Förtroendeorganens mötesdatum

Fullmäktige

onsdag 13.11.2019

Kommunstyrelsen

måndag 21.10.2019

Bildningsnämnden

måndag 12.8.2019 kl. 17.30
onsdag 25.9.2019 kl.17.30
måndag 28.10.2019 kl.17.30 
måndag 25.11.2019 kl. 17.30
måndag 9.12.2019 kl. 17.30

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

tisdag 28.5.2019 kl. 18.00
måndag 10.6.2019 kl. 16.30

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

tisdag 18.6.2019 kl. 17.30

Tekniska nämnden

tisdag 9.1.2018
tisdag 13.2.2018 (Bokslut)
tisdag 13.3.2018
tisdag 10.4.2018
tisdag 8.5.2018
tisdag18.6.2018
tisdag 25.9.2018
tisdag 30.10.2018

Grundtrygghetssektionen

torsdag 31.1.2019
tisdag 19.2.2019
tisdag 12.3.2018
tisdag 16.4.2019
tisdag 21.5.2019
tisdag 4.6.2019

 

Preliminära mötesdatum hösten 2019

Fullmäktige

9.9.
16.10.
13.11.
11.12.

 

Kommunstyrelsen

26.8.
9.9.
23.9. reservdag
7.10.
21.10.
4.11.
5.11.
18.11.
2.12. reservdag
16.12.