Muistutus: Luova toimija, ilmoittaudu mukaan 15.6. mennessä – Kulttuuri kylässä tuo kulttuuria itäuusmaalaisiin kyliin

Itäisellä Uudellamaalla on keväällä 2021 käynnistynyt Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on löytää uusia tapoja toteuttaa kulttuuritoimintaa Uudellamaalla ja erityisesti alueen kylissä ja lähiöissä.

Tavoitteena on samalla työllistää alueella asuvia ja toimivia taiteilijoita ja luovan alan ammattilaisia. Hankkeen nettisivut on avattu osoitteessa: www.porvoo.fi/kulttuuri-kylassa

Alueellista kehittämistehtävää toteutetaan 2021–2022 yhteistyössä itäisen Uudenmaan kuntien ja seudullisten toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Hankkeen puitteissa rakennetaan entistä tiiviimpää kuntien ja kulttuuritoimijoiden välistä verkostoa. Samalla etsitään uusia tapoja toteuttaa kulttuuritoimintaa kylien asukkaita kuunnellen. Alueella asuvien ammattitaiteilijoiden näkyvyyden ja työllistymismahdollisuuksien parantaminen on keskeinen tavoite, johon haetaan ratkaisuja.

Ensin kunnista ovat mukana Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Porvoon koordinoimaa kokeilutoimintaa on tarkoitus laajentaa vaiheittain koko Uudenmaan alueelle.

Nyt on aika ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua toimintaan ja kertoa ideoistaan.

Kehittämistehtävään liittyvää toimintaa ja pilottihankkeita toteutetaan alueella toimivien taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten kanssa. Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän Itä-Uudenmaan ohjausryhmä, johon kuuluu alueen taiteilijoita edustava asiantuntijajäsen, valitsee toteutettavat projektit. Alueen kunnat voivat sen lisäksi toteuttaa ja tilata tuotantoja omalla rahoituksellaan. Pilottihankkeista saadaan kokemusta, jonka pohjalta voidaan kehittää pysyvämpää toimintaa.

Hakulomake itäuusmaalaisille taiteen ammattilaisille on avautunut hankkeen nettisivuilla https://www.porvoo.fi/luova-toimija-ilmoittaudu-mukaan

Lomakkeen kautta voi tarjota kulttuurisisältöjä Kulttuuri kylässä -hankkeelle ja Itä-Uudenmaan kulttuuritoimijoille joko kesäkuukausille tai syyskaudelle tai molempiin.

Haku päättyy:

  • kesäkauden 1.7.-3.10. osalta 15.6.2021. Valinnat tehdään 23.6. mennessä. 
  • syyskauden 4.10.-19.12. osalta 31.8.2021. Valinnat tehdään 22.9. mennessä.

Ilmoittautuminen ei vielä velvoita toteuttamaan projektia ja ideaakin voi vielä kehittää myöhemmin yhdessä hankkeen vetäjien tai kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavien kanssa. Kannustamme osallistumaan, sillä alamme samalla koota yhteen tietoa alueella toimivista taiteilijoista ja luovan alan ammattilaisista. Tätä nk. taiteilijapankkia kehitetään hankkeen aikana, joten siihen pääsee mukaan myös myöhemmin.

Terveisin Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän koordinaattorit:

Sari Hilska, Porvoon kaupungin kulttuuripalvelut, 040 482 2004, sari.hilska@porvoo.fi

Sini Kallio, Porvoon kaupungin kulttuuripalvelut, 050 676 3005, sini.kallio@porvoo.fi