Lapinjärvi varautuu Koronavirukseen

 

TIEDOTE 26.10.2020
TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 22.10.2020 tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 1.11.-30.11.2020.

21.10.2020
Harjurinteeen koulun yleisopetuksen 7-9-luokat siirretään etäopetukseen ajalle 20.-23.10.2020. Harjurinteen koulun yläkoulun puolella on todettu yksi koronavirustartunta ja joukkoaltistuminen. Tilanne ei ole vielä vakava. Koska oppilaat oleskelevat yläkoulun väistötiloista johtuen melko lähellä toisiaan ja ruokailutilanteet ovat ahtaat, koulutuspäällikkö on päättänyt, pandemiaryhmää ja rehtoreita konsultoiden ja turvallisuutta huomioiden, siirtää Harjurinteen koulun yleisopetuksen vuosiluokat 7-9 etäopiskeluun ajalle 20.-23.10.2020.
-ruoan jakelu toteutetaan toiminnassa olevien koulujen kautta
-koulun rehtorit tiedottavat opettajia, oppilaita ja huoltajia asiasta Wilman kautta
-opettajat tiedottavat oppilaitaan oppituntien järjestelyistä

21.10.2020
Lapinjärven kunta suosittelee yli 20 hengen yksityistilaisuuksien välttämistä. Loviisan kaupunki on antanut suosituksen että yli 20 hengen yksityistilaisuuksien järjestämisen tulisi välttää hallituksen 15.10.2020 tekemän linjauksen mukaisesti. Lapinjärven kunta yhtyy suositukseen. Loviisan kaupungin tiedotteen mukaan Loviisassa ja Uudellamaalla koronavirusepidemia on kiihtymisvaiheessa. Loviisassa todettiin viime viikonloppuna useita koronavirustartuntoja, joista suurin osa on peräisin Loviisassa pidetystä isosta perhejuhlasta ja vieraiden edelleen tartuttamista muista henkilöistä. – Yksityistilaisuuksissa suositeltava enimmäishenkilömäärä on 20. Kuntalaisten on nyt taudin kiihtymisvaiheessa syytä välttää isojen juhlien järjestämistä ja myös sellaisiin osallistumista, muistuttaa perusturvajohtaja Carita Schröder.

20.10.2020 
Kansalaisopiston tiedote. Kansalaisopiston opetus 19.10.-1.11.2020. Lapinjärven kunnan sulkutilan aikana 19.10-1.11.2020 kansalaisopiston kursseja ei pidetä lähiopetuksena. Ne siirretään myöhempään ajankohtaan tai etäopetukseksi. Jokainen kurssilainen saa viestin oman kurssinsa tilanteesta. Poikkeuksena ovat ulkotiloissa pidettävät kurssit, jotka jatkuvat normaalisti.
Lisätietoja: Rehtori Merja Sillanpää, 040 663 2840 ja vararehtori Tanja Lill-Smeds 0440 555302

19.10.2020
Musiikkiopiston tiedote opettajille, oppilaille ja huoltajille. Lapinjärven kunnan tilat on suljettu ulkopuolisilta käyttäjiltä ajalla 19.10.2020-1.11.2020. Tämä tarkoittaa, että musiikkiopisto siirtyy Lapinjärven kunnan musiikin perusopetuksen osalta etäopetukseen tai muihin tiloihin. Lisätietoja antavat apulaisrehtori Johanna Lönnfors (040-4899582, johanna.lonnfors@porvopo.fi) ja toimistosihteeri Jaana Ögård (040-3549003, jaana.ogard@porvoo.fi). Opettajat Marja Pohjola (marja.pohjola@porvoo.fi), Emmi-Liina Vakkuri-Johansson (emmi-liina.vakkuri-johansson@porvoo.fi) ja Ilona Janney (ilona.janney@porvoo.fi) ottavat yhteyttä oppilaisiinsa ja sopivat etäopetukseen siirtymisestä. Lapinjärven tilanteesta tiedotetaan lisää tarvittaessa.
Lisätietoja:
Johanna Lönnfors
Musiikkiopisto Lapinjärvellä – Musikinstitutet i Lappträsk
apulaisrehtori-biträdande rektor
johanna.lonnfors@porvoo.fi
040-4899582

19.10.2020
Ennakkotiedoista poiketen valtuuston kokous ja tiedotustilaisuus keskiviikkona 21.10.2020 eivät vallitsevan koronatilanteen vuoksi ole avoinna yleisölle.
Kokous ja tiedotustilaisuus striimataan verkkoon kunnan kotisivuilla. Linkki striimaukseen julkaistaan keskiviikkona.
Klo 16-17 kerromme erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä, joka on käynnistynyt elokuussa Lapinjärven kunnassa. Arviointiryhmän jäsenet osallistuvat.
Klo 17-18 annamme infoa taloustilanteesta. Yleisölle varataan mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi sekä tekstiviestillä tai WhatsApp viestillä puhelinnumeroon 044 722 2950. Lähetä mielellään kysymyksesi ennakkoon.
Klo 18 valtuuston varsinainen kokous alkaa.

18.10.2020
Lapinjärven kunta aloittaa kahden viikon sulkustrategian koronatartuntojen hillitsemiseksi ja tartuntaketjujen katkaisemiseksi

Lapinjärvellä on todettu kuluneen viikon aikana useampi koronavirustartunta, erillisiä tartuntaketjuja sekä lisäksi Loviisassa on laajoja joukkoaltistumisia ja tartuntoja.
Lapinjärven kunta toteuttaa sulkustrategian ajalla 19.10. – 1.11.2020.
– Supistettu valmiusjohtoryhmä kokoontui sunnuntaina (18.10.2020) ja totesimme, että on parempi toimia etupainotteisesti kuin liian myöhään. Tämä on myös tärkeä viesti kuntalaisille, tartunnat lisääntyvät nopeasti ja nyt on viimeistään aika ottaa käyttöön suojautuminen virusta vastaan, kunnanjohtaja Tiina Heikka toteaa.
Valmiusjohtoryhmä päätti seuraavista palvelutuotannon muutoksista ajalle 19.10. – 1.11.2020:
– Liikuntatilat (Kirkonkylän koulun sali, Porlammin liikuntahalli, kuntosali, pakkaamo, liikuntakentät) ovat poissa käytöstä.
– Opettajat ja koulunkäynninohjaajat käyttävät suu-nenäsuojaimia, varhaiskasvatuksessa ja keittiö- ja siivouspalveluissa asiakastyössä käytetään visiirejä.
– Etätyötä jatketaan niiden tehtävien osalta, missä se on mahdollista.
– Siivousta tehostetaan entisestään.
– Honkahovin osalta ei sallita vierailuja.
– Kunnan tiloihin ei päästetä vierailijoita.
– Taitopaikka rajoittaa toimintaansa eikä tee yritysvierailuja, maskit otetaan käyttöön.
Lisäksi seuraavat asiat viedään kunnanhallituksen päätöksentekoon maanantaina 19.10.2020 koskien palvelutuotannon muutoksia ajalla 20.10. – 1.11.2020
– Kunnantalon ovet suljetaan ja palvelua annetaan vain puhelimitse tai sähköpostilla.
– Kirjasto antaa noutopalvelua vain varauksien perusteella.
– Nuorisotila toimii virtuaalisesti ja siirrytään diginuorisotyöhön.
– Luottamushenkilöiden kokoukset toteutetaan etänä.
Lisäksi Lapinjärven kunta vetoaa kuntalaisiaan, että käytettäisiin maskeja suositusten mukaisesti, huolehdittaisiin käsihygieniasta, huolehdittaisiin turvaväleistä ja pyrittäisi välttämään kokoontumisia. Lisäksi annetaan vahva suositus, että lapsia varhaiskasvatuksen palveluista vietäessä tai noudettaessa käytettäisiin kasvomaskeja.
Kunnan toimenpiteet ovat lisä niille yleisille toimenpiteille, joita on jo toteutettu, kuten esimerkiksi karanteeniin asettamiset.
– Meillä on ihan vakaa ja turvallinen tilanne kunnassa. Uskon, että me kaikki haluamme sen myös pysyvän sellaisena. Muiden kuntien esimerkistä olemme oppineet, että tartunnat ovat kääntyneet parhaiten laskuun nopeilla toimenpiteillä ja näin ollen haluamme katkaista ketjut jo alkuunsa, kunnanjohtaja Heikka painottaa.
Kahden viikon sulkuajan jälkeen palataan normaaliin palvelutuotantoon, jos tartunnat eivät ole merkittävästi lisääntyneet.

• Harrastustoimintaan osallistuvia kehotetaan käyttämään kasvomaskia (yläasteikäisistä alkaen) harrastustoiminnan jatkumisen turvaamiseksi.
• Harrastuksiin tullaan vain terveenä. Henkilön tulee olla täysin oireeton, lieviäkään oireita ei saa olla.
• Kasvomaskia käytetään kaikissa tilanteissa, pois lukien urheilutilanteet. Myös kuoroharjoituksissa pyritään kasvomaskin käyttöön. Amatööriorkestereiden tulee harkita ohjelmistoaan ilman puhallinsoittimia, muut käyttävät kasvomaskia.
• Kaikkien toimintaan osallistuvien henkilöiden tulee käyttää kasvomaskia koko tilaisuuden ajan, myös mahdollisen yleisön.
• Harrastusryhmän koon suositellaan olevan alle 20 henkilöä.
• Toimintaa suunnitellaan siten, että
o kasvomaskia käytetään kaikissa tilanteissa
o noudatetaan 2 m turvavälejä sisä- ja ulkotiloissa
o suositaan erillisiä pienryhmiä
o vältetään ryhmien yhteisharjoittelua
o vältetään ryhmien sekoittamista keskenään
o muita tapoja kuten etäyhteyksiä hyödynnetään toiminnassa koronatartuntojen ehkäisemiseksi
o harrastusvälineet ovat henkilökohtaisia, mutta yhteiskäyttöisten välineiden (kuten pallo) desinfektiosta tulee huolehtia
o mahdollisuuksien mukaan harjoituksiin tullaan urheiluvälineet puettuna, pukutiloissa ja muissa yhteisissä tiloissa oleskelu minimoidaan
o järjestävä taho huolehtii jälkisiivouksesta

Suositellaan, että suuria kulttuuri- ja urheiluharrastetapahtumia (kuten näyttelyt, konsertit, urheiluturnaukset yms.) ei järjestettäisi. Jos tällainen tapahtuma katsotaan ehdottoman perustelluksi, osallistujien kokonaismäärä tulisi rajoittaa alle 50 henkilöön ja järjestää tapahtuma ilman yleisöä. Jos yleisöä tulee kuitenkin paikalle, tapahtumajärjestäjä voi edellyttää tapahtumaan osallistuvilta kasvomaskin käyttöä tiedottamalla siitä etukäteen.
Tapahtuman järjestäjä on vastuussa riittävästä koronatartuntojen ennaltaehkäisystä ja turvallisuuden varmistamisesta THL:n, OKM:n ja lajiliittojen ohjeita noudattaen https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset.

 

15.10.2020
Joukkoaltistumista koronavirukselle Haddom skolassa ja Lovisavikens skolassa. Haddom skolassa ja Lovisavikens skolassa on tapahtunut kaksi erillistä joukkoaltistumista koronavirukselle. Haddom skolan opetus tapahtuu etäopetuksena 20.21.10-välisenä aikana ja Lovisavikens skolan opetus koko ensi viikon koulutuspäällikön päätöksen mukaisesti. Lue Loviisan kaupungin tiedote tästä linkistä.

14.10.2020
Kasvomaskin käyttö perusturvakeskuksen tiloissa
. 14.10.2020. Loviisan kaupunki on siirtynyt  Covid-19 epidemian kiihtymisvaiheeseen. Pandemiatilanteesta johtuen suosittelemme, että käytät kasvomaskia aina asioidessasi perusturvakeskuksessa. Muistathan ottaa oma kasvomaski mukaan!

12.10.2020
Loviisan kaupungin kasvomaskisuositus lukioille ja nuorisotyöhön 12.10.2020 alkaen. Loviisan kaupunki on siirtynyt Covid 19-epidemian perustasolta epidemian kiihtymisvaiheeseen. Tämän vuoksi kaupunki antaa suosituksen kasvomaskien käyttöönotosta myös lukioon ja nuorisotyöhön. Kasvomaskisuositus perustuu hengitysteitse pisaroiden leviämisen estämiseen. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Tämä suositus koskee oppilaitosten oppilaita, opetushenkilökuntaa, sekä muuta henkilökuntaa (esim. ruokahuolto, siivous, kunnossapito). Lue Loviisan kaupungin tiedote tästä linkistä.

8.9.2020
HUSin alueen asukkaat voivat nyt varata itse ajan koronavirusnäytteenottoon Koronabotin kautta
. Loviisalaisten ja lapinjärveläisten on keskiviikosta 9.9. 2020 alkaen mahdollista varata itse aika Loviisan drive in –koronanäytteenottoon. Uusi palvelu on avattu osoitteessa koronabotti.hus.fi, jossa valitaan ensin kotikunta ja vastataan oirekyselyyn. Sen jälkeen palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Alkuvaiheessa palvelu toimii ainoastaan aikuisille, jotka ovat varaamassa aikaa itselleen. Ajan varaaminen toisen henkilön puolesta, esimerkiksi lapsen, on mahdollista myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Itsepalvelun tarkoitus on helpottaa ajanvarauksen puhelinruuhkaa. Sähköinen ajanvaraus Klinik-asiointipalvelun kautta toimii yhä normaalisti, kuten myös puhelinajanvaraus mikäli sähköisten palveluiden käyttö ei ole mahdollista.
Vahvistus ajanvarauksesta saapuu tekstiviestinä annettuun puhelinnumeroon, minkä vuoksi on erityisen tärkeää näppäillä oma puhelinnumero oikein. Myös testin tulos ilmoitetaan tekstiviestillä. Mikäli vastaus on positiivinen, kunnan tartuntatautiyksikön tartunnanjäljittäjä soittaa sairastuneelle ja kysyy altistumistietoja.
Koronavirustestin tulokset näkyvät lisäksi Omakannassa, mutta terveydenhuollon organisaatioiden ja kuntien välillä on eroa siinä, millaisella viiveellä tiedot tulevat Omakantaan näkyviin.
Palvelun ovat toteuttaneet HUSin Epidemiologinen yksikkö ja HUS Tietohallinnon Sähköiset asiointipalvelut.

7.9.2020
Koronabotin käyttöönoton suhteen tullut aikataulumuutos.
 ”Koronabotti käyttöön Loviisassa viikon 37 aikana. Aiemmasta tiedosta poiketen koronabotti ei tule käyttöön vielä maanantaina 7.9.2020, vaan Loviisassa ja Lapinjärvellä pääsee varaamaan ajan koronanäytteenottoon itsepalveluna vasta myöhemmin viikon 37 aikana.
Itsepalvelun tarkoitus on helpottaa ajanvarauksen puhelinruuhkaa. Ajan voi kuitenkin myös jatkossa varata puhelimitse. Koronabotin käyttöönoton tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan viikolla 37.

6.9.2020
Muutoksia kasvomaskien jakelussa 7.9.2020 alkaen.
Kasvomaskien jakelu Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan vähävaraisille asukkaille on käynnistynyt. Jakelutilanteessa ei kysytä henkilötietoja tai varallisuutta, käyntiä ei myöskään rekisteröidä asiakastietojärjestelmiin. Kasvomaskeja jaetaan 7.9.2020 alkaen seuraavasti

Lapinjärven terveystalolla (Lapinjärventie 27, Lapinjärvi) – keskiviikkoisin kello 9–10
Loviisan perusturvakeskuksessa (Öhmaninkatu 4, Loviisa) – maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9–10. Jakelu tapahtuu aikuissosiaalityön tiloissa, sisäänkäynti pihan puolelta, ovi C2. Lisäksi kasvomaskeja jaetaan Loviisassa aikuissosiaalityön asiakkaille tavanomaisen käynnin yhteydessä.

Huom! Mikäli sinulla on flunssaoireita, et voi tulla jakelupisteeseen noutamaan kasvomaskisi. Näissä tapauksissa pyydämme soittamaan aikuissosiaalityön palveluohjaukseen, puh. 040 667 1798. Iäkkäät henkilöt jotka eivät pääse jakelupisteeseen pyydetään soittamaan senioripalveluiden palveluohjaukseen, puh. 040 575 3147.

2.9.2020
Koronavillkku on nyt julkaistu – lataa sovellus puhelimeesi! 
Tartuntaketjujen katkaisua helpottava Koronavilkku-älypuhelinsovellus on julkaistu. Voit nyt ladata Koronavilkun maksutta puhelimeesi yleisimmistä sovelluskaupoista.
Lue koko tiedote tästä linkistä. 

THL on päivittänyt ohjeitaan. Lapset ja koronavirus. Lue koko tiedote tästä linkistä. 

Kasvomaskien jakelu käynnistyy 24.8.2020.  Katso koko uutinen tästä linkistä.

Suositus kasvomaskien käytöstä alkaen 13.8.2020
. Lue koko tiedote tästä linkistä. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut uusimman määräyksen koskien yleisötilaisuuksien järjestämistä. AVI kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Lue koko tiedote tästä linkistä.

Palvelumuutokset Lapinjärven kunnan toiminnassa 1.6.2020 alkaen. Lue koko tiedote tästä linkistä.

Yritysapu-palvelu aloittaa myös Lapinjärvellä. Yritysapu tarjoaa Uusmaalaisille yrityksille apua koronakriisistä selviytymiseen. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Lapinjärven sivistystoimi 13.5.2020 Tiedote huoltajille ja henkilökunnalle. Lue koko tiedote tästä linkistä.

Loviisan terveyskeskuksen kiirevastaanoton aukioloajat muuttuvat 15.5.2020 alkaen. Lue 12.5.2020 tiedote tästä linkistä!

Kirjastotoimen rajoitustoimenpiteiden purkaminen. Kirjojen uloslainaus alkaa Lapinjärven kunnan pääkirjastossa 12.5.2020 alkaen. Kirjaston henkilökunta vastaa puheluihin ja sähköposteihin maanantaista 11.5 alkaen arkisin klo 13-17. Kirjaston muut tilat avataan yleisölle 1.6.2020 Aluehallintoviraston myöhemmin antaman ohjeistuksen mukaisesti hallitusti ja asteittain.

Kesäleirin peruminen. Kesäleiriä ei järjestetä kesällä 2020. Kesäleirin sijaan nuorisotoimi järjestää muuta kesäajan toimintaa, kun rajoitustoimeniteitä puretaan 1.6.2020 alkaen.

Kaatuneitten muistopäivä 17.5.2020. Korona-pandemian johdosta perinteisiä Kaatuneiden muistopäivän juhlallisuuksia ei järjestetä Lapinjärvellä tänä vuonna vaan ainoastaan seppeleiden lasku kunnan ja seurakunnan toimesta. Kunta ja seurakunta haluavat muistaa kaatuneita myös poikkeusaikana.

Johtoryhmän tiedote  6.5.2020. Lue tiedote tästä linkistä!

Hallituksen päätöksen mukaisesti kirjastojen tilat avataan 1.6.2020, mutta uloslainaus sallitaan heti. Odotamme nyt aluehallintoviraston tarkempia käytännön ohjeita, miten uloslainaus järjestetään ja milloin se on meidän kirjastossamme mahdollista. Valmistelemme asiaa ja tiedotamme heti kun saamme lisää tietoa.

Lapinjärven varhaiskasvatus ja koulut auki 14.5.2020 alkaen. Lue koko 30.4.2020 Tiedote huoltajille  tästä linkistä! 

Sisäharjoittelutilojen sulkemisen jatkaminen. Korona-epidemian perustuen on ollut tarpeen sulkea kaikki kunnan liikuntatilat sekä peruuttaa jo myönnetyt vuorot sisäharjoittelutiloihin Porlammin liikuntahalliin ja Kirkonkylän liikuntasaliin. Kunnan kuntosali ja Pakkaamon liikuntatilat kuuluvat myös kunnan ylläpitämiin sisäharjoittelutiloihin, joiden käyttövuorot on myös keskeytetty. Lapinjärven kunnan sisäliikuntatilat on suljettu 31.5.2020 asti.

Päivitetyt tiedot perusturvakeskuksen toiminnasta 28.4.2020. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Yksinyrittäjien tuen myöntäminen ja maksatus käynnistyi. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Lapinjärven kunnan toinen kuntalaistiedote koronatilanteeseen liittyen. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Yksinyrittäjien avustuksen haku avataan 14.4.2020 klo 12. Suomen hallitus on päättänyt kohdentaa 250 miljoonaa euroa yksinyrittäjien tukemiseen koronapandemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen saamiseksi kestävämmälle pohjalle. Yksinyrittäjien avustus jaetaan kuntien kautta. Lapinjärvellä yksinyrittäjien avustuksen haku avataan tiistaina 14.4.2020 kello 12.00. Tutustu tukiehtoihin sekä hakuohjeisiin huolella ennen hakulomakkeen täyttämistä. Tukiehdot sekä ohjeet löydät Lapinjärven kunnan nettisivuilta: https://www.lapinjarvi.fi/tyo-ja-elinkeino/elinkeinopalvelut-ja-yrittaminen/yksinyrittajien-valtion-tuki/ Myös hakulomake tulee tiistaina kyseiselle sivulle.

Lapinjärvellä koronakriisi on tuonut tullessaan huonoa ja hyvää. Lue tiedote tästä linkistä!

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen hyvittäminen jatkuu 13.5.2020 saakka. Lapinjärven kunnan johtoryhmä on hyväksynyt tilapäiset muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeeseen koronaepidemiatilanteen takia. Lapsen ennalta ilmoitetut poissaolopäivät 18.3.-13.5.2020 hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa.
Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö Thelma Lill-Smeds, 044 742 7120

Kunta tarjoaa etäopetuksessa oleville oppilaille elintarvikekassin korvauksena poisjääneistä kouluaterioista.
Oppilaiden perheitä pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksesta ruokapakettiin Wilma-kyselyn kautta. Jakelu aloitetaan pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Elintarvikekasseja jaetaan Kirkonkylän koululta ja Taitotalon keittiöltä Porlammilla.

Aiheuttaako pandemiakriisi sinussa tai perheessäsi ahdistusta, pelkotiloja tai muuta psyykkistä huonovointisuutta?
Ota yhteyttä psykososiaalista tukea antaviin, soita Helmi puhelimeen 040 640 3381 arkisin klo. 8-16 tai sähköposti helmi.helppi@loviisa.fi.

Maksuton kauppa-apu kaikille yli 70-vuotiaille lapinjärveläisille alkaa 1.4. Lue tiedote tästä linkistä!

Pandemiatilanteesta johtuen Lapinjärven terveystalon toiminta muuttuu tilapäisesti: Sekä lääkärin- että hoitajan vastaanotto toimii 30.3.2020 alkaen ainoastaan ajanvarauksen kautta. Lääkärinvastaanotto terveystalolla on keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin, terveydenhoitajan vastaanotto on maanantaista perjantaihin. Neuvola toimii kuten aiemminkin.
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi terveystalon ovi on lukittuna, sisäänpääsyä varten soita puh. 019 505 1560.
Huom! Terveystalolle ei saa tulla flunssaisena! Kaikki potilaat, joilla on flunssaoireita, hoidetaan Loviisan terveyskeskuksessa, puh 019 505 1300 (vastaanotto vain ajanvarauksella, soita aina etukäteen).

Tiedote lapinjärveläisille yrittäjille koronatilanteessa:Yrittäjä! Mikäli koronatilanne vaikuttaa merkittävästi yrityksenne kassavirtaan on erittäin tärkeää, että siihen reagoidaan mahdollisimman pian. Mitä nopeammin asioihin tässä tilanteessa tartutaan, siten todennäköisemmin yritys selviytyy hyvin myös koronakriisistä. Lue tiedote tästä linkistä!

Maanantaista 30.3.2020 alkaen Loviisan terveyskeskuksen kiireellinen vastaanotto on auki arkisin kello 8–18. Aukioloajat laajenevat 4.4.2020 alkaen myös viikonloppuihin. Huomaa, että vastaanotto toimii ainoastaan ajanvarauksella, puh. 019 505 1300. Lue lisää tiedotteesta!

Asioimiskuljetukset poikkeustilanteessa: Asioimisliikenne ajetaan vain ennakkotilausten perusteella. Normaalisti reitin mukaan ajettavassa liikenteessä (keskiviikkoisin Porlammin vuoro ja torstain vuoro Loviisaan) siirrytään ennakkotilauksiin. Yli 70-vuotiaiden ei pidä käyttää asioimiskuljetuksia vaan välttää lähikontakteja Valtioneuvoston kehotuksen mukaisesti. Mikäli yli 70-vuotias tarvitsee apua esim. kaupassa käyntiin, ota yhteyttä hyvinvointijohtaja Tiia Gustavsoniin: 040 4326228.
Asioimiskyytien ennakkotilaukset edelliseen iltaan klo 20 mennessä. Tomi Enqvist: puh. 040 681 6786.

Diginuokun korona-ajan tiedote. Lapinjärven nuorisotila on suljettu toistaiseksi koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Yhdistysavustusten hakuajan pidentäminen. Suomi on poikkeusoloissa koronaviruksen vuoksi. Yhdistysavustusten hakemiseen on tarpeen tästä syystä antaa lykkäystä ja hakuaikaa jatkaa. Hakuaikaa on jatkettu 30.4.2020 saakka. Yhdistysavustukset tulevat hakuajan pidentämisen seurauksena sivistyslautakunnan käsiteltäviksi lautakunnan kokoukseen 8.6.2020.

Lapinjärven kunnan johtoryhmä kokoontui 23.3.2020 ja käsitteli muun muassa seuraavia asioita:
Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle  poikkeusoloista johtuvan erityistoimivallan. Lue tiedote tästä linkistä!

Porvoon ympäristöterveydenhuolto tiedottaa; Eläinlääkäripalvelut. Lue tiedote tästä linkistä!

Lapinjärvellä varaudutaan poikkeusolojen pitkittymiseen ja sen taloudellisiin vaikutuksiin. Lue tiedote tästä linkistä!

Tiedote henkilöstölle ja kuntalaisille 18.3.2020.  Lapinjärven kunta toimii mahdollisimman normaalisti koronasta huolimatta. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Naapurinappi. Korona-virusepidemia sattuu kaikken eniten ikäihmisiin, ja niihin joilla on joku vaativa perussairaus. Miten me voisimme yhdessä auttaa heitä naapurustoissamme? Viedä lääkkeitä tai ruokaa oven taakse, jottei heidän tarvitse lähteä ihmisjoukkoihin? Ja tietysti huolehtia että teemme asian mahdollisimman hygieenisesti! Tai auttaa kaukana asuvia omaisia huolehtimaan läheisestään, jonka luokse he eivät nyt koronaviruksen vuoksi voi matkustaa. Nappinaapuri.fi/koronapu on paikka jossa voi pyytää ja tarjota apua koronaviruksen vuoksi. Linkki sivustolle: https://www.nappinaapuri.fi/events/koronapu

Tiedote kuntalaisille 16.3.2020. Lapinjärven kunta varautuu koronaviruksen aiheuttamiin muutoksiin toiminnoissa ja sulkee edelleen toimintoja – Koulut suljetaan 18.3.2020 ja siirrytään etäopetukseen. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Varhaiskasvatuksen- ja koulupalveluiden osalta tiedotetaan Wilma-viesteillä suoraan vanhemmille.

Kunnanvirasto pitää ovensa kiinni toistaiseksi koronaviruksen takia! Asiakkaita palvellaan puhelimitse, kunnan keskus 019-510 860 ja sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi