovannämnda myndigheter.

Servicepunktens distansservice

Vi har distansservice i servicepunkten

där man med skyddad videokontakt kan få service av sakkunniga. För att få ärendet uträttat ska man ta med sitt identitetsintyg och nätbankkoder för att kunna logga in till myndigheternas elektroniska tjänster.

Vad är distansservice?

Distansservicen är en viktig del av den gemensamma kundservicen eftersom den erbjuder en ny servicekanal.

Vad är distansservice?
http://vm.fi/etapalvelut

Se en video om distansservice på(på finska)
https://www.youtube.com/watch?v=oKt16KiJqrE&feature=youtu.be

Exempel på andra ärenden som du kan sköta i Servicepunkten:

  • Distansservicedatorn är också en kunddator
  • Du kan köpa konditionssaltid till Lappträsk kommuns konditionssal, nyckelpant 20 euro.
  • kopiering, skanning och faxtjänster
  • ansökningar och blanketter
  • vi har sterila vattenflaskor till vattenprov från egen brunn
  • Lappträsk Historiabok till salu
  • Lappträsk Veteranbok till salu

Välkommen!Kontaktuppgifter

Servicesekreterare

Anita Silfvast

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel:(019) 510 860
Lappträsk kommungård / servicepunkt

Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK
Tel:(019) 510 860
Kommungårdens och servicepunktens
öppethållningstider:
må 9.00 – 17.00
ti, ons, to 9.00 – 16.00
fre 9.00 – 14.0
Byråsekreterare

Lovisa Silfvenius

Tel:019 510 8632