Datasäkerhet och registerbeskrivningar

Den här sidan innehåller en del av Lappträsk kommuns dataskydd och registreringsuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Beskrivningarna utökas hela tiden.

Med stöd av personuppgiftslagen skall den vars personuppgifter införs i något personregister underrättas om detta. Till personuppgifter räknas bl.a. namn och adressuppgifter. Den registrerade skall dessutom underrättas om ändamålet med behandlingen av personuppgifter, om vart uppgifter i regel lämnas ut och om den registrerades rättigheter.

De enskilda verken och inrättningarna ansvarar för att deras egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterad.

Observera att det lönar sig inte att skicka konfidentiell eller känslig information via e-post eller ett okrypterat webbformulär, så som ditt socialsignum eller kontonummer.

I en säker anslutning är överföringen av data säker eftersom kommunikationen mellan användaren och servern är krypterad. En säker anslutning identifieras av https: // nätverksadressen, när den vanligtvis är http: //.  Dessutom meddelar de flesta webbläsare om att starta och avsluta en krypterad anslutning.

Datasäkerhets- och registerbeskrivningar i Lappträsk kommun (Tyvärr endast på finska tillsvidare)

Helle-kirjastojen asiakasrekisteri (pdf, 18 kt)

Työnhakijarekisteri (pdf, 71 kt)

Personalförvaltning

Dataskyddsbeskrivning för tjänsten Google Apps for Education

Maahanmuuttajarekisteri

Lappträsk kommunstyrelse

Register över enskilda vägar

Hyresavtalsregister

Senior klientregister

Uppsökande ungdomsarbete

Kundregister över stöd för hemvård av barn

Kundregister över småbarnsfostran

Kundregister över skoladministration

 

Till kännedom Kommunförbundets brev den 21 maj 2018 kl 14:53

Behandling av personuppgifter och fördröjningen av dataskyddslagen

Från den 25 maj 2018 ska dataskyddsförordningen tillämpas på all behandling av personuppgifter.

Riksdagen behandlar som bäst regeringens proposition med förslag till dataskyddslag. Lagen är avsedd att komplettera och precisera EU:s allmänna dataskyddsförordning. När dataskyddslagen träder i kraft kommer den nuvarande personuppgiftslagen att upphävas.

Enligt planerna skulle dataskyddslagen träda i kraft samtidigt som dataskyddsförordningen börjar tillämpas, men lagen hinner inte bli godkänd i riksdagen före den 25 maj 2018. Dataskyddslagen träder i kraft så snabbt som möjligt efter att riksdagen har godkänt den och den har stadfästs.

Innan dataskyddslagen träder i kraft är personuppgiftslagen fortfarande gällande lagstiftning. Till den del som personuppgiftslagen och den övriga nationella lagstiftningen står i strid med dataskyddsförordningen ska de inte tillämpas. Den nationella lagstiftning som överensstämmer med förordningen får däremot tillämpas. Dataskyddsförordningen har alltså företräde framför den nationella lagstiftningen.

Mer information om saken och exempel på konflikter mellan den nationella lagstiftningen och dataskyddsförordningen finns i diapresentationen på finska på Kommunförbundets webbplats, https://www.kommunforbundet.fi/aktuellt/2018/behandling-av-personuppgifter-och-fordrojningen-av-dataskyddslagen.