Meluilmoitus / Destia Oy

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös / meluilmoitus

Loviisan kaupungin ympäristönsuojelusihteeri on 25.3.2021 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118
§:n mukaisesta Destia Oy:n tekemästä ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavaa tilapäistä korjaustyötä. Päätös
mahdollistaa toiminnan aloittamista mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Korjaustyön kohteena on Koskenkylän yli menevä silta Porlammilla, Lapinjärvellä.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 26.3.–3.5.2021 Lapinjärven kunnan verkkosivuilla osoitteessa
www.lapinjarvi.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta eli 1.4.2021.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Valitusaika päättyy 3.5.2021.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Maud Östman, puh. 0440 555 413, sähköposti:
etunimi.sukunimi@loviisa.fi.

päätös 25.3.2021_Porlammin silta_Destia_liitteineen