Lasten päivähoito

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuva kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Tarvitaan vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kiinteää yhtistyötä, kasvatuskumppaanuutta, jotta perheiden ja kasvattajien yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden.

Lapinjärven kunnan varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat päiväkotitoiminta, ryhmäperhepäiväkotitoiminta, perhepäivähoitoa sekä esikoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Kunnassamme on yksi päiväkoti, Kirkonkylän keskustassa, joka tarjoaa sekä suomen- että ruotsinkielistä hoitoa. Lapinjärvellä on kaksi ryhmäperhepäiväkotia, joissa lapset ovat 0-7 vuotiaita. Ryhmäperhepäiväkotien toimintaperiaate on kodinomaisuus. Lapset osallistuvat kaikkeen toimintaan ikänsä ja osaamisen mukaan.

Kunnassa on myös yksi perhepäivähoitaja, joka hoitaa kotonaan lapsia.

Kaikki yksiköt tekevät yhteistyötä keskenään. Meillä on esimerkiksi yhteisiä konsertteja, tapahtumia, retkiä ja juhlia.

Lomakkeita löydät täältä.