Lapinjärvi varautuu Koronavirukseen

26.1.2021 
Koronavirusrokotusten nettiajanvaraus avattiin Uudellamaalla – Loviisan ja Lapinjärven ajanvaraus ei ole vielä avoinna.
Loviisan kaupunki tiedottaa 26.1.2021.
Uudenmaan kuntien yhteinen itsepalveluperiaatteella toimiva koronavirusrokotusten ajanvaraus on avattu osoitteessa koronarokotusaika.fi. Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan rokotusajat tulevat mukaan palveluun siinä vaiheessa, kun joukkorokotusten aikataulu tarkentuu. Joukkorokotusten alkaminen riippuu siitä, milloin Loviisaan saadaan riittävän suuri erä rokotteita. Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden joukkorokotukset on tarkoitus aloittaa 80-vuotiaista ja tätä vanhemmista.
– Joukkorokotusten aloitusaikaa emme valitettavasti pysty vielä kertomaan, koska meillä ei ole tarkkaa tietoa rokotteiden toimitusaikataulusta, kertoo Loviisan kaupungin johtava lääkäri Marika Ylärakkola.
Parhaillaan Loviisassa ja Lapinjärvellä rokotetaan yli 80-vuotiaita kotihoidon asiakkaita. Myös kunnallisten ja yksityisten vanhusten hoivayksikköjen asiakkaiden rokotukset jatkuvat. Rokotusjärjestys perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laatimaan ohjeistukseen koronavirusrokotusten järjestyksestä.
Nettiajanvarauksen lisäksi Loviisassa tullaan ajanvarausta varten avaamaan erillinen puhelinnumero. Ajanvarauksesta ja rokoteaikataulusta kerrotaan tietojen täsmennyttyä kaupungin verkkopalvelussa ja sosiaalisen median kanavissa sekä paikallisen median kautta.

Ajankohtaiset tiedot Loviisan ja Lapinjärven koronavirusrokotuksista löytyvät verkkosivulta loviisa.fi/koronarokotus.
Lisätietoja medialle: Loviisan kaupungin johtava lääkäri Marika Ylärakkola, puh. 040 665 1825, marika.ylarakkola@loviisa.fi

21.1.2021 
Koronarokotukset ovat alkaneet Loviisan ja Lapinjärven osalta.
Koronarokotukset ovat alkaneet Uudenmaan kunnissa ja rokotukset jatkuvat ainakin koko kevään. Rokotukset annetaan THL:n valtakunnallisesti ohjeistamassa järjestyksessä ja aikatauluun vaikuttaa Suomeen saapuvien rokote-erien suurus. Rokotusaikataulut ovat alustavia, tarkempia aikatauluja laaditaan sitä mukaan, kun rokotteita on saatavilla. Lue lisää täältä.
Joukkorokotukset tullaan aloittamaan 80 vuotta täyttäneille kuntalaisille tammikuun lopussa. Ajanvarausta varten tullaan avaamaan erillinen puhelinnumero. Ajanvarauksesta ja rokoteaikataulusta informoidaan tarkemmin myöhemmin kaupungin verkkopalvelussa sekä lehdistön kautta.

Tiedote 12.1.2021 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut suosituksen maskien käytöstä perusopetuksessa 6. luokasta alkaen, kun THL muutti maskisuositustaan perjantaina 8.1.2021. Taustalla on Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus, jonka mukaan 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi noudattaa aikuisten maskisuositusten periaatteita. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä.
Lapinjärvellä maskit on otettu käyttöön tiistaina 12.1.2021 alkaen. Maskeja käytetään koulukuljetuksessa ja oppitunneilla. Välituntisin ja ulkona pidettävillä oppitunneilla ei tarvitse käyttää maskia. Myös koulujen henkilökunta käyttää maskia.
Kunta tarjoaa ja kustantaa maskit kaikille 6. vuosiluokan oppilaille, sillä kyse on maksuttomasta oppivelvollisuuskoulutuksesta. Oppilas voi halutessaan käyttää omaa maskia.
Koska kyse on suosituksesta, oppilaita ei voi velvoittaa käyttämään maskeja. Käyttöön kuitenkin on syytä kannustaa ja opastaa, jotta pandemian leviäminen pystytään mahdollisimman tehokkaasti estämään. Maskit jaetaan koulujen kautta. Maskia pyydetään käyttämään myös koulukuljetuksissa. Maskien käyttö opetetaan ja ohjeistetaan kouluissa.
Sivistystoimenjohtaja
Lapinjärven kunta

Ohjeet maskin käyttöä varten:
Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin.
Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen liikennevälineeseen nousemista tai sisälle menoa.
Varmista, että maski asettuu tiiviisti kasvoille ja että se peittää suun, nenän ja leuan.
Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana.
Jos kosket maskiin käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen.
Älä pue käytettyä maskia uudelleen.
Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu.
Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin ulkopintaan.
Laita kertakäyttöinen maski suoraan roskiin käytön jälkeen ja uudelleen käytettävä kangasmaski muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen.
Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen.


9.1.2021

Musiikkiopisto tiedottaa: Porvoon koronarajoitukset jatkuvat tammikuun loppuun asti.
Kaupungin päätöksellä musiikkiopiston etäopetus jatkuu 31.1.2021 saakka ja musiikkiopiston tilat on suljettu. Musiikkileikkikoulut päiväkodeissa Porvoossa, Loviisassa, Sipoossa sekä Mäntsälässä Omenapuun päiväkodissa ja päiväkoti Voltissa jatkuvat normaalisti. Muut musiikkileikkikouluryhmät jatkavat etäopetuksessa.

Lisätietoja:
rehtori Felix von Willebrand, 0400 963 053, felix.von.willebrand@porvoo.fi
apulaisrehtori Maire Aakko, 0404899 578, maire.aakko@porvoo.fi
apulaisrehtori Johanna Lönnfors, 0404899 582, johanna.lonnfors@porvoo.fi
apulaisrehtori Sauli Tyni, 0404899 581, sauli.tyni@porvoo.fi


Tiedote 8.1.2021

Lapinjärven kunta jatkaa 10.1.2021 saakka voimassaolleita koronan aiheuttamia rajoituksia ja suosituksia 31.1.2021 asti.

Seuraavien rajoitusten voimassaolo on jatkettu Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksen ja suositusten mukaisesti 31.1.2021 asti:
– Nuorisotyö toimii vain etänä diginuokkuna.
– Kaikki kunnan sisäliikuntatilat (kuntosali, pakkaamo, liikuntahallit) on suljettu. Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.
– Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) on keskeytetty sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Kaikki yli      20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä on peruttu. Suositellaan, että yksityiset toimijat toimivat vastaavasti.
– Kirjasto- ja kulttuuripalvelut järjestetään tavanomaisesta poiketen siten, että kirjasto siirtyy noudattamaan noutopalvelua ja palvelua annetaan etänä,
Kulttuuritoimen tapahtumia ei järjestetä
– Pyydetään edelleen suu-nenäsuojien käyttöä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä     lapsia noutavia henkilöitä sekä myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä.
– Lapinjärven kunta työskentelee pääsääntöisesti etänä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Henkilökunta noudattaa turvavälejä ja       maskisuosituksia.
– Emme ota vastaan vieraita kunnan tiloihin pois lukien Honkahovi. Vierailut vanhuspalvelun yksikköihin tapahtuvat aina etukäteen puhelimitse sovitusti   hoitohenkilökunnan kanssa, vain 1 vieras kerrallaan/asiakas.

Kunnanvirasto palvelee asiakkaista pääasiassa sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi ja puhelimitse 019 510 860. Kunnanvirasto on suljettuna 31.1.2021 asti.

Edelleen vahvasti suosittelemme, että kuntalaiset eivät järjestä yleisötilaisuuksia tai yli 10 hengen perhejuhlia.

Myös edelleen pyydämme, että yritykset lähtevät mukaan torjumaan koronaviruksen leviämistä ja käyttävät asiakaspalvelussa maskeja.

Lapinjärven kunnan johtoryhmä seuraa tiiviisti koronatilanteen kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen mukaan.

Aluehallintoviraston päätös 5.1.2021
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 11.1.2021-31.1.2021.

Katso koko päätös tästä: ESAVI päätös TTL 58 § HUSalue 1101-31012021 FINAL

Liite 1 ohje OKM_THL

Aluehallintoviraston päätös 15.12.2020
Päätös koskee sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätös on luettavissa aluehallintoviraston nettisivuilla yleistiedoksiannot -osiossa:
suomeksi: http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot
ESAVI päätös TTL 58 § yleisötilaisuudet HUS-alueella 19.12.2020-10.1.2021


Tiedote 15.12.2020

Rajoitukset ja suositukset koronapandemiasta johtuen Lapinjärvellä 10.1.2021.asti
Yhdessä Lapinjärvellä sijaitsevassa ympärivuorokautisen hoiva-asumisen yksikössä todettiin viime viikolla asukkaalla koronavirustartunta. Tartuntaketju on jäljitetty. Asukas ei ole ollut tekemisissä muiden asukkaiden kanssa. Tartuntataudeista vastaavan lääkärin arvion mukaisesti yksikössä on testattu laajasti sekä kyseisen pienyksikön asukkaat, että altistunut henkilöstö, eikä näissä seulontatesteissä ole todettu yhtäkään lisä- tai jatkotartuntaa. Altistuneet on asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa testausta jatketaan tartuntatautilääkärin arvion pohjalta. Asukkaiden yksityisyyden suojaamiseksi emme kerro tarkemmin, mistä yksiköstä on kyse. Yksikössä asuvien läheisiin ja henkilökuntaan on oltu yhteydessä ja heille on annettu ohjeita asiaan liittyvistä käytännöistä.

Tartuntojen leviämisen estämiseksi vetoamme kuntalaisiin, että noudattaisitte rajoituksia ja suosituksia.

Seuraavien rajoitusten voimassaolo on jatkettu 10.1.2021 asti:
· Nuorisotyö toimii vain etänä diginuokkuna
· Kaikki kunnan sisäliikuntatilat (kuntosali, pakkaamo, liikuntahallit) on suljettu. Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat
· Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) on keskeytetty sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä on peruttu. Suositellaan, että yksityiset toimijat toimivat vastaavasti
· Kirjasto- ja kulttuuripalvelut järjestetään tavanomaisesta poiketen siten, että kirjasto siirtyy noudattamaan noutopalvelua ja palvelua annetaan etänä
· Kulttuuritoimen tapahtumia ei järjestetä
· Pyydetään edelleen suu-nenäsuojien käyttöä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä lapsia noutavia henkilöitä sekä myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä
· Lapinjärven kunta työskentelee pääsääntöisesti etänä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Henkilökunta noudattaa turvavälejä ja maskisuosituksia
· Emme ota vastaan vieraita kunnan tiloihin pois lukien Honkahovi. Vierailut vanhuspalvelun yksikköihin tapahtuvat aina etukäteen puhelimitse sovitusti hoitohenkilökunnan kanssa, vain 1 vieras kerrallaan/asiakas

Kunnanvirasto palvelee asiakkaista pääasiassa sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi ja puhelimitse 019 510 860. Kunnanvirasto on suljettuna 10.1.2021 asti.
Edelleen vahvasti suosittelemme, että kuntalaiset eivät järjestä yleisötilaisuuksia tai yli 10 hengen perhejuhlia.
Myös edelleen pyydämme, että yritykset lähtevät mukaan torjumaan koronaviruksen leviämistä ja käyttävät asiakaspalvelussa maskeja.
Lapinjärven kunnan johtoryhmä seuraa tiiviisti koronatilanteen kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen mukaan.

11.12.2020
Porvoon kaupunki tiedottaa. Koronarokotukset käynnistyvät alkuvuodesta.
Koronarokotukset ovat käynnistymässä Suomessa vaiheittain vuodenvaihteen jälkeen. Myös Porvoon sosiaali- ja terveyspalveluissa valmistaudutaan siihen, että rokotukset voidaan käynnistää heti, kun rokotetta saadaan. Ensimmäisessä rokotusvaiheessa myös Sipoon, Loviisan, Lapinjärven ja Askolan rokotukset annetaan Porvoossa. Rokotusjärjestyksessä noudatetaan kansallista linjaa. Ensimmäisenä rokotetaan koronapotilaiden hoitoon osallistuva henkilökunta, ikäihmisten hoivaan osallistuva henkilökunta sekä ikääntyneet henkilöt ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.
Sipoon, Loviisan, Lapinjärven ja Askolan rokotukset annetaan Porvoossa.

Ensimmäisessä vaiheessa käytössä olevien rokotteiden kylmäsäilytys on haasteellista, ja siksi sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut sairaanhoitopiirejä ja kuntia järjestämään rokotukset riittävän suurissa julkisen terveydenhuollon tai työterveyshuollon yksiköissä. Tämä vuoksi Sipoon, Loviisan, Lapinjärven ja Askolan ensimmäisen vaiheen rokotukset järjestetään Porvoossa.
– Koronarokotukset päästään näillä näkymin aloittamaan vuodenvaihteen jälkeen. Kevään ja kesän mittaan rokotuksia tarjotaan vaiheittain kaikille kansalaisille. Tämä on iso operaatio, joka suunnitellaan ja järjestetään huolellisesti. Kuten kausi-influenssarokotusetkin, koronarokotukset täytyy järjestää ajanvarauksella ruuhkien välttämiseksi, kertoo Porvoon sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen.

Myöhemmissä rokotusvaiheissa rokotusjärjestelyt voivat myös muuttua. Rokotuksista tiedotetaan tarkemmin erikseen, kun rokotetta saadaan ja rokotusaikoja voi varata. Koronavirusrokote on vapaaehtoinen.

Koronarokotteiden tehoa ja turvallisuutta testataan kymmenillä tuhansilla ihmisillä ennen kuin ne voidaan hyväksyä käyttöön. Ennen jakelua Suomessa rokotteella täytyy olla myyntilupa Euroopan alueella. Luvan antaa Euroopan lääkevirasto (EMA). Myyntiluvan saaminen riippuu tutkimustuloksista, rokotteen hyväksyttävästä hyötyjen ja haittojen suhteesta.
– On tärkeää, että mahdollisimman moni ottaa koronarokotteen, jotta syntyy laaja suoja koronavirusta vastaan, ja voimme palata taas normaalimpaan elämään työpaikoilla ja harrastuksissa. Rokote on kuitenkin vapaaehtoinen, Silvennoinen jatkaa.
– Rokotteista on aina liikkeellä myös virheellistä tietoa, ja Porvoossakin postilaatikkoihin on jaettu rokotusvastaista materiaalia. Rokotteita on tutkittu ja testattu, ja ne hyväksytään käyttöön vasta usean vaiheen jälkeen. Riski mahdollisille sivuvaikutuksille on marginaalinen, ja rokotetta pidetään lääketieteilijöiden ja tutkijoiden piirissä turvallisena, johtava lääkäri Kati Liukko toteaa.

THL:n tietopaketti koronarokotteista:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus

Miten rokotteiden turvallisuutta tutkitaan:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/usein-kysyttya-rokotuksista/miten-rokotteiden-turvallisuutta-tutkitaan-

10.12.2020
Lapinjärvellä hoiva-asumisen yksikössä on todettu asukkaalla koronavirustartunta
Yhdessä Lapinjärvellä sijaitsevassa ympärivuorokautisen hoiva-asumisen yksikössä on todettu asukkaalla koronavirustartunta. Tämä on Lapinjärvellä ensimmäinen hoiva-asumisen asukkaalla todettu tartuntatapaus.
Tartuntaketjua jäljitetään parhaillaan. Asukas ei ole ollut tekemisissä muiden asukkaiden kanssa. Tartuntataudeista vastaava lääkäri arvioi kenet kyseisestä yksiköstä tullaan testaamaan.
Asukkaiden yksityisyyden suojaamiseksi emme kerro tarkemmin, mistä yksiköstä on kyse. Yksikössä asuvien läheisiin ja henkilökuntaan tullaan olemaan yhteydessä ja heille annetaan ohjeita asiaan liittyvistä käytännöistä.

4.12.2020
Lapinjärvellä useita uusia koronatartuntoja – muistakaa suositukset! 
Lue koko 4.12.2020  tiedote  tästä linkistä

3.12.2020
Porvoonseudun musiikkiopisto tiedottaa: Musiikkiopisto siirtyy etäopetukseen ajalla 30.11.-20.12
Porvoon kaupungin päätöksellä kaikki kaupungin järjestämä harrastustoiminta keskeytetään sisätiloissa ja musiikkiopisto siirtyy etäopetukseen ajalle 30.11.-20.12. kaikissa toimipisteissä. Tämä koskee kaikkea musiikkiopiston opetusta (yksilö- ja ryhmäopetus) ja muuta toimintaa. Etäopetus toteutetaan pääsääntöisesti lukujärjestyksen mukaisesti. Lisätietoja omalta opettajalta. Musiikkiopiston kanslia palvelee ainoastaan puhelimitse 019 520 2549 ja sähköpostitse musiikkiopisto@porvoo.fi. Apulaisrehtorit ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse:
Maire Aakko 040 4899 578, maire.aakko@porvoo.fi Porvoo, Askola
Johanna Lönnfors 040 4899 582, johanna.lonnfors@porvoo.fi Loviisa, Lapinjärvi, Sipoo
Sauli Tyni 040 4899 581, sauli.tyni@porvoo.fi Mäntsälä, Pukkila, Pornainen
Lisätietoja:
Rehtori Felix von Willebrand 040 963 053, felix.von.willebrand@porvoo.fi
pulaisrehtori Maire Aakko 040 4899 578, maire.aakko@porvoo.fi
https://www.porvoo.fi/uusia-koronarajoituksia-ja-suosituksia-porvooseen-27112020

3.12.2020
Lapinjärven kunnan koronatiedottaminen
Lapinjärven kunta tiedottaa yleisesti koronatilanteesta kotisivujen ja facebookin kautta sekä tarkemmin suoraan niille keitä asia koskee. Koulujen ja päiväkodin osalta käytämme tiedotuskanavana oppilastietojärjestelmä Wilmaa. Muutoin tiedotamme suoraan asiakkaille yksiköiden kautta tai puhelimitse. Huomioimme tiedotuksessamme yksilöiden terveystietojen suojan ja tiedotamme ainoastaan siinä laajuudessa, kun se on yleisen edun mukaista ja yksilönsuoja sen mahdollistaa.

2.12.2020
Vierailukielto Loviisan terveyskeskuksen osastolla.
Koronavirusepidemiatilanne on pahentunut koko maassa, mutta erityisesti Uudellamaalla, Uusimaa on epidemian leviämisvaiheessa.
Vierailut terveyskeskuksen osastolla altistavat sekä henkilökuntaa että potilaita mahdolliselle koronavirustartunnalle. Varmistaaksemme potilaiden ja työntekijöidemme turvallisuuden olemme asettaneet vierailukiellon terveyskeskuksen osastolle ajalle 5.12 – 20.12.2020.
Vierailukielto ei koske saattohoidossa olevien potilaiden omaisia, näistä käynneistä sovitaan erikseen hoitohenkilökunnan kanssa.
Vierailuohje päivitetty 2.12.2020 Loviisan pandemiaohjausryhmän toimesta

Tiedote 29.11.2020 Koronavirustartunta päiväkoti Peikkolaaksossa
Päiväkoti Peikkolaaksossa on todettu koronatartunta. Yksi päiväkotiryhmä on asetettu karanteeniin. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan koronavirukselle altistuneiden joukossa on sekä lapsia että henkilökuntaan kuuluvia.
Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin, ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. Lapset voivat palata päiväkotiin, jos karanteenin aikana ei ole tullut oireita.

Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut. Joten lapset, jotka eivät ole altistuneet, tulevat normaalisti päiväkotiin.
Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Lapinjärven kunta ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Lapinjärven kunta ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti Peikkolaakson päiväkodin tilannetta, ja kunta tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

Pia Aaltonen
Sivistystoimenjohtaja

27.11.2020
Aluehallintoviraston tiedote

Kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla maanantaista 30.11. alkaen – pienemmistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää vain välttämättömät ja erityisin järjestelyin. Linkki tiedotteeseen.

26.11.2020
Lisää rajoituksia ja suosituksia koronapandemiasta johtuen Lapinjärvellä.
Pahentuneen koronapandemiatilanteen vuoksi lisää rajoituksia ja suosituksia astuu voimaan Lapinjärvellä. Suositukset ja rajoitukset ovat voimassa 18.12.2020 saakka.
Kaikki sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet tullaan kieltämään aluehallintoviraston päätöksellä. Huom. Aluehallintoviraston päätös tulee todennäköisesti tällä viikolla. Tarkempi tieto päätöksestä jaetaan heti, kun päätös on saatu kuntaan. Kielto on astumassa voimaan pian.
Suositellaan, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset (enintään 10 henkilöä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.
Kirjasto siirtyy noudattamaan noutopalvelua ja palvelua annetaan etänä.
Nuorisotyö siirtyy diginuokkuun.
Kunnan kuntosali ja liikuntahallit suljetaan. Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.
Kunta ei anna tiloja yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaan. Suositellaan, että yksityiset toimijat toimivat vastaavasti. Jos harrastustoimintaa ei keskeytetä, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.
Kunta ei anna tiloja yli 15-vuotiaiden vapaan sivistystyön oppitunteihin.
Kunnanvirasto on suljettu asiakkailta. Palvelua annetaan pääasiassa sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi ja puhelimitse 019 510 860.
Päiväkodin molempien yksiköiden ja alakoulujen henkilökunta ottaa käyttöön maskin tai suojavisiirin 27.11 alkaen.
Suositellaan edelleen suu-nenäsuojien käyttöä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä lapsia noutavia henkilöitä sekä myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä
Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.
Vierailut vanhuspalvelun yksikköihin tapahtuvat etukäteen sovitusti, vain 1 vieras kerrallaan/asiakas, kuitenkin maks. 3/yksikkö. Mielellään ei samaan aikaan eri perhekunnan edustajia. Henkilökunta ohjaa vierailijoille huolellisen käsi- ja yskimishygienian ja antaa heille vierailun ajaksi käyttöön yksiköstä kertakäyttöisen kirurgisen suu-nenäsuojan. Vierailijat pyrkivät pitämään 2 metrin turvaväliä asiakkaaseen. Aina kun mahdollista, vierailut toimintayksikköön toteutetaan erikseen vierailuun suunnitellussa infektioturvallisessa tilassa, jossa on esimerkiksi pisarasuoja (muovipleksi) asiakkaan ja vieraan välissä. Muutoin vierailu toteutetaan asiakkaan omassa huoneessa, ei yhteisissä tiloissa. Yksikössä saa vierailla kerrallaan 30 minuuttia/vieras.
Edelleen tulee kiinnittää huomiota kontaktien määrän minimoimiseen, hyvään käsihygieniaan ja muihin varotoimenpiteisiin.

Lapinjärven kunta seuraa tiukasti tilanteen kehittymistä ja antaa lisäohjeita tarvittaessa.
Suositukset ja rajoitukset pohjautuvat Sosiaali- ja terveysministeriön, Aluehallintoviraston sekä HUSin pandemiaryhmän antamiin linjauksiin.

Lapinjärven kunnan supistettu valmiusjohtoryhmä.

26.11.2020
Kunnanvirasto suljettu 30.11.-18.12.2020.
Kunnanvirasto pitää ovensa kiinni 30.11.-18.12.2020 välisenä aikana koronaviruspandemian takia. Asiakkaita palvellaan puhelimitse (kunnan keskus puh. 019 510 860 ) ja sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi

26.11.2020
Vanhuspalvelun koronaohjeistus.
Asiakkaiden läheisten vierailut toimintayksikköön.
Vierailulle voi tulla vain täysin terveenä.Vierailut yksikköön tapahtuvat etukäteen sovitusti, vain 1 vieras kerrallaan/asiakas, kuitenkin maks. 3/yksikkö. Mielellään ei samaan aikaan eri perhekunnan edustajia. Henkilökunta ohjaa vierailijoille huolellisen käsi- ja yskimishygienian ja antaa heille vierailun ajaksi käyttöön yksiköstä kertakäyttöisen kirurgisen suu-nenäsuojan. Vierailijat pyrkivät pitämään 2 metrin turvaväliä asiakkaaseen. Aina kun mahdollista, vierailut toimintayksikköön toteutetaan erikseen vierailuun suunnitellussa infektioturvallisessa tilassa, jossa on esimerkiksi pisarasuoja (muovipleksi) asiakkaan ja vieraan välissä. Muutoin vierailu toteutetaan asiakkaan omassa huoneessa, ei yhteisissä tiloissa. Yksikössä saa vierailla kerrallaan 30 minuuttia/vieras.
Toimintayksikön johtaja vastaa vierailujen turvallisesta järjestämisestä ja voi joutua epidemiatilanteessa tai tilanteessa, jossa epidemian uhka on suuri, arvioimaan vierailujen mahdollisuutta uudelleen. Aina vierailut eivät ole mahdollisia.
Toimintayksikön henkilökunta seuraa asiakasturvallisten vierailuohjeiden noudattamista.
Saattohoitotilanteet ohjeistetaan yksiköissä erikseen.

Tiedote 23.11.2020
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Päätös tulee voimaan maanantaina 23.11. ja on voimassa kolme viikkoa, 13.12.2020 saakka. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää myös yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Tämän lisäksi Lapinjärven kunnan johtoryhmä on linjannut että aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 3 viikoksi (23.11.-13.12) kunnan tiloissa ja kaikessa ryhmäharrastustoiminnassa on 20 hengen maksimirajoitus. Ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä suositellaan myös yksityisille tahoille. Kunnan kuntosalissa saa olla enintään 5 henkilöä kerrallaan 23.11.-13.12. Etätyötä suositaan aina kun mahdollista. Suu-nenäsuojien käyttöä työpaikoilla suositellaan kun turvavälejä ei pystytä pitämään. Suositeltavaa on myös se, että ei keräännytä tarpeettomasti taukotiloihin. Eli porrastetaan kahvi- ja ruokatauot eikä järjestetä muitakaan kokoontumisia. Suositellaan ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi tulisi järjestää. Suositellaan edelleen suu-nenäsuojien käyttöä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä lapsia noutavia henkilöitä sekä myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä. Suu-nenäsuojien käyttöä jatketaan vanhainkoti Honkahovin työntekijöillä ja vierailut hoidetaan aikaisempaan tapaan (vierailija otetaan vastaan ovella, suu-nenäsuojat vierailijalla ja asukkaalla, tapaaminen vain omassa huoneessa).

Loviisan kaupunki on antanut suosituksen kasvomaskien käyttöönotosta myös yläkouluun ja taksimatkoille. Jo aiemmin 12.10.2020 annettu kasvomaskisuositus lukioille ja nuorisotyöhön on myös edelleen voimassa. Nämä suositukset koskevat oppilaitosten opetushenkilökuntaa, sekä muuta henkilökuntaa (esim. ruokahuolto, siivous, kunnossapito). Alakouluihin ja päiväkotiin ei anneta vielä maskisuositusta.
Edelleen tulee kiinnittää huomiota kontaktien määrän minimoimiseen, hyvään käsihygieniaan ja muihin varotoimenpiteisiin.
Lapinjärven kunta seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä ja tarvittaessa tiukentaa toimintoja tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

20.11.2020
Aluehallintovirasto: Yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 23.11.-13.12.2020. Linkki tiedotteeseen.

12.11.2020
Työn saaminen ja tekeminen korona-aikana – dialogi verkossa 17.11.2020 klo 10-12
Aiheuttaako työttömyys ja työn saaminen pohdintaa arjessasi? Tule mukaan viestintäyrittäjä ja tutkija Taneli Heikan vetämään Erätauko-dialogiin keskustelemaan työttömyydestä ja työn saamisesta. Työttömien lisäksi keskusteluun osallistuu myös TE-toimiston asiantuntijoita sekä työelämävalmentajia.
Ohjattu dialogi antaa mahdollisuuden avata erilaisten toimijoiden näkökulmia rakentavalla tavalla. Näkökulmaasi tarvitaan – vain sinä riität.
Ilmoittaudu ennakkoon mukaan kunta(at)lapinjarvi.fi tai puh 019 510 860 saadaksesi teams-linkin.

Tiedote 29.10.2020
Lapinjärven kunta ei jatka kahden viikon sulkua, mutta jos tilanne muuttuu, tehdään nopeita päätöksiä. Suu-nenäsuojasuositus vierailijoille ja harrastusryhmiin.

Lapinjärven kunta reagoi nopeasti kasvaviin koronatartuntoihin ja altistuksiin ottamalla käyttöön kahden viikon sulkustrategian pari viikkoa sitten. Nyt tilanne on vakaampi, joten sulkustrategiaa ei jatketa enää alkuperäisen kahden viikon perään. Tämä tarkoittaa, että etänä toteutetut kirjaston ja nuorisotoimen palvelut avautuvat ja kunnanviraston ja liikuntatilojen ovet avataan.

Lapinjärven kunta antaa suosituksen suu-nenäsuojien käytöstä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä lapsia noutavia henkilöitä sekä myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä. Lisäksi Lapinjärven kunta antaa suosituksen harrastustoimintaan suu-nenäsuojien käytöstä muuna kuin liikuntasuorituksen aikana.

On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka toimintoja väljennetään, ei tilanne ole ohitse, vaan edelleen vaaditaan kuntalaisilta jaksamista jatkaa suositusten mukaista toimintaa.
-Jos tilanne muuttuu huonompaan, teemme nopeasti vastaavantyyppisiä ratkaisuja. Seuraamme tiiviisti tilanteen kehittymistä, kunnanjohtaja Tiina Heikka sanoo.

Edelleen voimassa olevat suositukset ovat:
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 1.11.-30.11.2020.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 15-vuotialle:
· julkisessa liikenteessä
· julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
· yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
· toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä
· harrastustoiminnassa
· työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
· sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä

Etätyön tekemistä suositellaan aina kuin mahdollista. Kunnan harjoittama kahden viikon sulkustrategia oli poikkeuksellinen, mutta kuntalaiset ovat ottaneet kunnan toimenpiteet hyvin vastaan.
-Kuntalaiset ovat ymmärtäneet tilanteen vakavuuden ja uskon, että tämä on osaltaan myös lisännyt ymmärrystä tilanteesta Lapinjärvellä. Toivottavasti edelleen pidetään tiukasti kiinni suosituksista, jotta voimme pitää kunnan ja myös yrittäjien palvelut pyörimässä, kunnanjohtaja Heikka painottaa.
-Tilanne tulee jatkumaan todennäköisesti vielä pitkään, nyt on meidän aika opetella toimimaan tässä muuttuneessa tilanteessa ja tehdä esimerkiksi maskeista ja turvaväleistä osa normaalielämäämme, Tiina Heikka korostaa.

TIEDOTE 26.10.2020
TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 22.10.2020 tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 1.11.-30.11.2020.

21.10.2020
Harjurinteeen koulun yleisopetuksen 7-9-luokat siirretään etäopetukseen ajalle 20.-23.10.2020. Harjurinteen koulun yläkoulun puolella on todettu yksi koronavirustartunta ja joukkoaltistuminen. Tilanne ei ole vielä vakava. Koska oppilaat oleskelevat yläkoulun väistötiloista johtuen melko lähellä toisiaan ja ruokailutilanteet ovat ahtaat, koulutuspäällikkö on päättänyt, pandemiaryhmää ja rehtoreita konsultoiden ja turvallisuutta huomioiden, siirtää Harjurinteen koulun yleisopetuksen vuosiluokat 7-9 etäopiskeluun ajalle 20.-23.10.2020.
-ruoan jakelu toteutetaan toiminnassa olevien koulujen kautta
-koulun rehtorit tiedottavat opettajia, oppilaita ja huoltajia asiasta Wilman kautta
-opettajat tiedottavat oppilaitaan oppituntien järjestelyistä

21.10.2020
Lapinjärven kunta suosittelee yli 20 hengen yksityistilaisuuksien välttämistä. Loviisan kaupunki on antanut suosituksen että yli 20 hengen yksityistilaisuuksien järjestämisen tulisi välttää hallituksen 15.10.2020 tekemän linjauksen mukaisesti. Lapinjärven kunta yhtyy suositukseen. Loviisan kaupungin tiedotteen mukaan Loviisassa ja Uudellamaalla koronavirusepidemia on kiihtymisvaiheessa. Loviisassa todettiin viime viikonloppuna useita koronavirustartuntoja, joista suurin osa on peräisin Loviisassa pidetystä isosta perhejuhlasta ja vieraiden edelleen tartuttamista muista henkilöistä. – Yksityistilaisuuksissa suositeltava enimmäishenkilömäärä on 20. Kuntalaisten on nyt taudin kiihtymisvaiheessa syytä välttää isojen juhlien järjestämistä ja myös sellaisiin osallistumista, muistuttaa perusturvajohtaja Carita Schröder.

20.10.2020 
Kansalaisopiston tiedote. Kansalaisopiston opetus 19.10.-1.11.2020. Lapinjärven kunnan sulkutilan aikana 19.10-1.11.2020 kansalaisopiston kursseja ei pidetä lähiopetuksena. Ne siirretään myöhempään ajankohtaan tai etäopetukseksi. Jokainen kurssilainen saa viestin oman kurssinsa tilanteesta. Poikkeuksena ovat ulkotiloissa pidettävät kurssit, jotka jatkuvat normaalisti.
Lisätietoja: Rehtori Merja Sillanpää, 040 663 2840 ja vararehtori Tanja Lill-Smeds 0440 555302

19.10.2020
Musiikkiopiston tiedote opettajille, oppilaille ja huoltajille. Lapinjärven kunnan tilat on suljettu ulkopuolisilta käyttäjiltä ajalla 19.10.2020-1.11.2020. Tämä tarkoittaa, että musiikkiopisto siirtyy Lapinjärven kunnan musiikin perusopetuksen osalta etäopetukseen tai muihin tiloihin. Lisätietoja antavat apulaisrehtori Johanna Lönnfors (040-4899582, johanna.lonnfors@porvopo.fi) ja toimistosihteeri Jaana Ögård (040-3549003, jaana.ogard@porvoo.fi). Opettajat Marja Pohjola (marja.pohjola@porvoo.fi), Emmi-Liina Vakkuri-Johansson (emmi-liina.vakkuri-johansson@porvoo.fi) ja Ilona Janney (ilona.janney@porvoo.fi) ottavat yhteyttä oppilaisiinsa ja sopivat etäopetukseen siirtymisestä. Lapinjärven tilanteesta tiedotetaan lisää tarvittaessa.
Lisätietoja:
Johanna Lönnfors
Musiikkiopisto Lapinjärvellä – Musikinstitutet i Lappträsk
apulaisrehtori-biträdande rektor
johanna.lonnfors@porvoo.fi
040-4899582

19.10.2020
Ennakkotiedoista poiketen valtuuston kokous ja tiedotustilaisuus keskiviikkona 21.10.2020 eivät vallitsevan koronatilanteen vuoksi ole avoinna yleisölle.
Kokous ja tiedotustilaisuus striimataan verkkoon kunnan kotisivuilla. Linkki striimaukseen julkaistaan keskiviikkona.
Klo 16-17 kerromme erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä, joka on käynnistynyt elokuussa Lapinjärven kunnassa. Arviointiryhmän jäsenet osallistuvat.
Klo 17-18 annamme infoa taloustilanteesta. Yleisölle varataan mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi sekä tekstiviestillä tai WhatsApp viestillä puhelinnumeroon 044 722 2950. Lähetä mielellään kysymyksesi ennakkoon.
Klo 18 valtuuston varsinainen kokous alkaa.

18.10.2020
Lapinjärven kunta aloittaa kahden viikon sulkustrategian koronatartuntojen hillitsemiseksi ja tartuntaketjujen katkaisemiseksi

Lapinjärvellä on todettu kuluneen viikon aikana useampi koronavirustartunta, erillisiä tartuntaketjuja sekä lisäksi Loviisassa on laajoja joukkoaltistumisia ja tartuntoja.
Lapinjärven kunta toteuttaa sulkustrategian ajalla 19.10. – 1.11.2020.
– Supistettu valmiusjohtoryhmä kokoontui sunnuntaina (18.10.2020) ja totesimme, että on parempi toimia etupainotteisesti kuin liian myöhään. Tämä on myös tärkeä viesti kuntalaisille, tartunnat lisääntyvät nopeasti ja nyt on viimeistään aika ottaa käyttöön suojautuminen virusta vastaan, kunnanjohtaja Tiina Heikka toteaa.
Valmiusjohtoryhmä päätti seuraavista palvelutuotannon muutoksista ajalle 19.10. – 1.11.2020:
– Liikuntatilat (Kirkonkylän koulun sali, Porlammin liikuntahalli, kuntosali, pakkaamo, liikuntakentät) ovat poissa käytöstä.
– Opettajat ja koulunkäynninohjaajat käyttävät suu-nenäsuojaimia, varhaiskasvatuksessa ja keittiö- ja siivouspalveluissa asiakastyössä käytetään visiirejä.
– Etätyötä jatketaan niiden tehtävien osalta, missä se on mahdollista.
– Siivousta tehostetaan entisestään.
– Honkahovin osalta ei sallita vierailuja.
– Kunnan tiloihin ei päästetä vierailijoita.
– Taitopaikka rajoittaa toimintaansa eikä tee yritysvierailuja, maskit otetaan käyttöön.
Lisäksi seuraavat asiat viedään kunnanhallituksen päätöksentekoon maanantaina 19.10.2020 koskien palvelutuotannon muutoksia ajalla 20.10. – 1.11.2020
– Kunnantalon ovet suljetaan ja palvelua annetaan vain puhelimitse tai sähköpostilla.
– Kirjasto antaa noutopalvelua vain varauksien perusteella.
– Nuorisotila toimii virtuaalisesti ja siirrytään diginuorisotyöhön.
– Luottamushenkilöiden kokoukset toteutetaan etänä.
Lisäksi Lapinjärven kunta vetoaa kuntalaisiaan, että käytettäisiin maskeja suositusten mukaisesti, huolehdittaisiin käsihygieniasta, huolehdittaisiin turvaväleistä ja pyrittäisi välttämään kokoontumisia. Lisäksi annetaan vahva suositus, että lapsia varhaiskasvatuksen palveluista vietäessä tai noudettaessa käytettäisiin kasvomaskeja.
Kunnan toimenpiteet ovat lisä niille yleisille toimenpiteille, joita on jo toteutettu, kuten esimerkiksi karanteeniin asettamiset.
– Meillä on ihan vakaa ja turvallinen tilanne kunnassa. Uskon, että me kaikki haluamme sen myös pysyvän sellaisena. Muiden kuntien esimerkistä olemme oppineet, että tartunnat ovat kääntyneet parhaiten laskuun nopeilla toimenpiteillä ja näin ollen haluamme katkaista ketjut jo alkuunsa, kunnanjohtaja Heikka painottaa.
Kahden viikon sulkuajan jälkeen palataan normaaliin palvelutuotantoon, jos tartunnat eivät ole merkittävästi lisääntyneet.

• Harrastustoimintaan osallistuvia kehotetaan käyttämään kasvomaskia (yläasteikäisistä alkaen) harrastustoiminnan jatkumisen turvaamiseksi.
• Harrastuksiin tullaan vain terveenä. Henkilön tulee olla täysin oireeton, lieviäkään oireita ei saa olla.
• Kasvomaskia käytetään kaikissa tilanteissa, pois lukien urheilutilanteet. Myös kuoroharjoituksissa pyritään kasvomaskin käyttöön. Amatööriorkestereiden tulee harkita ohjelmistoaan ilman puhallinsoittimia, muut käyttävät kasvomaskia.
• Kaikkien toimintaan osallistuvien henkilöiden tulee käyttää kasvomaskia koko tilaisuuden ajan, myös mahdollisen yleisön.
• Harrastusryhmän koon suositellaan olevan alle 20 henkilöä.
• Toimintaa suunnitellaan siten, että
o kasvomaskia käytetään kaikissa tilanteissa
o noudatetaan 2 m turvavälejä sisä- ja ulkotiloissa
o suositaan erillisiä pienryhmiä
o vältetään ryhmien yhteisharjoittelua
o vältetään ryhmien sekoittamista keskenään
o muita tapoja kuten etäyhteyksiä hyödynnetään toiminnassa koronatartuntojen ehkäisemiseksi
o harrastusvälineet ovat henkilökohtaisia, mutta yhteiskäyttöisten välineiden (kuten pallo) desinfektiosta tulee huolehtia
o mahdollisuuksien mukaan harjoituksiin tullaan urheiluvälineet puettuna, pukutiloissa ja muissa yhteisissä tiloissa oleskelu minimoidaan
o järjestävä taho huolehtii jälkisiivouksesta

Suositellaan, että suuria kulttuuri- ja urheiluharrastetapahtumia (kuten näyttelyt, konsertit, urheiluturnaukset yms.) ei järjestettäisi. Jos tällainen tapahtuma katsotaan ehdottoman perustelluksi, osallistujien kokonaismäärä tulisi rajoittaa alle 50 henkilöön ja järjestää tapahtuma ilman yleisöä. Jos yleisöä tulee kuitenkin paikalle, tapahtumajärjestäjä voi edellyttää tapahtumaan osallistuvilta kasvomaskin käyttöä tiedottamalla siitä etukäteen.
Tapahtuman järjestäjä on vastuussa riittävästä koronatartuntojen ennaltaehkäisystä ja turvallisuuden varmistamisesta THL:n, OKM:n ja lajiliittojen ohjeita noudattaen https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset.

 

15.10.2020
Joukkoaltistumista koronavirukselle Haddom skolassa ja Lovisavikens skolassa. Haddom skolassa ja Lovisavikens skolassa on tapahtunut kaksi erillistä joukkoaltistumista koronavirukselle. Haddom skolan opetus tapahtuu etäopetuksena 20.21.10-välisenä aikana ja Lovisavikens skolan opetus koko ensi viikon koulutuspäällikön päätöksen mukaisesti. Lue Loviisan kaupungin tiedote tästä linkistä.

14.10.2020
Kasvomaskin käyttö perusturvakeskuksen tiloissa
. 14.10.2020. Loviisan kaupunki on siirtynyt  Covid-19 epidemian kiihtymisvaiheeseen. Pandemiatilanteesta johtuen suosittelemme, että käytät kasvomaskia aina asioidessasi perusturvakeskuksessa. Muistathan ottaa oma kasvomaski mukaan!

12.10.2020
Loviisan kaupungin kasvomaskisuositus lukioille ja nuorisotyöhön 12.10.2020 alkaen. Loviisan kaupunki on siirtynyt Covid 19-epidemian perustasolta epidemian kiihtymisvaiheeseen. Tämän vuoksi kaupunki antaa suosituksen kasvomaskien käyttöönotosta myös lukioon ja nuorisotyöhön. Kasvomaskisuositus perustuu hengitysteitse pisaroiden leviämisen estämiseen. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Tämä suositus koskee oppilaitosten oppilaita, opetushenkilökuntaa, sekä muuta henkilökuntaa (esim. ruokahuolto, siivous, kunnossapito). Lue Loviisan kaupungin tiedote tästä linkistä.

8.9.2020
HUSin alueen asukkaat voivat nyt varata itse ajan koronavirusnäytteenottoon Koronabotin kautta
. Loviisalaisten ja lapinjärveläisten on keskiviikosta 9.9. 2020 alkaen mahdollista varata itse aika Loviisan drive in –koronanäytteenottoon. Uusi palvelu on avattu osoitteessa koronabotti.hus.fi, jossa valitaan ensin kotikunta ja vastataan oirekyselyyn. Sen jälkeen palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Alkuvaiheessa palvelu toimii ainoastaan aikuisille, jotka ovat varaamassa aikaa itselleen. Ajan varaaminen toisen henkilön puolesta, esimerkiksi lapsen, on mahdollista myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Itsepalvelun tarkoitus on helpottaa ajanvarauksen puhelinruuhkaa. Sähköinen ajanvaraus Klinik-asiointipalvelun kautta toimii yhä normaalisti, kuten myös puhelinajanvaraus mikäli sähköisten palveluiden käyttö ei ole mahdollista.
Vahvistus ajanvarauksesta saapuu tekstiviestinä annettuun puhelinnumeroon, minkä vuoksi on erityisen tärkeää näppäillä oma puhelinnumero oikein. Myös testin tulos ilmoitetaan tekstiviestillä. Mikäli vastaus on positiivinen, kunnan tartuntatautiyksikön tartunnanjäljittäjä soittaa sairastuneelle ja kysyy altistumistietoja.
Koronavirustestin tulokset näkyvät lisäksi Omakannassa, mutta terveydenhuollon organisaatioiden ja kuntien välillä on eroa siinä, millaisella viiveellä tiedot tulevat Omakantaan näkyviin.
Palvelun ovat toteuttaneet HUSin Epidemiologinen yksikkö ja HUS Tietohallinnon Sähköiset asiointipalvelut.

7.9.2020
Koronabotin käyttöönoton suhteen tullut aikataulumuutos.
 ”Koronabotti käyttöön Loviisassa viikon 37 aikana. Aiemmasta tiedosta poiketen koronabotti ei tule käyttöön vielä maanantaina 7.9.2020, vaan Loviisassa ja Lapinjärvellä pääsee varaamaan ajan koronanäytteenottoon itsepalveluna vasta myöhemmin viikon 37 aikana.
Itsepalvelun tarkoitus on helpottaa ajanvarauksen puhelinruuhkaa. Ajan voi kuitenkin myös jatkossa varata puhelimitse. Koronabotin käyttöönoton tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan viikolla 37.

6.9.2020
Muutoksia kasvomaskien jakelussa 7.9.2020 alkaen.
Kasvomaskien jakelu Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan vähävaraisille asukkaille on käynnistynyt. Jakelutilanteessa ei kysytä henkilötietoja tai varallisuutta, käyntiä ei myöskään rekisteröidä asiakastietojärjestelmiin. Kasvomaskeja jaetaan 7.9.2020 alkaen seuraavasti

Lapinjärven terveystalolla (Lapinjärventie 27, Lapinjärvi) – keskiviikkoisin kello 9–10
Loviisan perusturvakeskuksessa (Öhmaninkatu 4, Loviisa) – maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9–10. Jakelu tapahtuu aikuissosiaalityön tiloissa, sisäänkäynti pihan puolelta, ovi C2. Lisäksi kasvomaskeja jaetaan Loviisassa aikuissosiaalityön asiakkaille tavanomaisen käynnin yhteydessä.

Huom! Mikäli sinulla on flunssaoireita, et voi tulla jakelupisteeseen noutamaan kasvomaskisi. Näissä tapauksissa pyydämme soittamaan aikuissosiaalityön palveluohjaukseen, puh. 040 667 1798. Iäkkäät henkilöt jotka eivät pääse jakelupisteeseen pyydetään soittamaan senioripalveluiden palveluohjaukseen, puh. 040 575 3147.

2.9.2020
Koronavillkku on nyt julkaistu – lataa sovellus puhelimeesi! 
Tartuntaketjujen katkaisua helpottava Koronavilkku-älypuhelinsovellus on julkaistu. Voit nyt ladata Koronavilkun maksutta puhelimeesi yleisimmistä sovelluskaupoista.
Lue koko tiedote tästä linkistä. 

THL on päivittänyt ohjeitaan. Lapset ja koronavirus. Lue koko tiedote tästä linkistä. 

Kasvomaskien jakelu käynnistyy 24.8.2020.  Katso koko uutinen tästä linkistä.

Suositus kasvomaskien käytöstä alkaen 13.8.2020
. Lue koko tiedote tästä linkistä. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut uusimman määräyksen koskien yleisötilaisuuksien järjestämistä. AVI kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Lue koko tiedote tästä linkistä.

Palvelumuutokset Lapinjärven kunnan toiminnassa 1.6.2020 alkaen. Lue koko tiedote tästä linkistä.

Yritysapu-palvelu aloittaa myös Lapinjärvellä. Yritysapu tarjoaa Uusmaalaisille yrityksille apua koronakriisistä selviytymiseen. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Lapinjärven sivistystoimi 13.5.2020 Tiedote huoltajille ja henkilökunnalle. Lue koko tiedote tästä linkistä.

Loviisan terveyskeskuksen kiirevastaanoton aukioloajat muuttuvat 15.5.2020 alkaen. Lue 12.5.2020 tiedote tästä linkistä!

Kirjastotoimen rajoitustoimenpiteiden purkaminen. Kirjojen uloslainaus alkaa Lapinjärven kunnan pääkirjastossa 12.5.2020 alkaen. Kirjaston henkilökunta vastaa puheluihin ja sähköposteihin maanantaista 11.5 alkaen arkisin klo 13-17. Kirjaston muut tilat avataan yleisölle 1.6.2020 Aluehallintoviraston myöhemmin antaman ohjeistuksen mukaisesti hallitusti ja asteittain.

Kesäleirin peruminen. Kesäleiriä ei järjestetä kesällä 2020. Kesäleirin sijaan nuorisotoimi järjestää muuta kesäajan toimintaa, kun rajoitustoimeniteitä puretaan 1.6.2020 alkaen.

Kaatuneitten muistopäivä 17.5.2020. Korona-pandemian johdosta perinteisiä Kaatuneiden muistopäivän juhlallisuuksia ei järjestetä Lapinjärvellä tänä vuonna vaan ainoastaan seppeleiden lasku kunnan ja seurakunnan toimesta. Kunta ja seurakunta haluavat muistaa kaatuneita myös poikkeusaikana.

Johtoryhmän tiedote  6.5.2020. Lue tiedote tästä linkistä!

Hallituksen päätöksen mukaisesti kirjastojen tilat avataan 1.6.2020, mutta uloslainaus sallitaan heti. Odotamme nyt aluehallintoviraston tarkempia käytännön ohjeita, miten uloslainaus järjestetään ja milloin se on meidän kirjastossamme mahdollista. Valmistelemme asiaa ja tiedotamme heti kun saamme lisää tietoa.

Lapinjärven varhaiskasvatus ja koulut auki 14.5.2020 alkaen. Lue koko 30.4.2020 Tiedote huoltajille  tästä linkistä! 

Sisäharjoittelutilojen sulkemisen jatkaminen. Korona-epidemian perustuen on ollut tarpeen sulkea kaikki kunnan liikuntatilat sekä peruuttaa jo myönnetyt vuorot sisäharjoittelutiloihin Porlammin liikuntahalliin ja Kirkonkylän liikuntasaliin. Kunnan kuntosali ja Pakkaamon liikuntatilat kuuluvat myös kunnan ylläpitämiin sisäharjoittelutiloihin, joiden käyttövuorot on myös keskeytetty. Lapinjärven kunnan sisäliikuntatilat on suljettu 31.5.2020 asti.

Päivitetyt tiedot perusturvakeskuksen toiminnasta 28.4.2020. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Yksinyrittäjien tuen myöntäminen ja maksatus käynnistyi. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Lapinjärven kunnan toinen kuntalaistiedote koronatilanteeseen liittyen. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Yksinyrittäjien avustuksen haku avataan 14.4.2020 klo 12. Suomen hallitus on päättänyt kohdentaa 250 miljoonaa euroa yksinyrittäjien tukemiseen koronapandemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen saamiseksi kestävämmälle pohjalle. Yksinyrittäjien avustus jaetaan kuntien kautta. Lapinjärvellä yksinyrittäjien avustuksen haku avataan tiistaina 14.4.2020 kello 12.00. Tutustu tukiehtoihin sekä hakuohjeisiin huolella ennen hakulomakkeen täyttämistä. Tukiehdot sekä ohjeet löydät Lapinjärven kunnan nettisivuilta: https://www.lapinjarvi.fi/tyo-ja-elinkeino/elinkeinopalvelut-ja-yrittaminen/yksinyrittajien-valtion-tuki/ Myös hakulomake tulee tiistaina kyseiselle sivulle.

Lapinjärvellä koronakriisi on tuonut tullessaan huonoa ja hyvää. Lue tiedote tästä linkistä!

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen hyvittäminen jatkuu 13.5.2020 saakka. Lapinjärven kunnan johtoryhmä on hyväksynyt tilapäiset muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeeseen koronaepidemiatilanteen takia. Lapsen ennalta ilmoitetut poissaolopäivät 18.3.-13.5.2020 hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa.
Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö Thelma Lill-Smeds, 044 742 7120

Kunta tarjoaa etäopetuksessa oleville oppilaille elintarvikekassin korvauksena poisjääneistä kouluaterioista.
Oppilaiden perheitä pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksesta ruokapakettiin Wilma-kyselyn kautta. Jakelu aloitetaan pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Elintarvikekasseja jaetaan Kirkonkylän koululta ja Taitotalon keittiöltä Porlammilla.

Aiheuttaako pandemiakriisi sinussa tai perheessäsi ahdistusta, pelkotiloja tai muuta psyykkistä huonovointisuutta?
Ota yhteyttä psykososiaalista tukea antaviin, soita Helmi puhelimeen 040 640 3381 arkisin klo. 8-16 tai sähköposti helmi.helppi@loviisa.fi.

Maksuton kauppa-apu kaikille yli 70-vuotiaille lapinjärveläisille alkaa 1.4. Lue tiedote tästä linkistä!

Pandemiatilanteesta johtuen Lapinjärven terveystalon toiminta muuttuu tilapäisesti: Sekä lääkärin- että hoitajan vastaanotto toimii 30.3.2020 alkaen ainoastaan ajanvarauksen kautta. Lääkärinvastaanotto terveystalolla on keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin, terveydenhoitajan vastaanotto on maanantaista perjantaihin. Neuvola toimii kuten aiemminkin.
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi terveystalon ovi on lukittuna, sisäänpääsyä varten soita puh. 019 505 1560.
Huom! Terveystalolle ei saa tulla flunssaisena! Kaikki potilaat, joilla on flunssaoireita, hoidetaan Loviisan terveyskeskuksessa, puh 019 505 1300 (vastaanotto vain ajanvarauksella, soita aina etukäteen).

Tiedote lapinjärveläisille yrittäjille koronatilanteessa:Yrittäjä! Mikäli koronatilanne vaikuttaa merkittävästi yrityksenne kassavirtaan on erittäin tärkeää, että siihen reagoidaan mahdollisimman pian. Mitä nopeammin asioihin tässä tilanteessa tartutaan, siten todennäköisemmin yritys selviytyy hyvin myös koronakriisistä. Lue tiedote tästä linkistä!

Maanantaista 30.3.2020 alkaen Loviisan terveyskeskuksen kiireellinen vastaanotto on auki arkisin kello 8–18. Aukioloajat laajenevat 4.4.2020 alkaen myös viikonloppuihin. Huomaa, että vastaanotto toimii ainoastaan ajanvarauksella, puh. 019 505 1300. Lue lisää tiedotteesta!

Asioimiskuljetukset poikkeustilanteessa: Asioimisliikenne ajetaan vain ennakkotilausten perusteella. Normaalisti reitin mukaan ajettavassa liikenteessä (keskiviikkoisin Porlammin vuoro ja torstain vuoro Loviisaan) siirrytään ennakkotilauksiin. Yli 70-vuotiaiden ei pidä käyttää asioimiskuljetuksia vaan välttää lähikontakteja Valtioneuvoston kehotuksen mukaisesti. Mikäli yli 70-vuotias tarvitsee apua esim. kaupassa käyntiin, ota yhteyttä hyvinvointijohtaja Tiia Gustavsoniin: 040 4326228.
Asioimiskyytien ennakkotilaukset edelliseen iltaan klo 20 mennessä. Tomi Enqvist: puh. 040 681 6786.

Diginuokun korona-ajan tiedote. Lapinjärven nuorisotila on suljettu toistaiseksi koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Yhdistysavustusten hakuajan pidentäminen. Suomi on poikkeusoloissa koronaviruksen vuoksi. Yhdistysavustusten hakemiseen on tarpeen tästä syystä antaa lykkäystä ja hakuaikaa jatkaa. Hakuaikaa on jatkettu 30.4.2020 saakka. Yhdistysavustukset tulevat hakuajan pidentämisen seurauksena sivistyslautakunnan käsiteltäviksi lautakunnan kokoukseen 8.6.2020.

Lapinjärven kunnan johtoryhmä kokoontui 23.3.2020 ja käsitteli muun muassa seuraavia asioita:
Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle  poikkeusoloista johtuvan erityistoimivallan. Lue tiedote tästä linkistä!

Porvoon ympäristöterveydenhuolto tiedottaa; Eläinlääkäripalvelut. Lue tiedote tästä linkistä!

Lapinjärvellä varaudutaan poikkeusolojen pitkittymiseen ja sen taloudellisiin vaikutuksiin. Lue tiedote tästä linkistä!

Tiedote henkilöstölle ja kuntalaisille 18.3.2020.  Lapinjärven kunta toimii mahdollisimman normaalisti koronasta huolimatta. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Naapurinappi. Korona-virusepidemia sattuu kaikken eniten ikäihmisiin, ja niihin joilla on joku vaativa perussairaus. Miten me voisimme yhdessä auttaa heitä naapurustoissamme? Viedä lääkkeitä tai ruokaa oven taakse, jottei heidän tarvitse lähteä ihmisjoukkoihin? Ja tietysti huolehtia että teemme asian mahdollisimman hygieenisesti! Tai auttaa kaukana asuvia omaisia huolehtimaan läheisestään, jonka luokse he eivät nyt koronaviruksen vuoksi voi matkustaa. Nappinaapuri.fi/koronapu on paikka jossa voi pyytää ja tarjota apua koronaviruksen vuoksi. Linkki sivustolle: https://www.nappinaapuri.fi/events/koronapu

Tiedote kuntalaisille 16.3.2020. Lapinjärven kunta varautuu koronaviruksen aiheuttamiin muutoksiin toiminnoissa ja sulkee edelleen toimintoja – Koulut suljetaan 18.3.2020 ja siirrytään etäopetukseen. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Varhaiskasvatuksen- ja koulupalveluiden osalta tiedotetaan Wilma-viesteillä suoraan vanhemmille.

Kunnanvirasto pitää ovensa kiinni toistaiseksi koronaviruksen takia! Asiakkaita palvellaan puhelimitse, kunnan keskus 019-510 860 ja sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi