Lapinjärven Koronatiedotteet

14.2.2022
Kokoontumisrajoitukset poistuvat Lapinjärvellä 14.2.2022 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 11.2.2022 päätöksen poistaa kokoontumisrajoitukset 14.2.2022 kokonaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, johon Lapinjärvenkin kunta kuuluu. Terveysturvallisuus on edelleen huomioitava tilojen käytössä. 

Terveysturvallisuus on huomioitava edelleen tilojen käytössä 

Koko Etelä-Suomen alueella on edelleen voimassa aluehallintoviraston päätös, joka velvoittaa laajasti erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki velvoitteesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle 7.2.2022 jatkopäätöksen, joka on voimassa 8.–22.2.2022. 

Mitään toimintaa tiloissa ei ole määräyksen myötä kielletty, eikä esimerkiksi tietyn mittaisia turvavälejä edellytetä, vaan määräyksen tarkoitus on tehostaa terveysturvallisuustoimia. Toimija arvioi itse, millaisin toimin tartuntariskiä voi ehkäistä; kyseeseen voi tulla esimerkiksi asiakaspaikkojen väljä sijoittelu, ilmanvaihdon tehostaminen tai kävijöiden tulon porrastaminen. Määräys koskee esimerkiksi liikuntatiloja, kauppoja, kirjastoja ja museoita henkilömäärästä riippuen. Tarkempaa tietoa päätöksen sisällöstä on aluehallintoviraston verkkosivuston usein kysyttyä koronasta -osiossa

Lisäksi koko Suomessa ovat voimassa 30.6.2022 asti tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joiden tarkoituksena on parantaa terveysturvallisuutta. Vaatimukset koskevat muun muassa asiakkaiden oleskelun mahdollisimman väljää sijoittelua ja asiakkaiden ohjeistamista hyvistä hygieniakäytännöistä. Lisää tietoa yleisistä hygieniavaatimuksista aluehallintoviraston verkkosivustolta

Koulut alkavat jakamaan oppilaille kotitestejä, jotka Huoltovarmuuskeskus on tilannut kuntiin. Testejä aletaan jakaa koteihin tiistaista 15.2.2022 alkaen. Koulut tiedottavat asiasta huoltajia tarkemmin Wilman kautta.

Lapinjärven kunnan henkilökunta noudattaa turvavälejä ja maskisuosituksia. Etätyösuositus on voimassa 16.2.2022 asti.

8.2.2022
Kokoontumisrajoitukset lievenevät tiistaina 8.2.2022 – enintään 500 henkilön tilaisuudet mahdollisia sisätiloissa 50-prosenttisella täyttöasteella 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 7.2.2022 päätöksen, jolla kevennetään kokoontumisrajoituksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, johon Lapinjärvikin kuuluu. Tiistaista 8.2. alkaen sisätiloissa voi järjestää enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia. 51–500 henkilön tilaisuuksiin voi ottaa enintään puolet kyseisen tilan enimmäisosallistujamäärästä. 

Uuden päätöksen mukaan sisällä voi järjestää 51–500 henkilön tilaisuuksia, jos osallistujamäärä on enintään 50 prosenttia tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa. Enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia voi järjestää ilman rajoituksia. Uuden päätöksen myötä yleisöllä ei tarvitse enää olla istumapaikkoja tilaisuuksissa. 

Päätös on tällä hetkellä voimassa 22.2.2022 asti, mutta rajoitusta voidaan asiantuntijaharkinnan perusteella keventää uudella päätöksellä jo sitä ennen, jos epidemiatilanne etenee suotuisasti. 

Terveysturvallisuus on huomioitava edelleen tilojen käytössä 

Koko Etelä-Suomen alueella on edelleen voimassa aluehallintoviraston päätös, joka velvoittaa laajasti erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki velvoitteesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle 7.2.2022 jatkopäätöksen, joka on voimassa 8.–22.2.2022. 

Mitään toimintaa tiloissa ei ole määräyksen myötä kielletty, eikä esimerkiksi tietyn mittaisia turvavälejä edellytetä, vaan määräyksen tarkoitus on tehostaa terveysturvallisuustoimia. Toimija arvioi itse, millaisin toimin tartuntariskiä voi ehkäistä; kyseeseen voi tulla esimerkiksi asiakaspaikkojen väljä sijoittelu, ilmanvaihdon tehostaminen tai kävijöiden tulon porrastaminen. Määräys koskee esimerkiksi liikuntatiloja, kauppoja, kirjastoja ja museoita henkilömäärästä riippuen. Tarkempaa tietoa päätöksen sisällöstä on aluehallintoviraston verkkosivuston usein kysyttyä koronasta -osiossa: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-73731384

1.2.2022
AVI kumonnut sisätiloja koskevan sulkupäätöksen

Aluehallintovirasto kumoaa 21.1.2022 antamansa tartuntatautilain 58 g §:n mukaisen määräyksen (ESAVI/2066/2022) koskien tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen asiakas-, osallistuja- ja odotustilojen sulkua ajalta 1.2.2022-7.2.2022. Helmikuun alusta alkaen siis kaikki tähän asti aluehallintoviraston päätöksellä suljettaviksi määrätyt tilat voi avata asiakkaille ja yleisölle.

Kaikki kunnan suljetut tilat voidaan avata tiistaina 1.2.2022 alkaen osallistujien käyttöön, mutta tilojen käytössä täytyy huolehtia edelleen terveysturvallisuudesta. Terveydenhuollon kuormitus on Uudellamaalla edelleen korkealla tasolla, mutta lain edellytykset tilojen sulkumääräykselle eivät enää täyty. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee muun muassa kuntosaleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja. Siten mm. ryhmäliikunta, kontaktilajien ja tanssin harrastaminen on Lapinjärven kunnan tiloissa jälleen sallittua. Nuorisotila Nuokku avaa ovensa 2.2. Kuntosali toimii normaalisti ja liikuntatilat ovat käytössä varausten mukaisesti 1.2. alkaen.

Enintään 50 hengen tilaisuudet sallittuja, jos kaikilla on istumapaikat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on päättänyt myös lieventää voimassa olevaa tartuntatautilain 58 §:n mukaista yleisötilaisuuksia kokevaa rajoituspäätöstä siten, että sisätiloissa voi jatkossa järjestää enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, jos osallistujilla on määritelty istumapaikka. Päätös on voimassa 1.2.–15.2.2022.

Tartuntatautilain 58 d §:n mukaista asiakastilarajoituksia koskevaa terveysturvallista käyttöä koskevaa määräystä jatketaan kahden viikon ajan 1.–15.2.2022.

24.1.2022
Uudellemaalle on annettu tartuntalain pykälän 58 g mukainen määräys tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta. Sulkupäätös on voimassa ajalla 28.12.2021–7.2.2022. Koronapassia ei voi ottaa käyttöön rajoitusten vaihtoehtona.  https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69930315

Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat pitää sulkea:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Lisäksi tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Edelleen voimassa ovat tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, ja ne ovat voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa, kuten kaupoissa, kauppakeskuksissa, liikuntatiloissa, museoissa, teattereissa ja kirjastoissa.

Tartuntatautilain 58 c§:n mukaisesti kaikissa julkisissa ja yksityisissä asiakas- ja toimitiloissa on huolehdittava, että:

 1. asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;
 2. asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja
 3. tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Lisäksi asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tulee järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

Lapinjärvellä kuten muualla Uudellamaalla on voimassa 13.2.2022 saakka laaja maskisuositus rokotussuojan tasosta riippumatta kaikille 12 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille. Maskin käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. Maskin käyttöä suositellaan myös oppilaitoksissa kolmannesta luokasta lähtien.

Yksityisten toimijoiden suositellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta sekä asiakkailta esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, kaupoissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa asiakastiloissa.

Lapinjärven kunta työskentelee pääsääntöisesti etänä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Henkilökunta noudattaa turvavälejä ja maskisuosituksia. Maskia käytetään, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja sekä kahvitaukoja tulee porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti. Suositus on voimassa 13.2.2022 asti.

10.1.2022

Koronapandemian takia lisää rajoituksia ja suosituksia Lapinjärvellä

Pahentuneen koronapandemiatilanteen takia lisää rajoituksia ja suosituksia astuu voimaan Lapinjärvellä. 

 • Kaikki sisätiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet ja yleiset kokoontumiset on kielletty Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksellä 31.1.2022 asti. Huom. Kunta suosittelee, ettei myöskään yksityistilaisuuksia järjestetä. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena suositukseen ovat pienimuotoiset yksityistilaisuudet (kerrallaan suositellaan tapaamaan korkeintaan viittä perheen ulkopuolista henkilöä) , voidaan järjestää. Kaikkia kohtaamisia suositellaan vähennettäviksi.
 • Lapinjärven kirjastot ovat auki, kuten muutkin Helle-kirjastot, vain tapahtumat on peruttu. Kirjaston toimintoja on järjestelty niin, että turvavälit pystytään säilyttämään. Seuraa kirjaston nettisivuja ja Facebookia! 
 • Nuorisotila Nuokku suljetaan. Ohjatut harrastusryhmät vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneille lapsille ja nuorille kuitenkin jatkavat toimintaansa. Nuorisotoimi tiedottaa omissa kanavissaan toiminnan jatkumisesta etänä, mm. etäleffakerhosta ja muusta vastaavasta toiminnasta Discordissa. Sophiaan ja etsivä-Makeen saa yhteyden WhatsAppilla, Instassa, Snapillä ja tietysti normisti puhelimella.
 • Kunnan kuntosali ja liikuntahallit pysyvät suljettuina. Kunta suosittelee, että yksityiset toimijat sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.
 • Kuntosalien sulkuaika (28.12.2021–24.1.2022) hyvitetään automaattisesti siten, että jo maksettua käyttöaikaa pidennetään. Sulkua vastaava käyttöaika lisätään korteille heti, kun avaamme liikuntatilat. Myös avain aktivoituu käyttäjille, kun liikuntatilat jälleen avataan.
 • Kunta ei anna tiloja aikuisten harrastustoimintaan sulkuajalla 23.1.2022 saakka. Siten mm. kansalaisopiston käyttövuorot perutaan kunnan tiloissa sulkuajalta.
 • Uusia liikuntavuoroja ei voi toistaiseksi varata. Ilmoitamme heti, kun vuoroja voi alkaa taas varaamaan.
 • Kunnan henkilökunta jatkaa maskin ja suojavisiirin käyttöä
 • Koululaisten maskin käyttö on laajennettu koskemaan kaikkia oppilaita 3. luokasta ylöspäin. Koulukuljetuksissa kaikki oppilaat käyttävät maskia iästä riippumatta. Aikaisempaan tapaan kunta hankkii oppilaiden maskit, jotka jaetaan koulujen kautta.
 • Koulut ja päiväkoti eivät ota vastaan vieraita toistaiseksi. Tarkempi kouluja ja päiväkotia koskeva ohjeistus lähetetään huoltajille Wilman kautta. Huoltajia pyydetään seuraamaan Wilmaa aktiivisesti.
 • Suositellaan edelleen suu-nenäsuojien käyttöä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä lapsia noutavia henkilöitä sekä myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä
 • Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.
 • Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Edelleen tulee kiinnittää huomiota kontaktien määrän minimoimiseen, hyvään käsihygieniaan ja muihin varotoimenpiteisiin.

Lapinjärven kunta seuraa tiukasti tilanteen kehittymistä ja antaa lisäohjeita tarvittaessa. 

Suositukset ja rajoitukset pohjautuvat Sosiaali- ja terveysministeriön, Etelä-Suomen aluehallintoviraston sekä HUSin pandemiaryhmän antamiin linjauksiin. 

15.12.2021
Lapinjärveläisessä alakoulussa on todettu yksi tartunta ja kolme oppilasta on asetettu karanteeniin.

Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat suoraan yhteyttä altistuneisiin ja samalla altistuneet ovat saaneet ohjeet karanteenista. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut.

Suosittelemme maskien käyttöä kouluissa 4. luokasta ylöspäin lukukauden loppuun. Koulun erityisjärjestelyistä tiedotamme huoltajia Wilman kautta.

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Lapinjärven kunta ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Lapinjärven kunta ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti tilannetta. Tarvittaessa reagoidaan nopeasti tilanteen muuttuessa. Kunta tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

29.11.2021
Uudellamaalla on voimassa 16.1.2022 saakka laaja maskisuositus rokotussuojan tasosta riippumatta kaikille 12 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille. Maskin käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. Myös Lapinjärven kunnan kouluissa edellytetään maskin käyttöä kuudennesta luokasta lähtien.

Yksityisten toimijoiden suositellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta sekä asiakkailta esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, kaupoissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa asiakastiloissa.

Lapinjärven kunta työskentelee pääsääntöisesti etänä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Henkilökunta noudattaa turvavälejä ja maskisuosituksia. Maskia käytetään vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja sekä kahvitaukoja tulee porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti. Suositus on voimassa 16.1.2022 asti.

19.11.2021
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen yleisötilaisuuksien rajoittamisesta Uudellamaalla. Päätös koskee koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta ja on voimassa 25.11.-24.12.2021. Päätöksellä rajoitetaan sisätiloissa seisomakatsomojen henkilömäärää niin, että tilaisuudessa voi olla enintään 20 henkilöä, joilla ei ole istumapaikkaa. Istumapaikallisten katsomojen osallistujamäärää ei rajoiteta.

Katsomolla tarkoitetaan tilaa, josta yleisö voi seurata esitystä, ottelua tai vastaavaa tapahtumaa. Siten päätös ei kohdistu esimerkiksi messutoimintaan. Päätös kohdistuu vain tilaisuuden yleisöön, ei henkilökuntaan, esiintyjiin tai esimerkiksi urheiluotteluiden pelaajiin.

Päätöksellä rajoitetaan lisäksi sisätiloissa järjestettäviä yhteislaulutilaisuuksia, jotka ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan koronaviruksen leviämisen kannalta korkeariskisiä tapahtumia. Jos yhteislaulutilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä, tilaan saa ottaa enintään puolet muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallista sisältöä on yhteislaulu. Päätös koskee myös yhteislaulutilaisuuksia, joissa on istumapaikat.

Päätöksessä on huomioitu hallituksen tuorein hybridistrategia ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjaus, joissa painotetaan riittäviä mutta kohdennettuja rajoitustoimia, sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arviot tilaisuuksien riskipotentiaalista. Päätöstä valmisteltaessa on pyydetty asiantuntija-arviot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä ja alueen kunnilta.

Tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia ei tarvitse noudattaa. Jos koronapassi otetaan käyttöön kokoontumisrajoitusten vaihtoehtona, sitä tulee edellyttää koko tilaisuuden osalta. Koronapassi pitää tarkastaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä yli 16-vuotiailta henkilöiltä. Koronapassia ei tarkasteta henkilökunnalta, esiintyjiltä tai ottelussa pelaavilta urheilijoilta.

12.10.2021
KASVOMASKIEN KÄYTTÖÄ TULEE JATKAA

Epidemiatilanne Uudellamaalla on kääntynyt huonompaan suuntaan useissa kunnissa. Rajoitusten purkamisen ja epidemiatilanteen heikkenemisen vuoksi kasvomaskien käytön merkitys korostuu. Lapinjärven kunta kehottaa väestöä jatkamaan maskien käyttöä rokotussuojasta riippumatta joukkoliikenteessä, yleisissä sisätiloissa ja kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja tartuntariski on olemassa.

Kasvomaskin käyttö
Suositukset ovat voimassa toistaiseksi ja koskevat kaikkia 12 vuotta täyttäneitä.

Suositus vailla täyttä rokotussuojaa oleville
• Maskia suositellaan käytettäväksi aina julkisissa sisätiloissa, jos henkilöllä ei ole täyttä rokotussuojaa tai sairastettua koronavirustautia alle kuusi kuukautta aikaisemmin.

Suositus koronatestiin hakeutuvalle ja tulosta odottavalle
• Maskia on syytä käyttää aina matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Suositus maskin käytöstä koko väestölle rokotussuojasta huolimatta:
• joukkoliikenteessä.
• julkisissa sisätiloissa tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan, kuten sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa ja uskonnollisissa kokoontumisissa.
• kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja joissa tartuntariski saattaa olla suuri.
• ulkotiloissa, jos joudut pitkäkestoiseen ruuhkaan, jossa liikkuminen vaikeutuu.

Suosituksista riippumatta jokaisella on oikeus päättää omasta maskin käytöstään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, varhaiskasvatuksessa ja kouluissa suositukset ennallaan

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksiköissä vierailevien sekä koulujen oppilaiden ja varhaiskasvatuksen huoltajien maskinkäyttösuositukset jatkuvat toistaiseksi ennallaan. Uudet suositukset vahvistetaan sen jälkeen, kun THL, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat antaneet valtakunnallisen suosituksen.

1.10.2021
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI) ei jatka kokoontumisrajoituksia aikaisemman päätöksen voimassaolon päätyttä 30.9.2021.

Koko Suomessa ovat edelleen voimassa tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, joita laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on noudatettava:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se on mahdollista toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan

Lain hygieniavaatimukset ovat voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa, kuten kaupoissa, kauppakeskuksissa, liikuntatiloissa, museoissa, teattereissa ja kirjastoissa. Tällä hetkellä vaatimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

Aluehallintoviraston tiedote 24.9.2021

7.9.2021
Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää kokoontumisrajoituksia 4.9.2021 alkaen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoituksia alueellisen koronakoordinaatioryhmän suosituksen mukaisesti. Lauantaista 4.9.2021 alkaen sisätiloissakaan järjestetyissä yleisötilaisuuksissa ei tarvitse taata yleisölle kahden metrin turvavälejä, jos terveysturvallisuus voidaan varmistaa tilojen riittävällä väljyydellä ja muilla keinoilla. Määräys on voimassa ajalla 4.9.2021–30.9.2021

Terveysturvallisuus on varmistettava mm. rajoittamalla tilaisuuksien osallistujamäärää puoleen tilan kapasiteetista, ehkäisemällä tungoksia ja ohjeistamalla asiakkaita

Uuden päätöksen mukaan sisätiloissa yli 10 hengen tilaisuuksissa voi olla enintään 50 % muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä tai käytettävissä olevien istuma- tai seisomapaikkojen määrästä. Tällä saadaan tiloihin väljyyttä ja vältetään osaltaan ruuhkien ja tungosten syntymistä. Ulkotiloissa osallistujamäärää ei ole rajoitettu, mutta yli 50 hengen tilaisuuksien järjestäjän täytyy varmistaa, että osallistujat voivat välttää fyysinen kontakti toisiinsa.

Yli 10 hengen sisätilaisuuksissa ja yli 50 hengen ulkotilaisuuksissa täytyy lisäksi noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta hygieniakäytännöistä. Ohjeessa painotetaan mm. maskin käytön tärkeyttä sekä järjestäjän antamia ohjeita osallistujille äänen käytön ja ruuhkatilanteiden välttämiseen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa 3.9.2021 – Koko Uudenmaan kokoontumisrajoitukset lievenevät 4.9.2021 alkaen – 2 metrin turvavälivelvoitteesta ja pääkaupunkiseudun lohkovaatimuksesta luovutaan, sisätilaisuuksiin voi ottaa väkeä enintään 50 % kapasiteetista.

31.8.2021
Lapinjärven Kirkonkylän koulussa koronatartunta – maskeja suositellaan kaikille oppilaille taksikuljetusten aikana

Lapinjärven Kirkonkylän koulussa on todettu koronatartunta. Yksi luokka ja kaksi henkilökunnan jäsentä on asetettu karanteeniin.

Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat suoraan yhteyttä altistuneisiin ja samalla altistuneet ovat saaneet ohjeet karanteenista. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut.

Mahdollisista jatkotartunnoista Lapinjärven kunta tiedottaa erikseen. Koulun erityisjärjestelyistä tiedotamme huoltajia Wilman kautta.

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Lapinjärven kunta ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Lapinjärven kunta ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti tilannetta. Tarvittaessa reagoidaan nopeasti tilanteen muuttuessa. Kunta tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

Lapinjärven kunnan johtoryhmä on päättänyt suositella kaikille Lapinjärven koulujen oppilaille maskien käyttöä taksikuljetuksissa alkaen 31.8.2021. Maskien jakelu tapahtuu kouluissa. Suositus on voimassa toistaiseksi.  

23.8.2021
Yleisötilaisuudet ja kokoontumiset

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI) on tehnyt 20.8.2021 päätöksen, jonka mukaan Uudellamaalla jatketaan voimassa olevia kokoontumisrajoituksia. Uusi päätös on voimassa 12.9.2021 asti.

Aluehallintoviraston määräämien rajoitusten sisältö on tiivistetysti seuraava:

 • Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.
 • Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa eli säilyttää turvaväli. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.
 • Yli 50 henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.
 • Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta opetus ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta  koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
 • Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Aluehallintoviraston tiedote 20.8.2021

19.8.2021
Hilda Käkikosken koulussa korona-joukkoaltistuminen

Kahdella Hilda Käkikosken koulun oppilaalla on todettu koronatartunta. Tämän seurauksena oppilaita kahdesta luokasta on asetettu karanteeniin ja etäopetukseen. Terveydenhuoltoviranomaiset ovat ottaneet suoraan yhteyttä muihin altistuneisiin, ja samalla he ovat saaneet ohjeet karanteenista. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut.

Mahdollisista jatkotartunnoista Lapinjärven kunta tiedottaa erikseen. Koulun erityisjärjestelyistä tiedotamme huoltajia Wilman kautta.

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Lapinjärven kunta ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Lapinjärven kunta ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti tilannetta. Tarvittaessa reagoidaan nopeasti tilanteen muuttuessa. Kunta tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

11.8.2021
Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koronarokotukset laajenevat koskemaan kaikkia 12–15-vuotiaita henkilöitä

Koronarokotukset laajenevat koskemaan kaikkia sekä perusterveitä että sairautensa puolesta riskiryhmiin kuuluvia 12–15-vuotiaita henkilöitä. Varaa ensisijaisesti aika Uudenmaan kuntien ajanvarauspalvelusta, www.koronarokotusaika.fi tai soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin kello 8–16.

Rokotukset tapahtuvat joko BioNTech-Pfizerin Comirnaty tai Modernan Spikevax rokotteella. Molemmat ovat mRNA-rokotteita.  

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa, vaan asia arvioidaan tapauskohtaisesti.

Jos nuori ei halua tai hän ei kykene itse päättämään rokotuksestaan, koronavirusrokotteen antamiseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus.

Lisätietoja nuorten koronavirusrokotuksista sekä huoltajan suostumuslomakkeen löydät tästä linkistä, koronarokotusaika.fi palvelusta

Tarkempaa tietoa rokotuksista löydät Loviisan kaupungin verkkopalvelusta: loviisa.fi/koronarokotus

9.8.2021
Loviisan ja Lapinjärven asukkaille järjestetään walk in -koronavirusrokotus lauantaina 14.8.2021 kello 10–13 Loviisan rokotuspisteessä, Mannerheiminkatu 14, 07900 Loviisa (linja-autoasema).

Walk in -rokotukseen voivat tulla ilman ajanvarausta kaikki 12 vuotta täyttäneet, sekä perusterveet että sairautensa puolesta riskiryhmiin kuuluvat.

 • Walk in -rokotuksessa voit saada vain ensimmäisen koronarokoteannoksen, tehosterokotteita ei anneta tällä vastaanotolla.
 • Ota mukaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus.
 • Olemme varanneet 36 rokoteannosta tähän tilaisuuteen, rokotuksia annetaan saapumisjärjestyksessä.
 • Walk in -rokotus päättyy, kun kaikki rokotteet on annettu.
 • Rokotus tapahtuu Modernan rokotteella.

Alaikäinen tarvitsee myös kaikkien huoltajien kirjallisen suostumuksen, jos hän terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan ei pysty päättämään rokotuksesta itse. Lisätietoja nuorten koronarokotuksista löydät Loviisan kaupungin verkkopalvelusta, www.loviisa.fi/koronarokotus.

Pyydämme vastaanotolle saapuvia huolehtimaan turvaväleistä ja mahdollisuuksien mukaan odottamaan omaa vuoroaan ulkona, jos vastaanotolle muodostuu jonoa ja sisätilat ruuhkautuvat. Toivomme myös, että odotustiloihin tulevat vain rokotukseen tulijat ja enintään yksi saattaja esimerkiksi lapsen mukana.

Lisätietoja koronarokotuksista löydät Loviisan kaupungin verkkopalvelusta, www.loviisa.fi/koronarokotus.

4.8.2021
Koronarokotuksen tehosterokotusannoksen aikaistaminen on mahdollista

Loviisassa ja Lapinjärvellä on nyt mahdollista aikaistaa jo olemassa olevaa rokotusaikaa, mikäli vapaita rokotusaikoja on tarjolla. Lähiviikoille aikoja on varattavissa rajoitetusti. Lisäämme varattavia aikoja heti, kun meille toimitettavat rokotemäärät sen sallivat.  

Koronarokotteiden antovälisuositus on Suomessa 8–12 viikkoa. Tehosterokote kannattaa silti mieluiten ottaa 12 viikon aikavälillä. Suositus perustuu siihen, että pidemmän rokotusvälin on osoitettu parantavan rokotuksen tehoa ja suojan kestoa. 

Rokotusaikojen siirtäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti koronarokotusaika.fi-palvelun kautta. Valitettavasti ajanvarausjärjestelmän teknisistä rajoitteista johtuen aikaa ei pysty siirtämään toiseen rokotuspisteeseen.  Voit myös soittaa koronarokotuksen ajanvarauspuhelimeen numeroon 0444 555 360 arkisin kello 8–16. Huomioi kuitenkin, että puhelinpalvelussa on ajoittain ruuhkaa.

2.8.2021
Korona vaatii edelleen rajoituksia

Vaikka Lapinjärvellä on ollut vähän koronatartuntoja kesän aikana, on Uudenmaan alue kuitenkin siirtymässä leviämisvaiheeseen, mikä tarkoittaa uusia suosituksia ja rajoituksia myös Lapinjärven alueelle. Lapinjärven kunnan johtoryhmä osallistuu alueellisten koronaryhmien kokouksiin ja seuraa mm. Aluehallintoviraston päätöksiä sekä HUSin suosituksia.

Heikentyneen koronatilanteen vuoksi Lapinjärven kunta jatkaa etätyösuositusta ainakin elokuun loppuun omissa toimipisteissään.

Jo aiemmin Aluehallintovirasto asetti rajoituksia kokoontumisille, jotka koskevat myös Lapinjärveä. Sisätiloissa kokoontumisraja on 10 henkilöä ja ulkotiloissa 50. Määrä voi olla isompikin, jos tosiasiallisesti pystytään pitämään kiinni turvarajoista.

On huomioitava, että etenkin koronavariantti tarttuu äärimmäisen helposti, myös ulkotiloissa ja lyhyellä altistumisella. Kaikille yli 12-vuotiaille suositellaan kasvomaskin käyttöä, kun liikutaan paikoissa, joissa on muita ihmisiä.

Pidetään Lapinjärvellä edelleen tartunnat kurissa omalla toiminnallamme.

Lapinjärven kunnan johtoryhmä 2.8.2021

29.7.2021
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on tehnyt 5.8.2021-26.8.2021 voimassa olevan päätöksen, jonka perusteella on kiellettyä järjestää Lapinjärven kunnan sisätiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 10 henkilöä, sekä ulkotiloissa on kiellettyä järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Sisätiloissa voidaan kuitenkin järjestää yli 10 henkilön sekä alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontaktia toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa.

Aluehallintoviraston päätös 28.7.2021

10.6.2021
Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koronarokotukset laajenevat koskemaan myös 16–29-vuotiaita perusterveitä henkilöitä

Perusterveiden 16–29-vuotiaiden henkilöiden rokotukset ovat alkaneet. Ajanvaraus avattiin torstaina 10.6.2021.

18 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien rokotus tapahtuu Modernan rokotteella. 16–17-vuotiaat rokotetaan Pfizer Biontechin rokotteella. Vuonna 2005 syntyneistä rokotetaan ne, jotka ovat jo täyttäneet 16 vuotta.

Rokotusaikoja on tällä hetkellä varattavissa sekä Loviisan että Lapinjärven rokotuspisteeseen paitsi 16–17-vuotiaille, joille on rokotusaikoja nyt vain Loviisan rokotuspisteeseen.

Huomioi, että rokotuksia annetaan ainoastaan ajanvarauksella! Varaa ensisijaisesti aika Uudenmaan kuntien ajanvarauspalvelusta, www.koronarokotusaika.fi tai soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin kello 8–16.

Tehosteajat muutetaan tai perutaan vain pakottavista syistä.

Tarkempaa tietoa rokotuksista löydät Loviisan kaupungin verkkopalvelusta, loviisa.fi/koronarokotus.

27.5.2021
Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koronarokotukset laajenevat koskemaan myös 30–39-vuotiaita perusterveitä henkilöitä

Perusterveiden 30–39-vuotiaiden henkilöiden rokotukset alkavat. Ajanvaraus avataan perjantaina 28.5.2021 kello 10. Rokotus tapahtuu Modernan rokotteella.

Huomioi, että rokotuksia annetaan ainoastaan ajanvarauksella! Varaa ensisijaisesti aika Uudenmaan kuntien ajanvarauspalvelusta, www.koronarokotusaika.fi. tai soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin kello 8–16.

Tarkempaa tietoa rokotuksista löydät Loviisan kaupungin verkkopalvelusta, loviisa.fi/koronarokotus.

17.5.2021
Lapinjärvellä hoiva-asumisen yksikössä on todettu yhdellä työntekijällä oireeton koronavirustartunta 

Yhdessä Lapinjärvellä sijaitsevassa ympärivuorokautisen hoiva-asumisen yksikössä on todettu yhdellä työntekijällä oireeton koronavirustartunta. Työntekijä on ollut tartuttavuusaikana työssä ja tartuntatautilääkärin arvion mukaan suojautumisohjeiden noudattamisesta huolimatta altistumisia on voinut tapahtua sekä asukkaiden, että henkilökunnan osalta.

Mahdollisesti altistuneet työntekijät on määrätty tartuntatautilääkärin toimesta karanteeniin eivätkä he ole töissä tällä hetkellä. Mahdollisesti altistuneet asukkaat on myös määrätty karanteeniin hoivayksikön sisällä ja heitä hoidetaan asianmukaisin suojavarustein, sekä heidät tullaan testaamaan maanantain aikana koronaviruksen varalta. Koko yksikköön on määrätty vierailukielto.

Asukkaiden yksityisyyden suojaamiseksi emme kerro tarkemmin, mistä yksiköstä on kyse. Lähes kaikkiin yksikössä asuvien läheisiin on saatu yhteys ja henkilökuntaa on tiedotettu asiaan liittyvistä käytännöistä.

Ulkopuolisille tilanteesta ei aiheudu mitään vaaraa.

11.5.2021
Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koronarokotukset laajenevat koskemaan myös 40–49-vuotiaita perusterveitä henkilöitä

Perusterveiden 40–49-vuotiaiden henkilöiden rokotukset alkavat. Ajanvaraus avataan keskiviikkona 12.5.2021 kello 12. Rokotus tapahtuu Modernan rokotteella.

Huomioi, että rokotuksia annetaan ainoastaan ajanvarauksella! Varaa ensisijaisesti aika Uudenmaan kuntien ajanvarauspalvelusta, www.koronarokotusaika.fi. tai soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin kello 8–16.

Tarkempaa tietoa rokotuksista löydät Loviisan kaupungin verkkopalvelusta, loviisa.fi/koronarokotus.

7.5.2021
Lapinjärvellä tällä viikolla 6 koronatartuntaa – muistakaa suositukset ja rajoitukset

Lapinjärvellä on tällä viikolla todettu peräti 6 koronatartuntaa. Tämä on isoin viikon aikana tullut tartuntamäärä koko korona-aikana Lapinjärvellä. Tartunnat ovat eri tartuntaketjuista. Altistuneita on kymmenen.

Lapinjärven kunta painottaa, että koronatilanne ei missään tapauksessa ole vielä ohitse.

– Edelleen kehotamme vahvasti kuntalaisia noudattamaan suosituksia ja rajoituksia. Käsihygienia, turvavälit ja maskit sekä kokoontumisrajoitukset on edelleen pidettävä mielessä. On myös hyvä muistaa, että ensimmäinen koronarokote ei anna vielä suojaa koronaa vastaan, kunnanjohtaja Tiina Heikka painottaa.

Kunnan johtoryhmä seuraa tilannetta ja kokoontuu tarvittaessa nopeasti tekemään toimenpiteitä.

6.5.2021
Lapinjärven kunnan tiedote/Maskien käyttö

Maskien käyttö jatkuu edelleen sekä päiväkodissa että kouluissa 30.6.2021 saakka. Henkilökunta käyttää maskeja ja/tai visiiriä. Oppilaat käyttävät maskia 6. luokalla sekä sellaisissa yhdistetyissä opetusryhmissä, joissa on 6.-luokkalaisia oppilaita. Huoltajia pyydetään käyttämään maskia tuodessaan lapsia päiväkotiin tai sopimaan jättämisestä päiväkodin pihalla. Ulkopuoliset eivät voi tulla päiväkotiin ilman maskia tartuntavaaran takia.

Kevätjuhlat

Tartuntavaaran takia myöskään perinteisiä kevätjuhlia ei voida järjestää kuluvana keväänä eikä huoltajia kutsuta osallistumaan juhliin päiväkodissa eikä kouluissa. Päiväkodin ja koulujen kevätjuhlat järjestetään koronarajoitukset huomioiden vain lasten ja oppilaiden kesken.

Vierailut asumispalveluyksiköissä

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille järjestetään turvallinen mahdollisuus saada tavata läheisiinsä. Vierailut sisätiloissa tapahtuvat asukkaan omassa huoneessa.

Sovi aina tapaamisesta etukäteen puhelimitse hoitohenkilökunnan kanssa.
Jos sinulla on mitä tahansa infektio-oireita, et voi tulla vierailulle!
Suosittelemme, että vierailulle sisätiloihin tulee enintään kaksi lähiomaista kerrallaan ja että vierailuun käytetään korkeintaan yksi tunti.
Vierailijalle annetaan suusuojain ja kädet desinfioidaan. Suusuojainta on ehdottomasti pidettävä päällä koko vierailun ajan!
Kahden metrin turvaväliä tulee pyrkiä noudattamaan sekä omaiseen, muihin asukkaisiin sekä henkilökuntaan.
Vierailut sisätiloissa tapahtuvat asukkaan omassa huoneessa. Mene suoraan asukkaan omaan huoneeseen, älä turhaan liiku yleisissä tiloissa.
Pyydä tarvittaessa apua puhelimitse tai käyttämällä asukkaan hälytysranneketta.
Voit myös viedä omaisesi ulos esimerkiksi kävelylle. Tästä on aina sovittava etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa, lisäksi sinun on käytettävä suusuojainta ja desinfioitava kätesi.

Etätyösuositus

Etätyösuositus kunnan työntekijöille jatkuu 30.6.2021 saakka. Myös ulkopuolisille työnantajille kunta suosittelee etätöitä kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Myös kunnan päätöksenteko järjestetään etäkokouksin valtuustokauden loppuun asti. Uusi valtuusto aloittaa toimintansa elokuussa 2021.

5.5.2021
Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koronarokotukset laajenevat koskemaan myös 50–59-vuotiaita perusterveitä henkilöitä      

Perusterveiden 50–59-vuotiaiden henkilöiden rokotukset alkavat, ajanvaraus avataan 5.5.2021. Rokotus tapahtuu Modernan rokotteella.

Huomioi, että rokotuksia annetaan ainoastaan ajanvarauksella! Varaa ensisijaisesti aika Uudenmaan kuntien ajanvarauspalvelusta, www.koronarokotusaika.fi. tai soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin kello 8–16.

Tarkempaa tietoa rokotuksista löydät Loviisan kaupungin verkkopalvelusta: loviisa.fi/koronarokotus.

3.5.2021
Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koronarokotukset jatkuvat – 65–69-vuotiaat voivat valita rokotteensa, rokotukset laajenevat koskemaan myös 16–17-vuotiaita riskiryhmään kuuluvia

Toukokuusta lähtien myös 65–69-vuotiaille voidaan antaa mRNA-rokotteita (Pfizer Biontechin sekä Modernan rokotetta), jos rokotettava niin toivoo. Tämän ikäryhmän asukkaille Loviisassa ja Lapinjärvellä käytetään Modernan rokotetta, mikäli rokotettava haluaa käyttää mRNA-rokotetta. Rokotukset laajenevat koskemaan myös 16–17-vuotiaita riskiryhmään kuuluvia.

Rokotusvuorossa tällä hetkellä

Tänä vuonna 70 vuotta täyttävät ja kaikki sitä vanhemmat (vuonna 1951 syntyneet ja sitä vanhemmat) sekä perusterveet että riskiryhmiin kuuluvat. Rokotus tapahtuu Modernan rokotteella.
Kaikki 65–69-vuotiaat (vuosina 1952–1956 syntyneet) sekä perusterveet että riskiryhmiin kuuluvat.
Toukokuusta lähtien on mahdollista saada Modernan rokotteen AstraZenecan rokotteen sijaan. Jos haluat vaihtaa rokotevalmistetta, voit nyt varata uuden rokotusajan. Varauksen voi tehdä joko sähköisen ajanvarauspalvelun kautta tai soittamalla puhelinajanvaraukseen.

Mikäli haluat, että rokotus tapahtuu AstraZenecan rokotteella, ajanvaraus tapahtuu ainoastaan puhelimitse. Ne 65 vuotta täyttäneet, jotka ovat saaneet ensimmäisenä rokoteannoksena AstraZenecan rokotetta, saavat ensisijaisesti myös toisella rokotuskerralla AstraZenecan rokotetta.

Kaikki 60–64-vuotiaat (vuosina 1957–1961 syntyneet) sekä perusterveet että riskiryhmiin kuuluvat. Rokotus tapahtuu Modernan rokotteella.
18–59-vuotiaat (vuosina 1962–2003 syntyneet, 18 vuotta täyttäneet), jotka sairautensa puolesta kuuluvat riskiryhmiin. Rokotus tapahtuu Modernan rokotteella.
Kaikille rokotusvuorossa oleville yllä mainituille ikäryhmille löytyy tällä hetkellä vapaita rokotusaikoja!

Varaa ensisijaisesti aika Uudenmaan kuntien ajanvarauspalvelusta, www.koronarokotusaika.fi tai soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin kello 8–16.

Rokotusvuorossa tällä hetkellä ovat siis myös 16–17-vuotiaat (vuosina 2005–2004 syntyneet), jotka sairautensa puolesta kuuluvat riskiryhmään. Rokotus tapahtuu Pfizer Biontechin rokotteella. Tämän ikäryhmän osalta ajanvarauskäytäntö on erilainen: ilmoittaudu rokotukseen soittamalla numeroon 019 0505 1305. Rokotusajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Tarkempaa tietoa rokotuksista löydät Loviisan kaupungin verkkopalvelusta: loviisa.fi/koronarokotus

29.4.2021
Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koronarokotukset laajenevat koskemaan myös 60-64 -vuotiaita perusterveitä henkilöitä

Perusterveiden 60–64-vuotiaiden koronarokotukset alkavat Loviisassa ja Lapinjärvellä. Ajanvaraus avataan 29.4.2021. Rokotus tapahtuu Modernan rokotteella.

Rokotusvuorossa tällä hetkellä 

 • Tänä vuonna 70 vuotta täyttävät ja kaikki sitä vanhemmat (vuonna 1951 syntyneet ja sitä vanhemmat) sekä perusterveet että riskiryhmiin kuuluvat. Rokotus tapahtuu Modernan rokotteella.
 • Kaikki 65–69-vuotiaat (vuosina 1952–1956 syntyneet) sekä perusterveet että riskiryhmiin kuuluvat. Rokotus tapahtuu AstraZenecan rokotteella. Toukokuusta alkaen on mahdollista valita myös Modernan rokote, tiedotamme tästä tarkemmin myöhemmin.
 • Kaikki 60–64-vuotiaat (vuosina 1957–1961 syntyneet) sekä perusterveet että riskiryhmiin kuuluvat. Rokotus tapahtuu Modernan rokotteella.
 • 18–59-vuotiaat (vuosina 1962–2003 syntyneet, 18 vuotta täyttäneet) jotka sairautensa puolesta kuuluvat riskiryhmiin. Rokotus tapahtuu Modernan rokotteella.


Kaikille rokotusvuorossa oleville ikäryhmille löytyy tällä hetkellä vapaita rokotusaikoja!

Varaa ensisijaisesti aika Uudenmaan kuntien ajanvarauspalvelusta, www.koronarokotusaika.fi tai soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin kello 8–16.

Tarkempaa tietoa rokotuksista löydät Loviisan kaupungin verkkopalvelusta, loviisa.fi/koronarokotus.

26.4.2021
Lapinjärvi purkaa pikkuhiljaa koronarajoituksia ja avaa toimintoja

Käsihygienia, maskien käyttö ja turvavälit edelleen käytössä

Lapinjärven kunta avaa pikkuhiljaa toimintojaan perustuen Aluehallintoviraston päätöksiin ja HUSin pandemiatyöryhmän suosituksiin.

Yleisötilaisuudet ja kokoukset sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa ovat kiellettyjä nykyiseen tapaan 16.5.2021 asti. Ainoastaan maksimissaan 6 henkilön välttämättömiä tilaisuuksia esim. muistotilaisuudet voidaan järjestää turvavälit huomioiden Aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti.

Päätös lähikontaktien tosiallisesta välttämisestä on edelleen voimassa 16.5.2021 asti, mutta tiloja voidaan avata huomioiden turvavälit.

Lapinjärven kunta avaa kirjastot, kunnantalon ja kuntosalin 3.5.2021 alkaen siten, että tiloissa voi olla vain maksimissaan 6 henkilöä kerralla (mukaan lukien henkilökunta) huomioiden turvavälien toteutuminen.

Nuorisotilan osalta voidaan ottaa tiloihin pienryhmiä ennakkoon sovitusti niin, että ryhmässä on maksimissaan 6 hlöä (ml. Henkilöstö) 3.5.2021 alkaen.

20-vuotiaiden ja tätä nuorempien ohjattu harrastustoiminta mahdollistetaan ulkotiloissa 29.4.2021 alkaen.

Sisätiloissa 20-vuotiaiden ja tätä nuorempien ohjattu harrastustoiminta mahdollistetaan ulkotiloissa 3.5.2021 alkaen.

Yli 20-vuotiaiden aikuisten ohjattu ryhmäharrastustoiminta on edelleen keskeytettynä rajoitusten vuoksi.

Lisäksi todetaan, että peruskoulun 7.–10. luokat ja toinen aste siirtyvät kokonaan lähiopetukseen 3.5.2021 alkaen.

Lapinjärven kunnan johtoryhmä

19.4.2021 
Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koronarokotukset jatkuvat 19.4.2021

Huomioi, että rokotuksia annetaan ainoastaan ajanvarauksella. Varaa ensisijaisesti aika Uudenmaan kuntien ajanvarauspalvelusta, www.koronarokotusaika.fi, tai soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin kello 8–16. Numerossa on takaisinsoittopalvelu.

Rokotusvuorossa tällä hetkellä

Tänä vuonna 70 vuotta täyttävät ja kaikki sitä vanhemmat (vuonna 1951 syntyneet ja sitä vanhemmat), sekä perusterveet että riskiryhmiin kuuluvat. Rokotus tapahtuu Modernan rokotteella.
Kaikki 65–69-vuotiaat (vuosina 1952–1956 syntyneet), sekä perusterveet että riskiryhmiin kuuluvat. Rokotus tapahtuu AstraZenecan rokotteella.
18–64-vuotiaat (vuosina 1957–2003 syntyneet, 18 vuotta täyttäneet), jotka sairautensa puolesta kuuluvat riskiryhmiin. Rokotus tapahtuu Modernan rokotteella.
Rokotusaikoja on varattavissa sekä Loviisan että Lapinjärven rokotuspisteeseen (tilanne 19.4.2021).

Tarkempaa tietoa rokotusjärjestyksestä löydät THL:n verkkosivustolta otsikon Rokotusjärjestys ja COVID-19-taudin riskiryhmät alta:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat

Tarkempaa tietoa rokotuksista löydät Loviisan kaupungin verkkosivustolta: www.loviisa.fi/koronarokotus.

19.4.2021 
Koronavirusrokotuksien puhelinajanvaraus toiminnassa 19.4.2021 alkaen

Puhelinajanvarauksen numero on 0444 555 360. Palvelu on avoinna arkisin kello 8–16.

Koronavirusrokotuksien puhelinajanvarauksessa ei vastata suoraan saapuviin puheluihin, käytössä on siis ainoastaan takaisinsoittopalvelu.

Kun soitat puhelinajanvaraukseen:

Valitse linja 1 (70 vuotta täyttäneet henkilöt) tai linja 2 (1. ja 2. riskiryhmään kuuluvat henkilöt sekä 64-69-vuotiaat henkilöt).
Yhteystietosi tallennetaan järjestelmään, kuuntele nauhoitettu viesti loppuun asti! Soitamme sinulle takaisin, jolloin saat tiedon rokotusajankohdasta.

HUOM! Soita vain kerran ja odota takaisinsoittoa! Varattavissa olevat rokotusajat riippuvat vain ja ainoastaan meille toimitetuista rokotusmääristä. Takaisinsoittoja tehdään, kun rokotusaikoja on varattavissa.

 

16.4.2021
Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koronavirusrokotukset: 18–64-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset alkavat viikolla 16 

Loviisan kaupunki aloittaa 18–64-vuotiaiden riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvien asukkaiden rokotukset viikolla 16. Rokotus tapahtuu Modernan rokotteella. Tarkemmasta päivästä ja ajanvarauksesta tiedotetaan erikseen.

Loviisan ja Lapinjärven kuntien alueella yli 70-vuotiaiden osuus väestöstä on suuri. Rokotuksia on priorisoitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaan ikäihmisiin painottuen sen jälkeen, kun kansalaisrokotuksiin sai siirtyä terveydenhuollon henkilöstön rokottamisen rinnalla.

– Olemme edelleen purkaneet ajanvarauspuhelimeen kertynyttä jonoa ja pyrkineet antamaan jonossa oleville yli 70-vuotiaille aikoja Moderna-rokotukseen vielä ensi viikolle. Modernan saatavuudella on ollut myös selvä vaikutus aikatauluun, kertoo Loviisan kaupungin johtava lääkäri Marika Ylärakkola.

Tarkempaa tietoa rokotusjärjestyksestä löydät THL:n verkkosivustolta otsikon Rokotusjärjestys ja COVID-19-taudin riskiryhmät alta:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat

Tarkempaa tietoa rokotuksista löydät Loviisan kaupungin verkkosivustolta: www.loviisa.fi/koronarokotus.

Lisätietoja medialle: johtava lääkäri Marika Ylärakkola, puh. 040 665 1825, marika.ylarakkola@loviisa.fi

    

8.4.2021 
Yläkoulut ja lukiot siirtyvät vuorotteluopetukseen 12.4. alkaen

Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien harrastustoiminnan keskeytys jatkuu 25.4.2021 saakka niin sisä- kuin ulkotiloissa. Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattu harrastustoiminta jatkuu kuten tähänkin asti.
Perusopetuksen luokka-asteilla 7.-9. ja lukioissa siirrytään 12.4.2021 alkaen etäopetuksesta vuorotteluopetukseen, eli vuorottelemaan lähi- ja etäopetusta. Koulut tiedottavat tarkemmin käytännön järjestelyistä. Perusopetuksen luokka-asteiden 1–6 osalta opetus järjestetään edelleen lähiopetuksena.
Muut kuntakohtaiset rajoitukset jatkuvat kuten aiemmin on päätetty.
Yksityiskohtaiset tiedot voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista löydät Loviisan kaupungin verkkosivulta Ajankohtaista koronaviruksesta.

8.4.2021
Lapinjärven Kirkonkylän koulun oppilaalla koronatartunta

Tiedote 8.4.2021

Lapinjärven Kirkonkylän koulun oppilaalla on todettu koronatartunta. Sairastunut ei ole altistanut kouluaikana koulun henkilökuntaa tai oppilaita. Ainakaan toistaiseksi tilanne ei aiheuta toimenpiteitä koulun toimintaan.
Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä muihin altistuneisiin, ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut.
Mahdollisista jatkotartunnoista Lapinjärven kunta tiedottaa erikseen. Mahdollisista koulun erityisjärjestelyistä tiedotamme huoltajia Wilman kautta.
Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Lapinjärven kunta ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.
Lapinjärven kunta ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti tilannetta. Tarvittaessa reagoidaan nopeasti tilanteen muuttuessa. Kunta tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

Lapinjärven kunta


22.3.2021 

AstraZeneca -rokotukset keskeytetään Loviisassa viikoksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päätös keskeyttää tilapäisesti rokotukset AstraZenecan rokotteella vaikuttaa myös loviisalaisten ja lapinjärveläisten rokotuksiin. Loviisan kaupungin perusturvakeskus keskeyttää viikoksi rokotukset AstraZenecan koronavirusrokotteella epäiltyjen haittavaikutusten selvittämisen ajaksi. Valitettavasti Loviisan kaupungilla ei ole käytettävissä muita rokotteita, joilla voisi rokottaa viikolle 12 ajan saaneita, vaan ajat joudutaan perumaan. Rokotusaika perutaan noin 200 kuntalaiselta.

Kaupunki ottaa yhteyttä kaikkiin rokotusajan viikolle 12 varanneisiin.

– Rokotusajan peruminen ei vaadi toimenpiteitä asiakkaalta. Ilmoitamme rokotusajan varanneille ajan peruuntumisesta tekstiviestillä. Maanantaille 22.3. varatut ajat peruimme jo viikonloppuna, kertoo palveluvastaava Senja Kangas Loviisan perusturvakeskuksesta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan Suomessa on ilmoitettu kaksi aivolaskimotukosta 4–10 päivää AstraZenecan koronavirusrokotteen saamisen jälkeen. Molemmilla sairastuneilla henkilöillä on verisuonitukokseen liittyviä lääketieteellisiä riskitekijöitä ja potilaiden tutkimukset ovat yhä kesken. THL kertoo tiedotteessaan, että Euroopan lääkevirasto EMA tutkii lisää rokotteen mahdollista yhteyttä kahteen hyvin harvinaiseen veren hyytymishäiriöön. Näihin liittyy vähentynyt verihiutaleiden määrä ja lisääntynyt taipumus verisuonitukoksiin. EMA:n antamien tietojen mukaan AstraZenecan rokotteeseen liittyneet haitat ovat esiintyneet pääosin alle 55-vuotiailla naisilla ja ne ilmenivät ensimmäisten kahden viikon kuluessa rokotteen saamisen jälkeen.

Nyt Suomessa ilmoitetut kaksi tapausta voivat liittyä EMA:n tutkimiin veren hyytymishäiriöihin. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti THL on päättänyt keskeyttää AstraZenecan rokotteen antamisen Suomessa, kunnes tapauksista on lisää tietoa ja mahdollisen syy-seuraussuhteen olemassaoloa voidaan arvioida. Keskeytys astui voimaan välittömästi.

THL arvioi tilannetta uudelleen kuluvan viikon aikana ja rokotukset AstraZenecan rokotteella jatkuvat aikaisintaan maanantaina 29.3.2021. Rokotukset muilla koronavirusrokotteilla jatkuvat normaalisti.

Ohjeita AstraZenecan rokotteen saaneille

Havaitut poikkeukselliset oireet ovat erittäin harvinaisia. Vaikka toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, liittyvätkö havaitut hyytymishäiriöt rokotukseen, AstraZenecan koronavirusrokotteen saaneita kehotetaan tarkkailemaan poikkeavan voimakkaita oireita, jotka voivat alkaa vasta yli kolmen vuorokauden päästä rokottamisesta. Hoitoon on hakeuduttava välittömästi, jos saa voimakkaan, selvästi jatkuvasti pahenevan päänsäryn tai erittäin voimakkaasti lisääntyviä mustelmia iholla tai limakalvoilla.

Lisätietoja medialle:

johtava lääkäri Marika Ylärakkola, puh. 040 665 1825, marika.ylarakkola@loviisa.fi

palveluvastaava Senja Kangas, puh. 044 505 1978, senja.kangas@loviisa.fi

17.3.2021
Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koronarokotukset laajenevat koskemaan myös riskiryhmään 2:seen kuuluvia 18-69 vuotiaita henkilöitä

Huomioi, että rokotuksia annetaan ainoastaan ajanvarauksella! Varaa ensisijaisesti aika Uudenmaan kuntien ajanvarauspalvelusta, www.koronarokotusaika.fi, tai soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin kello 8–16. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä – soita vain kerran, yhteystietosi tallentuu järjestelmään. Rokotukset ovat maksuttomat.

Viikolla 11 rokotusvuorossa ovat siis henkilöt, jotka kuuluvat riskiryhmä 2:seen, rokotukset jatkuvat myös niiden henkilöiden osalta, jotka kuuluvat riskiryhmä 1:seen.

Emme valitettavasti vielä osaa sanoa, milloin vuonna 1946 ja sitä aiemmin syntyneiden koronarokotukset jatkuvat. Avaamme ajanvarauksen heidän osaltaan heti, kun saamme tarkempaa tietoa rokotustoimituksista.

18-69 vuotiaat henkilöt jotka kuuluvat riskiryhmä 2:seen – rokotusaikoja on varattavissa sekä Loviisan että Lapinjärven rokotuspisteeseen viikolle 11 (tilanne 17.3.2021).

18-69 vuotiaat henkilöt jotka kuuluvat riskiryhmä 1:seen – rokotusaikoja on varattavissa sekä Loviisan että Lapinjärven rokotuspisteeseen viikolle 11 (tilanne 17.3.2021).

Riskiryhmä 2
Vuonna 1952-2003 syntyneet henkilöt (18-69-vuotiaat), joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila. Riskiryhmä 2:seen kuuluvat henkilöt, joilla on

 

 • jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
 • vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti)
 • hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
 • immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
 • vaikea krooninen maksasairaus
 • tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
 • uniapnea
 • psykoosisairaus
 • sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40)

Riskiryhmä 1

Vuonna 1952-2003 syntyneet henkilöt (18-69-vuotiaat), joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Riskiryhmä 1:seen kuuluvat henkilöt, joille on tehty

 • elinsiirto tai kantasolusiirto

tai joilla on

 • aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
 • vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
 • vaikea krooninen munuaissairaus
 • vaikea krooninen keuhkosairaus
 • lääkehoitoinen tyyppi 2 diabetes
 • Downin oireyhtymä.

Tarkempaa tietoa riskiryhmistä löydät THL:n verkkopalvelusta, riskiryhmien koronarokotusten järjestys.

Tarkempaa tietoa rokotuksista löydät Loviisan kaupungin verkkopalvelusta, loviisa.fi/koronarokotus.

 

Tiedote 15.3.2021
Koronavirusepidemiaan liittyvät rajoitukset jatkuvat Lapinjärvellä

Huonontuneen tartuntatautitilanteen takia Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut määräyksiä Uudenmaan kunnille.

Tiloja suljetaan koko Uudenmaan alueella 14.4.2021 asti

Aluehallintovirasto on määrännyt tiloja suljettavaksi koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tartuntatautilain mukaisesti. Päätös tilojen sulkemisesta laajenee koskemaan kaikkia Uudenmaan kuntia. Lapinjärvellä määräys koskee niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Lapinjärven kunta päätti mahdollistaa 9.3.2021 alkaen vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjatun harrastustoiminnan kunnan hallinnoimissa sisätiloissa Aluehallintoviraston antaman määräyksen mukaisesti. Eli muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Harrastustoiminta kunnan hallinnoimissa tiloissa ei ole sallittua yli 12-vuotiaiden osalta. Maksimiryhmäkoko on 6 hlöä ohjaajat mukaan lukien. Lasta harrastukseen tuovat tai sieltä noutavat eivät saa tulla sisätiloihin. Ohjaajien on käytettävä kasvomaskeja.

Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista. Päätös on voimassa 14.4.2021 asti.

Ulkoharrastuspaikoilla on noudatettava seuraavia kokoontumisrajoituksia 14.4.2021 asti:

Lukkarinpuisto: 50 henkilöä kerralla mutta siten, kentillä kokoontuvat ihmiset ovat jakautuneet enintään 10 hengen ryhmiin

Kapellby skolan kaukalo: 20 henkilöä kerralla mutta siten, kentillä kokoontuvat ihmiset ovat jakautuneet enintään 10 hengen ryhmiin

Korsmalmin kenttä 50 henkilöä kerralla mutta, siten, kentillä kokoontuvat ihmiset ovat jakautuneet enintään 10 hengen ryhmiin

Porlammin luistelukenttä: 10 henkilöä kerralla ja

Mariebergin kenttä: 50 hlöä kerralla mutta siten, kentillä kokoontuvat ihmiset ovat jakautuneet enintään 10 hengen ryhmiin

Kilpailujen ja otteluiden järjestäminen ulkoliikuntapaikoilla on kielletty 14.4.2021 asti.

Lapinjärven kunta tulee valvomaan annettujen ohjeiden noudattamista sekä tekee tarvittaessa valvontakäyntejä.

Kunnanvirasto on suljettu asiakkailta 14.4.2021 asti ja asiakkaita palvellaan pääasiassa sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi ja puhelimitse 019 510 860. Asiakaspäätteen välttämätön käyttö ajanvarauksella.

Kirjasto palvelee etänä kuten nyt 14.4.2021 asti.

Etätyöstä on voimassa vahva suositus, jota Lapinjärven kuntakin noudattaa. Myös edelleen pyydämme, että yritykset lähtevät mukaan torjumaan koronaviruksen leviämistä ja käyttävät asiakaspalvelussa maskeja.

10.3.2021 
Lapinjärven ja Loviisan asukkaiden koronarokotukset jatkuvat 15.3.2021

Huomioi, että rokotuksia annetaan ainoastaan ajanvarauksella! Varaa ensisijaisesti aika Uudenmaan kuntien ajanvarauspalvelusta, www.koronarokotusaika.fi, tai soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin kello 8–16. Numerossa on takaisinsoittopalvelu.

Rokotusvuorossa viikolla 11 ovat vuonna 1952-2003 syntyneet henkilöt (18-69-vuotiaat), jotka kuuluvat riskiryhmä 1:seen.

Emme valitettavasti vielä osaa sanoa, milloin vuonna 1946 ja sitä aiemmin syntyneiden (75-vuotiaat ja vanhemmat) rokotukset jatkuvat. Avaamme ajanvarauksen heidän osalta heti, kun saamme tarkempaa tietoa rokotustoimituksista.

18-69 vuotiaat henkilöt – rokotusaikoja on varattavissa sekä Loviisan että Lapinjärven rokotuspisteeseen viikolle 11 (tilanne 10.3.2021).

Viikolla 11 rokotusvuorossa ovat

· Vuonna 1952-2003 syntyneet henkilöt (18-69-vuotiaat), joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila (riskiryhmä 1). Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt, joille on tehty

o elinsiirto tai kantasolusiirto

tai joilla on

o aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti

o vaikea puolustusjärjestelmän häiriö

o vaikea krooninen munuaissairaus

o vaikea krooninen keuhkosairaus

o lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes

o Downin oireyhtymä.

Tarkempaa tietoa riskiryhmistä löydät THL:n verkkopalvelusta, riskiryhmien koronarokotusten järjestys.

Tarkempaa tietoa rokotuksista löydät Loviisan kaupungin verkkopalvelusta, loviisa.fi/koronarokotus.

5.3.2021 
Koronavirusrokotuksien puhelinajanvarauksessa otetaan käyttöön takaisinsoittopalvelu 5.3.2021 alkaen

Koronavirusrokotuksien puhelinajanvarauksessa otetaan käyttöön takaisinsoittopalvelu 5.3.2021 alkaen. Tämän myötä puhelinajanvarauksessa ei vastata suoraan saapuviin puheluihin, vaan käytössä on ainoastaan takaisinsoittopalvelu.

Puhelinajanvarauksen numero pysyy samana, 0444 555 360. Palvelu on avoinna arkisin kello 8–16.

Kun soitat puhelinajanvaraukseen:

Valitse linja 1 (75 vuotta täyttäneet henkilöt) tai linja 2 (1. riskiryhmään kuuluvat henkilöt).
Yhteystietosi tallennetaan järjestelmään. Soitamme sinulle takaisin, jolloin saat tiedon rokotusajankohdasta.
Soita puhelinajanvaraukseen vain kerran ja odota takaisinsoittoa. Varattavissa olevat rokotusajat riippuvat vain ja ainoastaan kaupungille toimitetuista rokotemääristä. Takaisinsoittoja tehdään, kun rokotusaikoja on varattavissa.

Takaisinsoittopalvelun myötä pyrimme sujuvoittamaan asiakaspalvelutilannetta. Pyydämme kärsivällisyyttä – kaikki halukkaat tulevat saamaan rokotteensa.

Tiedotamme rokotusaikatauluista ja siitä, mitkä kohderyhmät ovat rokotusvuorossa sitä mukaa kuin rokotetoimitukset varmistuvat. Pyydämme kuntalaisia seuraamaan kaupungin verkkopalvelua ja paikallislehtiä.

Voit varata rokotusajan myös sähköisestä ajanvarauspalvelusta koronarokotusaika.fi

Tiedote 5.3.2021
Uusia koronavirusepidemiaan liittyviä määräyksiä kunnille ja kuntalaisille 8.3.2021 alkaen

Huonontuneen tartuntatautitilanteen takia Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut uusia määräyksiä Uudenmaan kunnille.

Yläkoulujen tilat suljetaan 8.–28.3.2021

Loviisan kaupunki sulkee yläkoulujen 8.–28.3.2021 siten, että niitä ei saa käyttää vuosiluokkien 7–9 opetuksen järjestämiseen. Tiloissa saa kuitenkin tarvittaessa järjestää opetusta määrätyille oppilasryhmille, joita ovat esimerkiksi oppilaat, jotka ovat saaneet erityisen tuen päätöksen. Oppilaitokset tiedottavat tarkemmin näistä erityisjärjestelyistä. Käytännössä tämä aluehallintoviraston määräys ei muuta toimintaa, koska Loviisan kaupunki on jo aiemmalla päätöksellään siirtänyt yläkoulujen ja lukion oppilaat etäopiskeluun.

Tiloja suljetaan koko Uudenmaan alueella 8.–14.3.2021

Aluehallintovirasto on määrännyt tiloja suljettavaksi koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tartuntatautilain mukaisesti. Päätös tilojen sulkemisesta laajenee koskemaan kaikkia Uudenmaan kuntia. Lapinjärvellä määräys koskee niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kuusi asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava. Tilojen käytössä on huomioitava aina tartuntatautilain mukaiset uudet velvoitteet terveysturvallisista järjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta. Jos terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää.

Lapinjärven kunta päättää mahdollistaa 9.3.2021 alle vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjatun harrastustoiminnan kunnan hallinnoimissa sisätiloissa Aluehallintoviraston antaman määräyksen mukaisesti. Eli muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Harrastustoiminta kunnan hallinnoimissa tiloissa ei ole sallittua yli 12-vuotiaiden osalta. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista. Päätös on voimassa 14.3.2021 asti.

Lapinjärven kunta tulee valvomaan annettujen ohjeiden noudattamista sekä tekee tarvittaessa valvontakäyntejä.

Kunnanvirasto palvelee asiakkaista pääasiassa sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi ja puhelimitse 019 510 860. Asiakaspäätteen välttämätön käyttö ajanvarauksella.

Kirjasto palvelee etänä kuten nyt 31.3.2021 asti ja nuorisotyö toimii vain etänä diginuokkuna.

Myös edelleen pyydämme, että yritykset lähtevät mukaan torjumaan koronaviruksen leviämistä ja käyttävät asiakaspalvelussa maskeja.

5.3.2021 
Lapinjärven ja Loviisan asukkaiden koronarokotukset jatkuvat 8.3.2021 – riskiryhmä 1: sen ikäryhmä laajenee 18–69 vuotiaisiin

Lapinjärven ja Loviisan asukkaiden koronarokotukset jatkuvat 8.3.2021. Rokotusaika on varattava etukäteen. Rokotukset ovat maksuttomat.

Huomioi, että rokotuksia annetaan ainoastaan ajanvarauksella! Varaa ensisijaisesti aika Uudenmaan kuntien ajanvarauspalvelusta, www.koronarokotusaika.fi, tai soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin kello 9–14.

75 vuotta täyttäneet henkilöt – rokotusaikoja on varattavissa sekä Loviisan että Lapinjärven rokotuspisteeseen viikolle 10 (tilanne 5.3.2021)

18-69 vuotiaat henkilöt – rokotusaikoja on varattavissa sekä Loviisan että Lapinjärven rokotuspisteeseen viikolle 10 (tilanne 5.3.2021).

Viikolla 10 rokotusvuorossa ovat

· Vuonna 1946 tai sitä ennen syntyneet henkilöt (75-vuotiaat ja vanhemmat)

· Vuonna 1952-2003 syntyneet henkilöt (18-69-vuotiaat), joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila (riskiryhmä 1). Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt, joille on tehty

o elinsiirto tai kantasolusiirto

tai joilla on

o aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti

o vaikea puolustusjärjestelmän häiriö

o vaikea krooninen munuaissairaus

o vaikea krooninen keuhkosairaus

o lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes

o Downin oireyhtymä.

Tarkempaa tietoa riskiryhmistä löydät THL:n verkkopalvelusta, riskiryhmien koronarokotusten järjestys.

Tarkempaa tietoa rokotuksista löydät Loviisan kaupungin verkkopalvelusta, loviisa.fi/koronarokotus.

3.3.2021
Musiikkiopisto tiedottaa 

Opetusjärjestelyt 8.3.-28.3.

Yksilöopetus:

kaikkien 2008 ja sen jälkeen syntyneiden yksilöopetus jatkuu lähiopetuksena, tunneilla läsnä vain oppilas ja opettaja, tarvittaessa säestäjä
– kaikkien 2007 ja sitä ennen syntyneiden oppilaiden opetus siirtyy etäopetukseen 8.3.-28.3. väliseksi ajaksi opetusta voidaan toteuttaa myös eri sopimuskuntien kouluissa ja päiväkodeissa, mikäli kunnat (koulut ja päiväkodit) sallivat musiikkiopiston tarjoaman ja järjestämän pienryhmäopetuksen tiloissaan.

Ryhmäopetus:

musiikkiopisto järjestää 2008 ja sen jälkeen syntyneiden oppilaiden pienryhmille (alle 10 henkilöä) ryhmäopetusta ilman huoltajia noudattaen musiikkiopiston tiukkaa koronaohjeistusta, opettajat tiedottavat erikseen omia ryhmiään aikatauluista
orkesterit ja kuorot voivat kokoontua vain alle 10 hengen ryhmissä opetustilakohtaiset henkilörajoitukset huomioiden, läsnä vain 2008 ja sen jälkeen syntyneet oppilaat
– orkesterien ja kuorojen johtajat tiedottavat kokoonpanoista ja aikatauluista tarkemmin erikseen

musiikin hahmotusaineiden opetus (muha) jatkuu edelleen etäopetuksena kaikilla ryhmillä kaikissa toimipisteissä
pienryhmien ohjausta alle 12-vuotiaille voidaan toteuttaa myös eri sopimuskuntien kouluissa ja päiväkodeissa, mikäli kunnat (koulut ja päiväkodit) sallivat musiikkiopiston tarjoaman ja järjestämän pienryhmäopetuksen tiloissaan.
Musiikkileikkikoulu

Muskarin perheryhmien (0-2 vuotiaat) opetus jatkuu edelleen etänä, koska alle 3-vuotiaat eivät voi osallistua lähiopetukseen ilman omaa aikuista
Muskarin 3-6 vuotiaat osallistuvat tunneille ilman huoltajia, lapset saatetaan musiikkiopiston tiloihin, mutta tiloihin ei jäädä odottamaan/oleskelemaan, kaikilta saattajilta edellytetään maskin käyttöä ja turvavälien huomioimista, tuntien vaihdot porrastetaan

Musiikkiopiston yleiset ohjeet 1.3.2021 alkaen

 • Musiikkiopiston tiloihin voi tulla vain terveenä ja oireettomana
 • Vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua sisätiloissa ei sallita. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Saattajien tulee käyttää kasvomaskia ja turvaväleistä (2 metriä) huolehditaan sisä- ja ulkotiloissa lapsia saatettaessa ja odottaessa.
 • Oppitunneilla ja yleisissä tiloissa liikuttaessa käytetään maskeja; koskee koko henkilökuntaa ja kaikkia yli 12-vuotiaita oppilaita ja saattajia.
 • Puhallin- ja lauluopetuksessa on suojapleksi oppilaan ja opettajan välissä, opettajalla mahdollisuuksien mukaan myös maski.
 • Hyvään käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota, kädet pestään heti musiikkiopiston tiloihin tultaessa ja pois lähtiessä. Käsidesiä on jokaisessa luokassa. Oppilaat käyttävät käsidesiä vain aikuisen valvonnassa.
 • Yski ja aivasta kyynärvarteen, vältä kasvojen koskettelua
 • Opetustiloja tuuletetaan usein
 • Soitinten (mm. pianojen, näppäimistöjen sekä muskarisoittimien) puhdistuksesta huolehditaan
 • Siivousta tehostetaan.
 • Kansliapalveluja rajoitetaan ja henkilökohtaista asiointia kansliassa pyydetään välttämään. Asiointi pyydetään suorittamaan pääasiassa sähköpostitse (etunimi.sukunimi@porvoo.fi ja musiikkiopisto@porvoo.fi) tai puhelimella 019-520 2549. Puhelinpalveluaikoja laajennetaan klo 9-16 väliseksi ajaksi.
 • Mäntsälässä ja Pornaisissa rajoitukset ovat voimassa heti. Lapinjärven kunnan tilat on suljettu ainakin vk 9, lisätietoja Lapinjärven opetusjärjestelyistä omalta opettajalta.

Lisätietoja: rehtori Felix von Willebrand, p. 0400 963 053, felix.von.willebrand@porvoo.fi

apulaisrtehtori Maire Aakko, p. 040 4899 578, maire.aakko@porvoo.fi

Tiedote 2.3.2021
Lapinjärven kunta seuraa koronatilannetta ja jatkaa tiukkaa linjaa rajoitusten suhteen

Tilanteesta tiedotetaan seuraavan kerran perjantaina

Suomen hallitus kertoi 25.2.2021 toimista, joilla yritetään pysäyttää koronavirustilanteen paheneminen. Hallitus on kehottanut Uudenmaan kuntia ottamaan käyttöön leviämisvaiheen tiukimmat toimet.

Lapinjärven kunnassa on jo suurin osa tiukimmista toimista käytössä. Näitä ovat esimerkiksi kasvomaski- ja etätyösuositukset, aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen ja julkisten tilojen käytön rajoittaminen. Lisäksi Lapinjärven kunta on pitänyt keskeytettynä kaikkea harrastustoimintaa kunnan hallinnoimissa tiloissa. Linjaus on ollut muuta aluetta tiukempi, HUSin pandemiaryhmän suosituksen mukainen, joka on suosittanut myös lasten harrastustoiminnan keskeyttämistä.

– Lapinjärven kunta on pieni yhteisö ja henkilöstöresurssit pienet. Useat tartunnat tai karanteenit aiheuttaisivat nopeasti haasteita palvelutuotannolle pienessä kunnassamme, kunnanjohtaja Tiina Heikka perustelee.

Johtoryhmä linjasi maanantaina, että kunnan hallinnoimissa sisätiloissa pidetään harrastustoimintaa keskeytettynä 8.3.2021 asti, kun nähdään miten jatkuvasti heikkenevä tilanne Uudellamaalla kehittyy ja mitä toimenpiteitä valtion puolelta tulee viikon aikana.

– Kokoonnumme seuraavan kerran perjantaina 5.3.2021 ja tarkastamme tilanteen silloin ja tiedotamme perjantaina lisää. Toivon, että kuntalaiset pitävät kiinni rajoituksista edelleen, koska uusi virusvariantti leviää nopeasti, myös lasten ja nuorten parissa, kunnanjohtaja toteaa.

– Tiukkojen rajoitusten ja kuntalaisten tarkkuuden johdosta olemme päässeet vähällä, nyt on syytä edelleen pitää tästä kiinni.

– Edelleen pyydän, että kaikki asiakaspalveluyritykset lähtevät myös käyttämään maskeja. Kuntaan saamme palautetta yrityksistä, joissa henkilökunta ei käytä maskeja, joten pyydän tätä monien asiakkaiden puolesta, Heikka toteaa.

Yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä kehotetaan noudattamaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräystä yli kuuden hengen kokoontumisrajoituksista ja yksityistilaisuuksien välttämisestä. Aluehallintovirasto on antanut luvan kuuden hengen tapaamisiin vain välttämättömissä, pakollisissa tilanteissa, muuten se suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista.

Lapinjärven kunnan johtoryhmä harkitsee kunnan rajoituksia ja suosituksia suhteessa Sosiaali- ja terveysministeriön, Aluehallintoviraston, THL:n ja HUSin pandemiatyöryhmän antamiin suosituksiin ja rajoituksiin sekä suhteessa Lapinjärven kunnan toimintaympäristöön.

– Kaikki harrastustoiminta, yleisötilaisuudet ja yleiset tilaisuudet kunnan hallinnoimissa sisätiloissa on kielletty ainakin 8.3.2021 asti.

– Alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa voidaan järjestää kunnan hallinnoimissa ulkotiloissa huomioiden rajoitukset ja suositukset (maks 10 henkilöä ml. ohjaaja, maskipakko ohjaajilla)

– Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta on kunnan hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa kielletty

– Seurojen yms tulee huomioida Aluehallintoviraston antamat suositukset ja rajoitukset toiminnassa

– Kunnanvirasto on suljettu asiakkailta 28.3.2021 asti

– Kirjasto palvelee etänä kuten nyt 28.3.2021 asti.

Muistakaa käsihygienia, 2 metrin turvavälit ja maskien käyttö.

1.3.2021
Lapinjärven ja Loviisan asukkaiden koronarokotukset jatkuvat 1.3.2021 – ikäryhmä laajenee 75 vuotiaisiin

Lapinjärven ja Loviisan asukkaiden koronarokotukset jatkuvat 1.3.2021. Rokotusaika on varattava etukäteen. Rokotukset ovat maksuttomat.

Viikolla 9 rokotusvuorossa ovat 60-69 vuotiaat, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Myös ikäihmisten rokotukset jatkuvat, ikäluokkaa on laajennettu niin että rokotusvuorossa ovat 75 vuotta täyttäneet henkilöt (syntyneet vuonna 1946 tai sen jälkeen).

Huomioi, että rokotuksia annetaan ainoastaan ajanvarauksella! Varaa ensisijaisesti aika Uudenmaan kuntien ajanvarauspalvelusta, www.koronarokotusaika.fi, tai soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin kello 9–14. HUOM! Numerossa vastataan niin kauan, kun varattavia aikoja on tarjolla.

75 vuotta täyttäneet henkilöt – rokotusaikoja varattavissa sekä Loviisan että Lapinjärven rokotuspisteeseen viikolla 9 (tilanne 1.3.2021)

60-69 vuotaille henkilöille löytyy vapaita rokotusaikoja viikolle 9 (tilanne 25.2.2021). Rokotus tapahtuu Loviisan rokotuspisteessä.

Viikolla 9 rokotusvuorossa ovat:
75 vuotta täyttäneet (syntyneet vuonna 1946 tai sen jälkeen)
60-69 vuotiaat henkilöt (vuosina 1952-1961 syntyneet), joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt, joille on tehty
elinsiirto tai kantasolusiirto

tai joilla on:

 • aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
 • vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
 • vaikea krooninen munuaissairausv
 • vaikea krooninen keuhkosairaus
 • lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
 • Downin oireyhtymä.

Tarkempaa tietoa riskiryhmistä löydät THL:n verkkopalvelusta, riskiryhmien koronarokotusten järjestys.

Tarkempaa tietoa rokotuksista löydät Loviisan kaupungin verkkopalvelusta, loviisa.fi/koronarokotus.

26.2.2021 
HUS-alueelle tartuntatautilakimuutoksen mukainen päätös – turvavälit pitää taata asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 24.2.2021 tehnyt päätöksen, joka velvoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueen toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös koskee seuraavia toimijoita:

· yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt

· yksityiset elinkeinonharjoittajat

· kunnat ja kuntayhtymät

· uskonnolliset yhdyskunnat

· julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös on voimassa 25.2.–14.3.2021 ja se on väliaikaisen tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen. Aluehallintoviraston päätös ei koske ravintoloita – ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto.

Päätös koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana.

Tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan astunut muutos velvoittaa toimijat noudattamaan yleisiä hygieniaohjeita yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa ilman erillistä määräystä. Jos yleiset hygieniavelvoitteet eivät riitä hillitsemään epidemiatilannetta, aluehallintovirasto voi määrätä, kuten Etelä-Suomen aluehallintovirasto 24.2.2021 on tehnyt, että tilojen käyttö järjestetään siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään.

Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Keinot toimijat voivat määritellä itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Aluehallintovirasto ohjaa toimijoita yleisellä tasolla uuden määräyksen toteuttamisessa.

25.2.2021 
Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koronarokotukset jatkuvat 1.3.2021 – ikäryhmä laajenee 60-69 vuotaisiin.

Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koronarokotukset jatkuvat 1.3.2021. Rokotusaika on varattava etukäteen. Rokotukset ovat maksuttomat.

Viikolla 9 rokotusvuorossa ovat 60-69 vuotiaat, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Emme valitettavasti vielä osaa sanoa, milloin 80 vuotta täyttäneiden henkilöiden rokotukset jatkuvat. Avaamme ajanvarauksen heidän osalta heti, kun saamme tarkempaa tietoa rokotustoimituksista.

Huomioi, että rokotuksia annetaan ainoastaan ajanvarauksella! Varaa ensisijaisesti aika Uudenmaan kuntien ajanvarauspalvelusta, www.koronarokotusaika.fi, tai soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin kello 9–14. HUOM! Numerossa vastataan niin kauan, kun varattavia aikoja on tarjolla.

60-69 vuotaille henkilöille löytyy vapaita rokotusaikoja viikolle 9 (tilanne 25.2.2021). Rokotus tapahtuu Loviisan rokotuspisteessä.

Viikolla 9 rokotusvuorossa ovat

· 60-69 vuotiaat henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt, joille on tehty

o elinsiirto tai kantasolusiirto tai joilla on

o aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti

o vaikea puolustusjärjestelmän häiriö

o vaikea krooninen munuaissairaus

o vaikea krooninen keuhkosairaus

o lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes

o Downin oireyhtymä.

Tarkempaa tietoa riskiryhmistä löydät THL:n verkkopalvelusta, riskiryhmien koronarokotusten järjestys.

Tarkempaa tietoa rokotuksista löydät Loviisan kaupungin verkkopalvelusta, loviisa.fi/koronarokotus.


23.2.2021

Todistus HUSin koronatestin tuloksesta
Voit ladata itsellesi maksuttoman englanninkielisen todistuksen negatiivisen koronatestin tuloksesta Koronatietoni.fi -palvelusta.
Palveluun kirjautumista varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.
Koronatietoni.fi

22.2.2021
Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koronarokotukset jatkuvat 22.2.2021 – rokotuspiste avataan myös Lapinjärven seurakuntakodin tiloihin

Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koronarokotukset jatkuvat 22.2.2021. Rokotusaika on varattava etukäteen. Rokotukset ovat maksuttomat.

Rokotuspisteitä on kaksi:

linja-autoaseman tilat Loviisassa, Mannerheiminkatu 14, 07900 Loviisa
Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24, 07800 Lapinjärvi.
Molemmat rokotuspisteet ovat sekä loviisalaisten että lapinjärveläisten käytössä.

Huomioi, että rokotuksia annetaan ainoastaan ajanvarauksella! Varaa ensisijaisesti aika Uudenmaan kuntien ajanvarauspalvelusta, www.koronarokotusaika.fi, tai soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin kello 9–14. HUOM! Numerossa vastataan niin kauan, kun varattavia aikoja on tarjolla.

Viikolla 8 rokotusvuorossa ovat

80 vuotta täyttäneet henkilöt
65-69 vuotiaat henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt, joille on tehty
elinsiirto tai kantasolusiirto
tai joilla on
aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
vaikea krooninen munuaissairaus
vaikea krooninen keuhkosairaus
lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
Downin oireyhtymä.
Tarkempaa tietoa riskiryhmistä löydät THL:n verkkopalvelusta, riskiryhmien koronarokotusten järjestys.

80 vuotta täyttäneille henkilöille löytyy vapaita rokotusaikoja viikolla 8 (tilanne 22.2.2021). Rokotus tapahtuu Lapinjärven rokotuspisteessä.

65-69 vuotta täyttäneille henkilöille löytyy vapaita rokotusaikoja viikolla 8 (tilanne 22.2.2021). Rokotus tapahtuu sekä Loviisan että Lapinjärven rokotuspisteessä.

Ohjeet rokotuksiin saapuville:

 • Älä tule rokotukseen, jos sinulla on koronavirustautiin sopivia oireita!
 • Voit saapua rokotuspaikalle aikaisintaan 10 minuuttia ennen rokotusaikaa, rokotuksen jälkeen jäät seurantaan 15 minuutiksi.
 • Voit ottaa mukaan yhden saattajan.
 • Huomioi pukeutumisessa, että rokotus annetaan olkavarteen.
 • Ota mukaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus.
 • Rokotteita riittää vain niille henkilöille, joille aika on varattu.
 • Muista kasvomaski ja turvaväli!

19.2.2021 
Aluehallintoviraston päätös
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 22.2.2021-14.3.2021.

Tällä päätöksellä kumotaan 27.1.2021 annettu aluehallintoviraston määräys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueiden osalta ajalta 22.2.2021-28.2.2021.

Päätös_ TTL58 § HUSalue 220221-140321

Ohje yleisötilaisuuksiin yleisiin kokoontumisiin ja julkisten tilojen käyttöön 21.9.2020

Tiedote 19.2.2021
Nyt voimassa olevat kunnan aiemmin linjaamat rajoitukset ja suositukset ovat edelleen voimassa 1.3.2021 asti.
Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä, pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ja THL ovat antaneet suosituksen Aluehallintovirastolle yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevien rajoituksien enimmäishenkilömääräksi 6 nyt voimassa olevan 10 hengen sijaan. Henkilömäärän pienentäminen katsotaan välttämättömäksi vaikean epidemiatilanteen hillitsemiseksi ja järjestettävien kokoontumisten ja kohtaamisten vähentämiseksi. Korkeintaan kuuden hengen tilaisuuksista tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät, kuten lakisääteiset yhtiökokoukset ja yhdistysten kokoukset, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina kun se on mahdollista. Aluehallintovirasto tekee asiasta päätöksen.

Lapinjärven kunta valmistelee lasten ja nuorten harrastustoiminnan avaamista sisätiloissa mahdollisesti 1.3. jälkeen mikäli koronatilanne sen sallii. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa ei tulla avaamaan avoimesti vaan tarkkoja terveysturvallisuusohjeita, kuten ryhmäkokorajoitusta noudattaen.
Johtoryhmä seuraa epidemiatilannetta jatkuvasti ja tilanteen muuttuessa meillä on valmius arvioida tehtyjä linjauksia uudelleen nopeasti.

Turvallista hiihtolomaa Teille Kaikille.

Lapinjärven kunnan johtoryhmä

19.2.2021
Lapinjärven ja Loviisan asukkaiden koronarokotukset jatkuvat 22.2.2021 – myös sähköinen ajanvaraus on avoinna
Rokotusaika on varattava etukäteen. Rokotukset annetaan linja-autoaseman tiloissa Loviisassa osoitteessa Mannerheiminkatu 14, 07900 Loviisa. Rokotukset ovat maksuttomat.
Huomioi, että rokotuksia annetaan ainoastaan ajanvarauksella! Varaa ensisijaisesti aika Uudenmaan kuntien ajanvarauspalvelusta, www.koronarokotusaika.fi, tai soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin kello 9–14. HUOM! Numerossa vastataan niin kauan, kun varattavia aikoja on tarjolla.

Viikolla 8 rokotusvuorossa ovat
80 vuotta täyttäneet henkilöt
80 vuotta täyttäneille henkilöille löytyy vapaita aikoja (tilanne 19.2.2021)

64-69 vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden rokotukset jatkuvat mahdollisesti myös viikolla 8. Ajanvaraus avataan heti, kunhan rokotetoimitukset varmistuvat.

Ohjeet rokotuksiin saapuville:

 • Älä tule rokotukseen, jos sinulla on koronavirustautiin sopivia oireita!
 • Voit saapua rokotuspaikalle aikaisintaan 10 minuuttia ennen rokotusaikaa, rokotuksen jälkeen jäät seurantaan 15 minuutiksi.
 • Voit ottaa mukaan yhden saattajan.
 • Huomioi pukeutumisessa, että rokotus annetaan olkavarteen.
 • Ota mukaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus.
 • Rokotteita riittää vain niille henkilöille, joille aika on varattu.
 • Muista kasvomaski ja turvaväli!

11.2.2021 
Loviisan lukiot siirtyvät osittain lähiopetukseen 15.2.2021 alkaen – muille kuntakohtaisille koronarajoituksille jatkoa 28.2.2021 saakka
Loviisan kaupunki on päättänyt jatkaa kuntakohtaisia koronarajoituksia ja -suosituksia 28.2.2021 asti muutamin muutoksin.
Loviisan lukiot siirtyvät 15.2.2021 osittaiseen lähiopetukseen. Perusopetus järjestetään edelleen kokonaan lähiopetuksena.
1.2.2021 alkaen ylä- ja alakouluikäisten sekä sitä nuorempien lasten harrastustoimintaa voidaan toteuttaa myös kaupungin hallinnoimissa sisätiloissa. Tarkempia ohjeita lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä löydät Loviisan kaupungin verkkosivulta.

Ajankohtaista koronaviruksesta:
Aikuisten (yli 18-vuotiaiden) ryhmätoiminnan keskeytys jatkuu 28.2.2021 saakka niin sisä- kuin ulkotiloissa. Alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua ulkona huomioiden sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontaktia toisiinsa.
Vierailukielto terveyskeskuksen osastolla jatkuu 28.2.2021 asti.
Myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) päätös kieltää tartuntatautilain 58. §:n 1. momentin nojalla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet 1.–28.2.2021. Yksityiskohtaiset tiedot voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista löydät Loviisan kaupungin verkkosivulta Ajankohtaista koronaviruksesta.


8.2.2021

Loviisan koronavirusnäytteenottopiste siirtyy terveysaseman sisäpihalle 11.2.2021
Loviisan koronavirusnäytteenotto vaihtaa sijaintipaikkaa. Torstaista 11.2.2021 lähtien koronavirusnäytteet otetaan keltaisessa parakkirakennuksessa, joka sijaitsee Loviisan terveysaseman sisäpihalla,
Öhmaninkatu 4.
Näytteenotto toimii siten, että ajan varanneet asiakkaat jättävät autonsa tai muun kulkuneuvonsa pysäköintipaikalle ja kävelevät parakille. Koronanäyte otetaan sisällä parakissa.
Ohjeet koronavirusnäytteenottoon saapumisesta annetaan ajanvarauksen yhteydessä. Loviisan koronavirusnäytteenottoa hoitaa HUSLAB.
Koronavirusnäytteenottoon vain ajanvarauksella.
Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan, varaa aika koronavirusnäytteenottoon sähköisesti osoitteesta koronabotti.hus.fi.
Sähköisen oirearvioinnin voit tehdä myös Klinik-asiointipalvelun kautta. Pyrimme vastaamaan kello 15 mennessä lähetettyihin yhteydenottoihin saman arkipäivän aikana.
Mikäli et pysty asioimaan sähköisesti, voit soittaa Loviisan terveyskeskukseen puh. 019 505 1300 arkisin kello 8–16. Muina aikoina voit soittaa Päivystysapuun 116 117. Koronanäytteenottoon pääsee ainoastaan ajanvarauksella.

Lisätietoja medialle: Loviisan kaupungin johtava lääkäri Marika Ylärakkola, puh. 040 665 1825, marika.ylarakkola@loviisa.fi

8.2.2021
Yli 80-vuotiaiden Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koronarokotukset alkavat 11.2.2021
Yli 80-vuotiaiden Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden koronarokotukset alkavat 11.2.2021. Rokotusaika on varattava etukäteen. Rokotukset annetaan linja-autoaseman tiloissa Loviisassa osoitteessa Mannerheiminkatu 14, 07900 Loviisa. Rokotukset ovat maksuttomat.

Huomioi, että rokotuksia annetaan ainoastaan ajanvarauksella! Varaa aika soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin kello 9–11, ajanvaraus avautuu tiistaina 9.2.2021. Numerossa vastataan niin kauan, kun varattavia aikoja on tarjolla. Sähköinen ajanvaraus otetaan käyttöön myöhemmässä vaiheessa, kun on isompi määrä aikoja varattavissa.

HUOM! Tällä viikolla (viikko 6) meille toimitetaan ainoastaan noin 50 rokoteannosta. Lisää rokotteita toimitetaan viikoittain, tiedotamme rokotusaikatauluista ja mitkä kohderyhmät ovat rokotusvuorossa sitä mukaa kuin rokotetoimitukset varmistuvat.

Ohjeet rokotuksiin saapuville

Älä tule rokotukseen, jos sinulla on koronavirustautiin sopivia oireita!
Voit saapua rokotuspaikalle aikaisintaan 10 minuuttia ennen rokotusaikaa, rokotuksen jälkeen jäät seurantaan 15 minuutiksi.
Voit ottaa mukaan yhden saattajan.
Huomioi pukeutumisessa, että rokotus annetaan olkavarteen.
Ota mukaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus.
Rokotteita riittää vain niille henkilöille, joille aika on varattu.
Muista kasvomaski ja suojaetäisyys!

Tiedote 29.1.2021
Koronatilanne Suomessa ja Uudellamaalla merkittävästi heikentynyt.

Lapinjärvi pitää kiinni lähes kaikista rajoituksista, mutta avaa lapsi- ja nuorisotyötä ulkotiloissa.

Koronatilanne on merkittävästi heikentynyt Suomessa ja Uudellamaalla viime aikoina. Tartuntojen, altistumisten ja oireettomien tartuttajien määrä on kasvanut. Myös virusvarianttia on esiintynyt kiihtyvällä tahdilla.

Aluehallintoviraston päätöksen ja STM:n suositusten perusteella Lapinjärven kunnassa jatketaan rajoituksia helmikuun loppuun asti. Lastensuojelullisesta näkökulmasta on kuitenkin tärkeä pyrkiä pitkittyvässä pandemiatilanteessa tarjoamaan lapsille ja nuorille tukea poikkeuksellisessa tilanteessa. Näin ollen Lapinjärven kunnassa avataan mahdollisuus tietyin tarkoin reunaehdoin alle 20-vuotiaiden ulkoliikunnalle sekä jalkautuvalle nuorisotyölle. On tärkeä tavoittaa erityisesti ne lapset ja nuoret, jotka kärsivät nykytilanteesta, huomioiden kuitenkin se, että virusvariantti leviää nopeasti myös lasten ja nuorten parissa eli tilanne on muuttunut keväästä 2020 merkittävästi huolestuttavampaan suuntaan.

Voimassa olevat rajoitukset ja suositukset Lapinjärven kunnassa

Kaikki kunnan sisäliikuntatilat (kuntosali, pakkaamo, liikuntahallit) on suljettu. Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.
Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) on keskeytetty sisätiloissa. Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä on peruttu. Suositellaan, että yksityiset toimijat toimivat vastaavasti.
Kulttuuritoimen tapahtumia ei järjestetä
Pyydetään edelleen suu-nenäsuojien käyttöä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä lapsia noutavia henkilöitä sekä myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä.
Lapinjärven kunta työskentelee pääsääntöisesti etänä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Henkilökunta noudattaa turvavälejä ja maskisuosituksia.
Lapsi- ja nuorisotyö poikkeuksellisissa oloissa

Nuorisotyö
Ulkotiloissa voidaan järjestää jalkautuvaa nuorisotyötä enintään 10 hengen ryhmissä.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta

Kunta alkaa järjestää alle 20-vuotiaille lapsille ja nuorille harrastustoimintaa ulkotiloissa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

– Toiminnassa noudatetaan viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita.
– Harrastusryhmän koko mitoitetaan niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin.
– Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä (esim. koulut, nuorisopalvelut).
– Lapinjärven harrastamisen mallin mukainen lasten ja nuorten harrastustoiminta käynnistetään ulkotiloissa edellä kuvatut rajoitukset huomioiden.
Perusteluna muutokselle on se, että lasten ja nuorten tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena ottaen huomioon rajoitusten pitkäkestoiset vaikutukset lasten ja nuorten kokonaishyvinvointiin.

Perusopetus
Lapinjärven kunta suosittelee, että perusopetuksen kuudesluokkalaiset käyttävät edelleen kasvomaskia. Suositus toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä. Mikäli kyseessä on yhdysluokka, jossa opiskelee sekä viides- että kuudesluokkalaisia, suositellaan maskin käyttöä koko opetusryhmässä. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi myös koulukuljetuksien aikana. Koulut huolehtivat kasvomaskien hankinnasta oppilaille.

Kirjastopalvelut
Kirjasto jatkaa kirjakassipalvelua helmikuun loppuun asti. Kirjat voi noutaa noutopalveluna kirjaston eteisestä etukäteisvarauksella.

Kunnanvirasto
Kunnanvirasto palvelee asiakkaista pääasiassa sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi ja puhelimitse 019 510 860. Kunnanvirasto on suljettuna 28.2.2021 asti.

Vetoomus
Vetoamme edelleen lapinjärveläisiin yrityksiin ottamaan maskisuositukset käyttöön. Maskeja käyttämällä suojaatte asiakkaitanne ja itseänne sekä varmistatte oman yritystoimintanne jatkuvuuden ja estätte pandemian leviämistä.

Jatkotoimenpiteet
Lapinjärven kunnan valmiusjohtoryhmä seuraa tilanne tarkasti ja kokoontuu tarvittaessa tekemään nopeitakin muutoksia rajoituksiin ja suositukseen tilanteen niin vaatiessa.

Pitäkää huolta toisistanne – aloittakaa itsestänne! Muistakaa siis maskien käyttö, turvaetäisyydet, suositusten noudattaminen ja käsihygienia.

Lapinjärven kunta

27.1.2021
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT 27.1.2021
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 1.2.2021-28.2.2021.

ESAVI päätös TTL 58 § HUSalue 0102-2802

Liite 1 ohje OKM_THL

 

26.1.2021 
Koronavirusrokotusten nettiajanvaraus avattiin Uudellamaalla – Loviisan ja Lapinjärven ajanvaraus ei ole vielä avoinna.
Loviisan kaupunki tiedottaa 26.1.2021.
Uudenmaan kuntien yhteinen itsepalveluperiaatteella toimiva koronavirusrokotusten ajanvaraus on avattu osoitteessa koronarokotusaika.fi. Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan rokotusajat tulevat mukaan palveluun siinä vaiheessa, kun joukkorokotusten aikataulu tarkentuu. Joukkorokotusten alkaminen riippuu siitä, milloin Loviisaan saadaan riittävän suuri erä rokotteita. Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden joukkorokotukset on tarkoitus aloittaa 80-vuotiaista ja tätä vanhemmista.
– Joukkorokotusten aloitusaikaa emme valitettavasti pysty vielä kertomaan, koska meillä ei ole tarkkaa tietoa rokotteiden toimitusaikataulusta, kertoo Loviisan kaupungin johtava lääkäri Marika Ylärakkola.
Parhaillaan Loviisassa ja Lapinjärvellä rokotetaan yli 80-vuotiaita kotihoidon asiakkaita. Myös kunnallisten ja yksityisten vanhusten hoivayksikköjen asiakkaiden rokotukset jatkuvat. Rokotusjärjestys perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laatimaan ohjeistukseen koronavirusrokotusten järjestyksestä.
Nettiajanvarauksen lisäksi Loviisassa tullaan ajanvarausta varten avaamaan erillinen puhelinnumero. Ajanvarauksesta ja rokoteaikataulusta kerrotaan tietojen täsmennyttyä kaupungin verkkopalvelussa ja sosiaalisen median kanavissa sekä paikallisen median kautta.

Ajankohtaiset tiedot Loviisan ja Lapinjärven koronavirusrokotuksista löytyvät verkkosivulta loviisa.fi/koronarokotus.
Lisätietoja medialle: Loviisan kaupungin johtava lääkäri Marika Ylärakkola, puh. 040 665 1825, marika.ylarakkola@loviisa.fi

21.1.2021 
Koronarokotukset ovat alkaneet Loviisan ja Lapinjärven osalta.
Koronarokotukset ovat alkaneet Uudenmaan kunnissa ja rokotukset jatkuvat ainakin koko kevään. Rokotukset annetaan THL:n valtakunnallisesti ohjeistamassa järjestyksessä ja aikatauluun vaikuttaa Suomeen saapuvien rokote-erien suurus. Rokotusaikataulut ovat alustavia, tarkempia aikatauluja laaditaan sitä mukaan, kun rokotteita on saatavilla. Lue lisää täältä.
Joukkorokotukset tullaan aloittamaan 80 vuotta täyttäneille kuntalaisille tammikuun lopussa. Ajanvarausta varten tullaan avaamaan erillinen puhelinnumero. Ajanvarauksesta ja rokoteaikataulusta informoidaan tarkemmin myöhemmin kaupungin verkkopalvelussa sekä lehdistön kautta.

Tiedote 12.1.2021 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut suosituksen maskien käytöstä perusopetuksessa 6. luokasta alkaen, kun THL muutti maskisuositustaan perjantaina 8.1.2021. Taustalla on Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus, jonka mukaan 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi noudattaa aikuisten maskisuositusten periaatteita. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä.
Lapinjärvellä maskit on otettu käyttöön tiistaina 12.1.2021 alkaen. Maskeja käytetään koulukuljetuksessa ja oppitunneilla. Välituntisin ja ulkona pidettävillä oppitunneilla ei tarvitse käyttää maskia. Myös koulujen henkilökunta käyttää maskia.
Kunta tarjoaa ja kustantaa maskit kaikille 6. vuosiluokan oppilaille, sillä kyse on maksuttomasta oppivelvollisuuskoulutuksesta. Oppilas voi halutessaan käyttää omaa maskia.
Koska kyse on suosituksesta, oppilaita ei voi velvoittaa käyttämään maskeja. Käyttöön kuitenkin on syytä kannustaa ja opastaa, jotta pandemian leviäminen pystytään mahdollisimman tehokkaasti estämään. Maskit jaetaan koulujen kautta. Maskia pyydetään käyttämään myös koulukuljetuksissa. Maskien käyttö opetetaan ja ohjeistetaan kouluissa.
Sivistystoimenjohtaja
Lapinjärven kunta

Ohjeet maskin käyttöä varten:
Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin.
Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen liikennevälineeseen nousemista tai sisälle menoa.
Varmista, että maski asettuu tiiviisti kasvoille ja että se peittää suun, nenän ja leuan.
Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana.
Jos kosket maskiin käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen.
Älä pue käytettyä maskia uudelleen.
Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu.
Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin ulkopintaan.
Laita kertakäyttöinen maski suoraan roskiin käytön jälkeen ja uudelleen käytettävä kangasmaski muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen.
Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen.


9.1.2021

Musiikkiopisto tiedottaa: Porvoon koronarajoitukset jatkuvat tammikuun loppuun asti.
Kaupungin päätöksellä musiikkiopiston etäopetus jatkuu 31.1.2021 saakka ja musiikkiopiston tilat on suljettu. Musiikkileikkikoulut päiväkodeissa Porvoossa, Loviisassa, Sipoossa sekä Mäntsälässä Omenapuun päiväkodissa ja päiväkoti Voltissa jatkuvat normaalisti. Muut musiikkileikkikouluryhmät jatkavat etäopetuksessa.

Lisätietoja:
rehtori Felix von Willebrand, 0400 963 053, felix.von.willebrand@porvoo.fi
apulaisrehtori Maire Aakko, 0404899 578, maire.aakko@porvoo.fi
apulaisrehtori Johanna Lönnfors, 0404899 582, johanna.lonnfors@porvoo.fi
apulaisrehtori Sauli Tyni, 0404899 581, sauli.tyni@porvoo.fi


Tiedote 8.1.2021

Lapinjärven kunta jatkaa 10.1.2021 saakka voimassaolleita koronan aiheuttamia rajoituksia ja suosituksia 31.1.2021 asti.

Seuraavien rajoitusten voimassaolo on jatkettu Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksen ja suositusten mukaisesti 31.1.2021 asti:
– Nuorisotyö toimii vain etänä diginuokkuna.
– Kaikki kunnan sisäliikuntatilat (kuntosali, pakkaamo, liikuntahallit) on suljettu. Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.
– Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) on keskeytetty sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Kaikki yli      20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä on peruttu. Suositellaan, että yksityiset toimijat toimivat vastaavasti.
– Kirjasto- ja kulttuuripalvelut järjestetään tavanomaisesta poiketen siten, että kirjasto siirtyy noudattamaan noutopalvelua ja palvelua annetaan etänä,
Kulttuuritoimen tapahtumia ei järjestetä
– Pyydetään edelleen suu-nenäsuojien käyttöä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä     lapsia noutavia henkilöitä sekä myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä.
– Lapinjärven kunta työskentelee pääsääntöisesti etänä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Henkilökunta noudattaa turvavälejä ja       maskisuosituksia.
– Emme ota vastaan vieraita kunnan tiloihin pois lukien Honkahovi. Vierailut vanhuspalvelun yksikköihin tapahtuvat aina etukäteen puhelimitse sovitusti   hoitohenkilökunnan kanssa, vain 1 vieras kerrallaan/asiakas.

Kunnanvirasto palvelee asiakkaista pääasiassa sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi ja puhelimitse 019 510 860. Kunnanvirasto on suljettuna 31.1.2021 asti.

Edelleen vahvasti suosittelemme, että kuntalaiset eivät järjestä yleisötilaisuuksia tai yli 10 hengen perhejuhlia.

Myös edelleen pyydämme, että yritykset lähtevät mukaan torjumaan koronaviruksen leviämistä ja käyttävät asiakaspalvelussa maskeja.

Lapinjärven kunnan johtoryhmä seuraa tiiviisti koronatilanteen kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen mukaan.

Aluehallintoviraston päätös 5.1.2021
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 11.1.2021-31.1.2021.

Katso koko päätös tästä: ESAVI päätös TTL 58 § HUSalue 1101-31012021 FINAL

Liite 1 ohje OKM_THL

Aluehallintoviraston päätös 15.12.2020
Päätös koskee sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätös on luettavissa aluehallintoviraston nettisivuilla yleistiedoksiannot -osiossa:
suomeksi: http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot
ESAVI päätös TTL 58 § yleisötilaisuudet HUS-alueella 19.12.2020-10.1.2021


Tiedote 15.12.2020

Rajoitukset ja suositukset koronapandemiasta johtuen Lapinjärvellä 10.1.2021.asti
Yhdessä Lapinjärvellä sijaitsevassa ympärivuorokautisen hoiva-asumisen yksikössä todettiin viime viikolla asukkaalla koronavirustartunta. Tartuntaketju on jäljitetty. Asukas ei ole ollut tekemisissä muiden asukkaiden kanssa. Tartuntataudeista vastaavan lääkärin arvion mukaisesti yksikössä on testattu laajasti sekä kyseisen pienyksikön asukkaat, että altistunut henkilöstö, eikä näissä seulontatesteissä ole todettu yhtäkään lisä- tai jatkotartuntaa. Altistuneet on asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa testausta jatketaan tartuntatautilääkärin arvion pohjalta. Asukkaiden yksityisyyden suojaamiseksi emme kerro tarkemmin, mistä yksiköstä on kyse. Yksikössä asuvien läheisiin ja henkilökuntaan on oltu yhteydessä ja heille on annettu ohjeita asiaan liittyvistä käytännöistä.

Tartuntojen leviämisen estämiseksi vetoamme kuntalaisiin, että noudattaisitte rajoituksia ja suosituksia.

Seuraavien rajoitusten voimassaolo on jatkettu 10.1.2021 asti:
· Nuorisotyö toimii vain etänä diginuokkuna
· Kaikki kunnan sisäliikuntatilat (kuntosali, pakkaamo, liikuntahallit) on suljettu. Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat
· Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) on keskeytetty sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä on peruttu. Suositellaan, että yksityiset toimijat toimivat vastaavasti
· Kirjasto- ja kulttuuripalvelut järjestetään tavanomaisesta poiketen siten, että kirjasto siirtyy noudattamaan noutopalvelua ja palvelua annetaan etänä
· Kulttuuritoimen tapahtumia ei järjestetä
· Pyydetään edelleen suu-nenäsuojien käyttöä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä lapsia noutavia henkilöitä sekä myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä
· Lapinjärven kunta työskentelee pääsääntöisesti etänä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Henkilökunta noudattaa turvavälejä ja maskisuosituksia
· Emme ota vastaan vieraita kunnan tiloihin pois lukien Honkahovi. Vierailut vanhuspalvelun yksikköihin tapahtuvat aina etukäteen puhelimitse sovitusti hoitohenkilökunnan kanssa, vain 1 vieras kerrallaan/asiakas

Kunnanvirasto palvelee asiakkaista pääasiassa sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi ja puhelimitse 019 510 860. Kunnanvirasto on suljettuna 10.1.2021 asti.
Edelleen vahvasti suosittelemme, että kuntalaiset eivät järjestä yleisötilaisuuksia tai yli 10 hengen perhejuhlia.
Myös edelleen pyydämme, että yritykset lähtevät mukaan torjumaan koronaviruksen leviämistä ja käyttävät asiakaspalvelussa maskeja.
Lapinjärven kunnan johtoryhmä seuraa tiiviisti koronatilanteen kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen mukaan.

11.12.2020
Porvoon kaupunki tiedottaa. Koronarokotukset käynnistyvät alkuvuodesta.
Koronarokotukset ovat käynnistymässä Suomessa vaiheittain vuodenvaihteen jälkeen. Myös Porvoon sosiaali- ja terveyspalveluissa valmistaudutaan siihen, että rokotukset voidaan käynnistää heti, kun rokotetta saadaan. Ensimmäisessä rokotusvaiheessa myös Sipoon, Loviisan, Lapinjärven ja Askolan rokotukset annetaan Porvoossa. Rokotusjärjestyksessä noudatetaan kansallista linjaa. Ensimmäisenä rokotetaan koronapotilaiden hoitoon osallistuva henkilökunta, ikäihmisten hoivaan osallistuva henkilökunta sekä ikääntyneet henkilöt ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.
Sipoon, Loviisan, Lapinjärven ja Askolan rokotukset annetaan Porvoossa.

Ensimmäisessä vaiheessa käytössä olevien rokotteiden kylmäsäilytys on haasteellista, ja siksi sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut sairaanhoitopiirejä ja kuntia järjestämään rokotukset riittävän suurissa julkisen terveydenhuollon tai työterveyshuollon yksiköissä. Tämä vuoksi Sipoon, Loviisan, Lapinjärven ja Askolan ensimmäisen vaiheen rokotukset järjestetään Porvoossa.
– Koronarokotukset päästään näillä näkymin aloittamaan vuodenvaihteen jälkeen. Kevään ja kesän mittaan rokotuksia tarjotaan vaiheittain kaikille kansalaisille. Tämä on iso operaatio, joka suunnitellaan ja järjestetään huolellisesti. Kuten kausi-influenssarokotusetkin, koronarokotukset täytyy järjestää ajanvarauksella ruuhkien välttämiseksi, kertoo Porvoon sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen.

Myöhemmissä rokotusvaiheissa rokotusjärjestelyt voivat myös muuttua. Rokotuksista tiedotetaan tarkemmin erikseen, kun rokotetta saadaan ja rokotusaikoja voi varata. Koronavirusrokote on vapaaehtoinen.

Koronarokotteiden tehoa ja turvallisuutta testataan kymmenillä tuhansilla ihmisillä ennen kuin ne voidaan hyväksyä käyttöön. Ennen jakelua Suomessa rokotteella täytyy olla myyntilupa Euroopan alueella. Luvan antaa Euroopan lääkevirasto (EMA). Myyntiluvan saaminen riippuu tutkimustuloksista, rokotteen hyväksyttävästä hyötyjen ja haittojen suhteesta.
– On tärkeää, että mahdollisimman moni ottaa koronarokotteen, jotta syntyy laaja suoja koronavirusta vastaan, ja voimme palata taas normaalimpaan elämään työpaikoilla ja harrastuksissa. Rokote on kuitenkin vapaaehtoinen, Silvennoinen jatkaa.
– Rokotteista on aina liikkeellä myös virheellistä tietoa, ja Porvoossakin postilaatikkoihin on jaettu rokotusvastaista materiaalia. Rokotteita on tutkittu ja testattu, ja ne hyväksytään käyttöön vasta usean vaiheen jälkeen. Riski mahdollisille sivuvaikutuksille on marginaalinen, ja rokotetta pidetään lääketieteilijöiden ja tutkijoiden piirissä turvallisena, johtava lääkäri Kati Liukko toteaa.

THL:n tietopaketti koronarokotteista:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus

Miten rokotteiden turvallisuutta tutkitaan:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/usein-kysyttya-rokotuksista/miten-rokotteiden-turvallisuutta-tutkitaan-

10.12.2020
Lapinjärvellä hoiva-asumisen yksikössä on todettu asukkaalla koronavirustartunta
Yhdessä Lapinjärvellä sijaitsevassa ympärivuorokautisen hoiva-asumisen yksikössä on todettu asukkaalla koronavirustartunta. Tämä on Lapinjärvellä ensimmäinen hoiva-asumisen asukkaalla todettu tartuntatapaus.
Tartuntaketjua jäljitetään parhaillaan. Asukas ei ole ollut tekemisissä muiden asukkaiden kanssa. Tartuntataudeista vastaava lääkäri arvioi kenet kyseisestä yksiköstä tullaan testaamaan.
Asukkaiden yksityisyyden suojaamiseksi emme kerro tarkemmin, mistä yksiköstä on kyse. Yksikössä asuvien läheisiin ja henkilökuntaan tullaan olemaan yhteydessä ja heille annetaan ohjeita asiaan liittyvistä käytännöistä.

4.12.2020
Lapinjärvellä useita uusia koronatartuntoja – muistakaa suositukset! 
Lue koko 4.12.2020  tiedote  tästä linkistä

3.12.2020
Porvoonseudun musiikkiopisto tiedottaa: Musiikkiopisto siirtyy etäopetukseen ajalla 30.11.-20.12
Porvoon kaupungin päätöksellä kaikki kaupungin järjestämä harrastustoiminta keskeytetään sisätiloissa ja musiikkiopisto siirtyy etäopetukseen ajalle 30.11.-20.12. kaikissa toimipisteissä. Tämä koskee kaikkea musiikkiopiston opetusta (yksilö- ja ryhmäopetus) ja muuta toimintaa. Etäopetus toteutetaan pääsääntöisesti lukujärjestyksen mukaisesti. Lisätietoja omalta opettajalta. Musiikkiopiston kanslia palvelee ainoastaan puhelimitse 019 520 2549 ja sähköpostitse musiikkiopisto@porvoo.fi. Apulaisrehtorit ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse:
Maire Aakko 040 4899 578, maire.aakko@porvoo.fi Porvoo, Askola
Johanna Lönnfors 040 4899 582, johanna.lonnfors@porvoo.fi Loviisa, Lapinjärvi, Sipoo
Sauli Tyni 040 4899 581, sauli.tyni@porvoo.fi Mäntsälä, Pukkila, Pornainen
Lisätietoja:
Rehtori Felix von Willebrand 040 963 053, felix.von.willebrand@porvoo.fi
pulaisrehtori Maire Aakko 040 4899 578, maire.aakko@porvoo.fi
https://www.porvoo.fi/uusia-koronarajoituksia-ja-suosituksia-porvooseen-27112020

3.12.2020
Lapinjärven kunnan koronatiedottaminen
Lapinjärven kunta tiedottaa yleisesti koronatilanteesta kotisivujen ja facebookin kautta sekä tarkemmin suoraan niille keitä asia koskee. Koulujen ja päiväkodin osalta käytämme tiedotuskanavana oppilastietojärjestelmä Wilmaa. Muutoin tiedotamme suoraan asiakkaille yksiköiden kautta tai puhelimitse. Huomioimme tiedotuksessamme yksilöiden terveystietojen suojan ja tiedotamme ainoastaan siinä laajuudessa, kun se on yleisen edun mukaista ja yksilönsuoja sen mahdollistaa.

2.12.2020
Vierailukielto Loviisan terveyskeskuksen osastolla.
Koronavirusepidemiatilanne on pahentunut koko maassa, mutta erityisesti Uudellamaalla, Uusimaa on epidemian leviämisvaiheessa.
Vierailut terveyskeskuksen osastolla altistavat sekä henkilökuntaa että potilaita mahdolliselle koronavirustartunnalle. Varmistaaksemme potilaiden ja työntekijöidemme turvallisuuden olemme asettaneet vierailukiellon terveyskeskuksen osastolle ajalle 5.12 – 20.12.2020.
Vierailukielto ei koske saattohoidossa olevien potilaiden omaisia, näistä käynneistä sovitaan erikseen hoitohenkilökunnan kanssa.
Vierailuohje päivitetty 2.12.2020 Loviisan pandemiaohjausryhmän toimesta

Tiedote 29.11.2020 Koronavirustartunta päiväkoti Peikkolaaksossa
Päiväkoti Peikkolaaksossa on todettu koronatartunta. Yksi päiväkotiryhmä on asetettu karanteeniin. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan koronavirukselle altistuneiden joukossa on sekä lapsia että henkilökuntaan kuuluvia.
Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin, ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. Lapset voivat palata päiväkotiin, jos karanteenin aikana ei ole tullut oireita.

Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut. Joten lapset, jotka eivät ole altistuneet, tulevat normaalisti päiväkotiin.
Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Lapinjärven kunta ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Lapinjärven kunta ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti Peikkolaakson päiväkodin tilannetta, ja kunta tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

Pia Aaltonen
Sivistystoimenjohtaja

27.11.2020
Aluehallintoviraston tiedote

Kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla maanantaista 30.11. alkaen – pienemmistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää vain välttämättömät ja erityisin järjestelyin. Linkki tiedotteeseen.

26.11.2020
Lisää rajoituksia ja suosituksia koronapandemiasta johtuen Lapinjärvellä.
Pahentuneen koronapandemiatilanteen vuoksi lisää rajoituksia ja suosituksia astuu voimaan Lapinjärvellä. Suositukset ja rajoitukset ovat voimassa 18.12.2020 saakka.
Kaikki sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet tullaan kieltämään aluehallintoviraston päätöksellä. Huom. Aluehallintoviraston päätös tulee todennäköisesti tällä viikolla. Tarkempi tieto päätöksestä jaetaan heti, kun päätös on saatu kuntaan. Kielto on astumassa voimaan pian.
Suositellaan, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset (enintään 10 henkilöä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.
Kirjasto siirtyy noudattamaan noutopalvelua ja palvelua annetaan etänä.
Nuorisotyö siirtyy diginuokkuun.
Kunnan kuntosali ja liikuntahallit suljetaan. Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.
Kunta ei anna tiloja yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaan. Suositellaan, että yksityiset toimijat toimivat vastaavasti. Jos harrastustoimintaa ei keskeytetä, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.
Kunta ei anna tiloja yli 15-vuotiaiden vapaan sivistystyön oppitunteihin.
Kunnanvirasto on suljettu asiakkailta. Palvelua annetaan pääasiassa sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi ja puhelimitse 019 510 860.
Päiväkodin molempien yksiköiden ja alakoulujen henkilökunta ottaa käyttöön maskin tai suojavisiirin 27.11 alkaen.
Suositellaan edelleen suu-nenäsuojien käyttöä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä lapsia noutavia henkilöitä sekä myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä
Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.
Vierailut vanhuspalvelun yksikköihin tapahtuvat etukäteen sovitusti, vain 1 vieras kerrallaan/asiakas, kuitenkin maks. 3/yksikkö. Mielellään ei samaan aikaan eri perhekunnan edustajia. Henkilökunta ohjaa vierailijoille huolellisen käsi- ja yskimishygienian ja antaa heille vierailun ajaksi käyttöön yksiköstä kertakäyttöisen kirurgisen suu-nenäsuojan. Vierailijat pyrkivät pitämään 2 metrin turvaväliä asiakkaaseen. Aina kun mahdollista, vierailut toimintayksikköön toteutetaan erikseen vierailuun suunnitellussa infektioturvallisessa tilassa, jossa on esimerkiksi pisarasuoja (muovipleksi) asiakkaan ja vieraan välissä. Muutoin vierailu toteutetaan asiakkaan omassa huoneessa, ei yhteisissä tiloissa. Yksikössä saa vierailla kerrallaan 30 minuuttia/vieras.
Edelleen tulee kiinnittää huomiota kontaktien määrän minimoimiseen, hyvään käsihygieniaan ja muihin varotoimenpiteisiin.

Lapinjärven kunta seuraa tiukasti tilanteen kehittymistä ja antaa lisäohjeita tarvittaessa.
Suositukset ja rajoitukset pohjautuvat Sosiaali- ja terveysministeriön, Aluehallintoviraston sekä HUSin pandemiaryhmän antamiin linjauksiin.

Lapinjärven kunnan supistettu valmiusjohtoryhmä.

26.11.2020
Kunnanvirasto suljettu 30.11.-18.12.2020.
Kunnanvirasto pitää ovensa kiinni 30.11.-18.12.2020 välisenä aikana koronaviruspandemian takia. Asiakkaita palvellaan puhelimitse (kunnan keskus puh. 019 510 860 ) ja sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi

26.11.2020
Vanhuspalvelun koronaohjeistus.
Asiakkaiden läheisten vierailut toimintayksikköön.
Vierailulle voi tulla vain täysin terveenä.Vierailut yksikköön tapahtuvat etukäteen sovitusti, vain 1 vieras kerrallaan/asiakas, kuitenkin maks. 3/yksikkö. Mielellään ei samaan aikaan eri perhekunnan edustajia. Henkilökunta ohjaa vierailijoille huolellisen käsi- ja yskimishygienian ja antaa heille vierailun ajaksi käyttöön yksiköstä kertakäyttöisen kirurgisen suu-nenäsuojan. Vierailijat pyrkivät pitämään 2 metrin turvaväliä asiakkaaseen. Aina kun mahdollista, vierailut toimintayksikköön toteutetaan erikseen vierailuun suunnitellussa infektioturvallisessa tilassa, jossa on esimerkiksi pisarasuoja (muovipleksi) asiakkaan ja vieraan välissä. Muutoin vierailu toteutetaan asiakkaan omassa huoneessa, ei yhteisissä tiloissa. Yksikössä saa vierailla kerrallaan 30 minuuttia/vieras.
Toimintayksikön johtaja vastaa vierailujen turvallisesta järjestämisestä ja voi joutua epidemiatilanteessa tai tilanteessa, jossa epidemian uhka on suuri, arvioimaan vierailujen mahdollisuutta uudelleen. Aina vierailut eivät ole mahdollisia.
Toimintayksikön henkilökunta seuraa asiakasturvallisten vierailuohjeiden noudattamista.
Saattohoitotilanteet ohjeistetaan yksiköissä erikseen.

Tiedote 23.11.2020
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Päätös tulee voimaan maanantaina 23.11. ja on voimassa kolme viikkoa, 13.12.2020 saakka. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää myös yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Tämän lisäksi Lapinjärven kunnan johtoryhmä on linjannut että aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 3 viikoksi (23.11.-13.12) kunnan tiloissa ja kaikessa ryhmäharrastustoiminnassa on 20 hengen maksimirajoitus. Ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä suositellaan myös yksityisille tahoille. Kunnan kuntosalissa saa olla enintään 5 henkilöä kerrallaan 23.11.-13.12. Etätyötä suositaan aina kun mahdollista. Suu-nenäsuojien käyttöä työpaikoilla suositellaan kun turvavälejä ei pystytä pitämään. Suositeltavaa on myös se, että ei keräännytä tarpeettomasti taukotiloihin. Eli porrastetaan kahvi- ja ruokatauot eikä järjestetä muitakaan kokoontumisia. Suositellaan ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi tulisi järjestää. Suositellaan edelleen suu-nenäsuojien käyttöä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä lapsia noutavia henkilöitä sekä myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä. Suu-nenäsuojien käyttöä jatketaan vanhainkoti Honkahovin työntekijöillä ja vierailut hoidetaan aikaisempaan tapaan (vierailija otetaan vastaan ovella, suu-nenäsuojat vierailijalla ja asukkaalla, tapaaminen vain omassa huoneessa).

Loviisan kaupunki on antanut suosituksen kasvomaskien käyttöönotosta myös yläkouluun ja taksimatkoille. Jo aiemmin 12.10.2020 annettu kasvomaskisuositus lukioille ja nuorisotyöhön on myös edelleen voimassa. Nämä suositukset koskevat oppilaitosten opetushenkilökuntaa, sekä muuta henkilökuntaa (esim. ruokahuolto, siivous, kunnossapito). Alakouluihin ja päiväkotiin ei anneta vielä maskisuositusta.
Edelleen tulee kiinnittää huomiota kontaktien määrän minimoimiseen, hyvään käsihygieniaan ja muihin varotoimenpiteisiin.
Lapinjärven kunta seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä ja tarvittaessa tiukentaa toimintoja tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

20.11.2020
Aluehallintovirasto: Yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 23.11.-13.12.2020. Linkki tiedotteeseen.

12.11.2020
Työn saaminen ja tekeminen korona-aikana – dialogi verkossa 17.11.2020 klo 10-12
Aiheuttaako työttömyys ja työn saaminen pohdintaa arjessasi? Tule mukaan viestintäyrittäjä ja tutkija Taneli Heikan vetämään Erätauko-dialogiin keskustelemaan työttömyydestä ja työn saamisesta. Työttömien lisäksi keskusteluun osallistuu myös TE-toimiston asiantuntijoita sekä työelämävalmentajia.
Ohjattu dialogi antaa mahdollisuuden avata erilaisten toimijoiden näkökulmia rakentavalla tavalla. Näkökulmaasi tarvitaan – vain sinä riität.
Ilmoittaudu ennakkoon mukaan kunta(at)lapinjarvi.fi tai puh 019 510 860 saadaksesi teams-linkin.

Tiedote 29.10.2020
Lapinjärven kunta ei jatka kahden viikon sulkua, mutta jos tilanne muuttuu, tehdään nopeita päätöksiä. Suu-nenäsuojasuositus vierailijoille ja harrastusryhmiin.

Lapinjärven kunta reagoi nopeasti kasvaviin koronatartuntoihin ja altistuksiin ottamalla käyttöön kahden viikon sulkustrategian pari viikkoa sitten. Nyt tilanne on vakaampi, joten sulkustrategiaa ei jatketa enää alkuperäisen kahden viikon perään. Tämä tarkoittaa, että etänä toteutetut kirjaston ja nuorisotoimen palvelut avautuvat ja kunnanviraston ja liikuntatilojen ovet avataan.

Lapinjärven kunta antaa suosituksen suu-nenäsuojien käytöstä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä lapsia noutavia henkilöitä sekä myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä. Lisäksi Lapinjärven kunta antaa suosituksen harrastustoimintaan suu-nenäsuojien käytöstä muuna kuin liikuntasuorituksen aikana.

On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka toimintoja väljennetään, ei tilanne ole ohitse, vaan edelleen vaaditaan kuntalaisilta jaksamista jatkaa suositusten mukaista toimintaa.
-Jos tilanne muuttuu huonompaan, teemme nopeasti vastaavantyyppisiä ratkaisuja. Seuraamme tiiviisti tilanteen kehittymistä, kunnanjohtaja Tiina Heikka sanoo.

Edelleen voimassa olevat suositukset ovat:
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 1.11.-30.11.2020.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 15-vuotialle:
· julkisessa liikenteessä
· julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
· yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
· toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä
· harrastustoiminnassa
· työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
· sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä

Etätyön tekemistä suositellaan aina kuin mahdollista. Kunnan harjoittama kahden viikon sulkustrategia oli poikkeuksellinen, mutta kuntalaiset ovat ottaneet kunnan toimenpiteet hyvin vastaan.
-Kuntalaiset ovat ymmärtäneet tilanteen vakavuuden ja uskon, että tämä on osaltaan myös lisännyt ymmärrystä tilanteesta Lapinjärvellä. Toivottavasti edelleen pidetään tiukasti kiinni suosituksista, jotta voimme pitää kunnan ja myös yrittäjien palvelut pyörimässä, kunnanjohtaja Heikka painottaa.
-Tilanne tulee jatkumaan todennäköisesti vielä pitkään, nyt on meidän aika opetella toimimaan tässä muuttuneessa tilanteessa ja tehdä esimerkiksi maskeista ja turvaväleistä osa normaalielämäämme, Tiina Heikka korostaa.

TIEDOTE 26.10.2020
TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 22.10.2020 tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 1.11.-30.11.2020.

21.10.2020
Harjurinteeen koulun yleisopetuksen 7-9-luokat siirretään etäopetukseen ajalle 20.-23.10.2020. Harjurinteen koulun yläkoulun puolella on todettu yksi koronavirustartunta ja joukkoaltistuminen. Tilanne ei ole vielä vakava. Koska oppilaat oleskelevat yläkoulun väistötiloista johtuen melko lähellä toisiaan ja ruokailutilanteet ovat ahtaat, koulutuspäällikkö on päättänyt, pandemiaryhmää ja rehtoreita konsultoiden ja turvallisuutta huomioiden, siirtää Harjurinteen koulun yleisopetuksen vuosiluokat 7-9 etäopiskeluun ajalle 20.-23.10.2020.
-ruoan jakelu toteutetaan toiminnassa olevien koulujen kautta
-koulun rehtorit tiedottavat opettajia, oppilaita ja huoltajia asiasta Wilman kautta
-opettajat tiedottavat oppilaitaan oppituntien järjestelyistä

21.10.2020
Lapinjärven kunta suosittelee yli 20 hengen yksityistilaisuuksien välttämistä. Loviisan kaupunki on antanut suosituksen että yli 20 hengen yksityistilaisuuksien järjestämisen tulisi välttää hallituksen 15.10.2020 tekemän linjauksen mukaisesti. Lapinjärven kunta yhtyy suositukseen. Loviisan kaupungin tiedotteen mukaan Loviisassa ja Uudellamaalla koronavirusepidemia on kiihtymisvaiheessa. Loviisassa todettiin viime viikonloppuna useita koronavirustartuntoja, joista suurin osa on peräisin Loviisassa pidetystä isosta perhejuhlasta ja vieraiden edelleen tartuttamista muista henkilöistä. – Yksityistilaisuuksissa suositeltava enimmäishenkilömäärä on 20. Kuntalaisten on nyt taudin kiihtymisvaiheessa syytä välttää isojen juhlien järjestämistä ja myös sellaisiin osallistumista, muistuttaa perusturvajohtaja Carita Schröder.

20.10.2020 
Kansalaisopiston tiedote. Kansalaisopiston opetus 19.10.-1.11.2020. Lapinjärven kunnan sulkutilan aikana 19.10-1.11.2020 kansalaisopiston kursseja ei pidetä lähiopetuksena. Ne siirretään myöhempään ajankohtaan tai etäopetukseksi. Jokainen kurssilainen saa viestin oman kurssinsa tilanteesta. Poikkeuksena ovat ulkotiloissa pidettävät kurssit, jotka jatkuvat normaalisti.
Lisätietoja: Rehtori Merja Sillanpää, 040 663 2840 ja vararehtori Tanja Lill-Smeds 0440 555302

19.10.2020
Musiikkiopiston tiedote opettajille, oppilaille ja huoltajille. Lapinjärven kunnan tilat on suljettu ulkopuolisilta käyttäjiltä ajalla 19.10.2020-1.11.2020. Tämä tarkoittaa, että musiikkiopisto siirtyy Lapinjärven kunnan musiikin perusopetuksen osalta etäopetukseen tai muihin tiloihin. Lisätietoja antavat apulaisrehtori Johanna Lönnfors (040-4899582, johanna.lonnfors@porvopo.fi) ja toimistosihteeri Jaana Ögård (040-3549003, jaana.ogard@porvoo.fi). Opettajat Marja Pohjola (marja.pohjola@porvoo.fi), Emmi-Liina Vakkuri-Johansson (emmi-liina.vakkuri-johansson@porvoo.fi) ja Ilona Janney (ilona.janney@porvoo.fi) ottavat yhteyttä oppilaisiinsa ja sopivat etäopetukseen siirtymisestä. Lapinjärven tilanteesta tiedotetaan lisää tarvittaessa.
Lisätietoja:
Johanna Lönnfors
Musiikkiopisto Lapinjärvellä – Musikinstitutet i Lappträsk
apulaisrehtori-biträdande rektor
johanna.lonnfors@porvoo.fi
040-4899582

19.10.2020
Ennakkotiedoista poiketen valtuuston kokous ja tiedotustilaisuus keskiviikkona 21.10.2020 eivät vallitsevan koronatilanteen vuoksi ole avoinna yleisölle.
Kokous ja tiedotustilaisuus striimataan verkkoon kunnan kotisivuilla. Linkki striimaukseen julkaistaan keskiviikkona.
Klo 16-17 kerromme erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä, joka on käynnistynyt elokuussa Lapinjärven kunnassa. Arviointiryhmän jäsenet osallistuvat.
Klo 17-18 annamme infoa taloustilanteesta. Yleisölle varataan mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi sekä tekstiviestillä tai WhatsApp viestillä puhelinnumeroon 044 722 2950. Lähetä mielellään kysymyksesi ennakkoon.
Klo 18 valtuuston varsinainen kokous alkaa.

18.10.2020
Lapinjärven kunta aloittaa kahden viikon sulkustrategian koronatartuntojen hillitsemiseksi ja tartuntaketjujen katkaisemiseksi

Lapinjärvellä on todettu kuluneen viikon aikana useampi koronavirustartunta, erillisiä tartuntaketjuja sekä lisäksi Loviisassa on laajoja joukkoaltistumisia ja tartuntoja.
Lapinjärven kunta toteuttaa sulkustrategian ajalla 19.10. – 1.11.2020.
– Supistettu valmiusjohtoryhmä kokoontui sunnuntaina (18.10.2020) ja totesimme, että on parempi toimia etupainotteisesti kuin liian myöhään. Tämä on myös tärkeä viesti kuntalaisille, tartunnat lisääntyvät nopeasti ja nyt on viimeistään aika ottaa käyttöön suojautuminen virusta vastaan, kunnanjohtaja Tiina Heikka toteaa.
Valmiusjohtoryhmä päätti seuraavista palvelutuotannon muutoksista ajalle 19.10. – 1.11.2020:
– Liikuntatilat (Kirkonkylän koulun sali, Porlammin liikuntahalli, kuntosali, pakkaamo, liikuntakentät) ovat poissa käytöstä.
– Opettajat ja koulunkäynninohjaajat käyttävät suu-nenäsuojaimia, varhaiskasvatuksessa ja keittiö- ja siivouspalveluissa asiakastyössä käytetään visiirejä.
– Etätyötä jatketaan niiden tehtävien osalta, missä se on mahdollista.
– Siivousta tehostetaan entisestään.
– Honkahovin osalta ei sallita vierailuja.
– Kunnan tiloihin ei päästetä vierailijoita.
– Taitopaikka rajoittaa toimintaansa eikä tee yritysvierailuja, maskit otetaan käyttöön.
Lisäksi seuraavat asiat viedään kunnanhallituksen päätöksentekoon maanantaina 19.10.2020 koskien palvelutuotannon muutoksia ajalla 20.10. – 1.11.2020
– Kunnantalon ovet suljetaan ja palvelua annetaan vain puhelimitse tai sähköpostilla.
– Kirjasto antaa noutopalvelua vain varauksien perusteella.
– Nuorisotila toimii virtuaalisesti ja siirrytään diginuorisotyöhön.
– Luottamushenkilöiden kokoukset toteutetaan etänä.
Lisäksi Lapinjärven kunta vetoaa kuntalaisiaan, että käytettäisiin maskeja suositusten mukaisesti, huolehdittaisiin käsihygieniasta, huolehdittaisiin turvaväleistä ja pyrittäisi välttämään kokoontumisia. Lisäksi annetaan vahva suositus, että lapsia varhaiskasvatuksen palveluista vietäessä tai noudettaessa käytettäisiin kasvomaskeja.
Kunnan toimenpiteet ovat lisä niille yleisille toimenpiteille, joita on jo toteutettu, kuten esimerkiksi karanteeniin asettamiset.
– Meillä on ihan vakaa ja turvallinen tilanne kunnassa. Uskon, että me kaikki haluamme sen myös pysyvän sellaisena. Muiden kuntien esimerkistä olemme oppineet, että tartunnat ovat kääntyneet parhaiten laskuun nopeilla toimenpiteillä ja näin ollen haluamme katkaista ketjut jo alkuunsa, kunnanjohtaja Heikka painottaa.
Kahden viikon sulkuajan jälkeen palataan normaaliin palvelutuotantoon, jos tartunnat eivät ole merkittävästi lisääntyneet.

 
 

• Harrastustoimintaan osallistuvia kehotetaan käyttämään kasvomaskia (yläasteikäisistä alkaen) harrastustoiminnan jatkumisen turvaamiseksi.
• Harrastuksiin tullaan vain terveenä. Henkilön tulee olla täysin oireeton, lieviäkään oireita ei saa olla.
• Kasvomaskia käytetään kaikissa tilanteissa, pois lukien urheilutilanteet. Myös kuoroharjoituksissa pyritään kasvomaskin käyttöön. Amatööriorkestereiden tulee harkita ohjelmistoaan ilman puhallinsoittimia, muut käyttävät kasvomaskia.
• Kaikkien toimintaan osallistuvien henkilöiden tulee käyttää kasvomaskia koko tilaisuuden ajan, myös mahdollisen yleisön.
• Harrastusryhmän koon suositellaan olevan alle 20 henkilöä.
• Toimintaa suunnitellaan siten, että
o kasvomaskia käytetään kaikissa tilanteissa
o noudatetaan 2 m turvavälejä sisä- ja ulkotiloissa
o suositaan erillisiä pienryhmiä
o vältetään ryhmien yhteisharjoittelua
o vältetään ryhmien sekoittamista keskenään
o muita tapoja kuten etäyhteyksiä hyödynnetään toiminnassa koronatartuntojen ehkäisemiseksi
o harrastusvälineet ovat henkilökohtaisia, mutta yhteiskäyttöisten välineiden (kuten pallo) desinfektiosta tulee huolehtia
o mahdollisuuksien mukaan harjoituksiin tullaan urheiluvälineet puettuna, pukutiloissa ja muissa yhteisissä tiloissa oleskelu minimoidaan
o järjestävä taho huolehtii jälkisiivouksesta

Suositellaan, että suuria kulttuuri- ja urheiluharrastetapahtumia (kuten näyttelyt, konsertit, urheiluturnaukset yms.) ei järjestettäisi. Jos tällainen tapahtuma katsotaan ehdottoman perustelluksi, osallistujien kokonaismäärä tulisi rajoittaa alle 50 henkilöön ja järjestää tapahtuma ilman yleisöä. Jos yleisöä tulee kuitenkin paikalle, tapahtumajärjestäjä voi edellyttää tapahtumaan osallistuvilta kasvomaskin käyttöä tiedottamalla siitä etukäteen.
Tapahtuman järjestäjä on vastuussa riittävästä koronatartuntojen ennaltaehkäisystä ja turvallisuuden varmistamisesta THL:n, OKM:n ja lajiliittojen ohjeita noudattaen https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset.

15.10.2020
Joukkoaltistumista koronavirukselle Haddom skolassa ja Lovisavikens skolassa. Haddom skolassa ja Lovisavikens skolassa on tapahtunut kaksi erillistä joukkoaltistumista koronavirukselle. Haddom skolan opetus tapahtuu etäopetuksena 20.21.10-välisenä aikana ja Lovisavikens skolan opetus koko ensi viikon koulutuspäällikön päätöksen mukaisesti. Lue Loviisan kaupungin tiedote tästä linkistä.

14.10.2020
Kasvomaskin käyttö perusturvakeskuksen tiloissa
. 14.10.2020. Loviisan kaupunki on siirtynyt  Covid-19 epidemian kiihtymisvaiheeseen. Pandemiatilanteesta johtuen suosittelemme, että käytät kasvomaskia aina asioidessasi perusturvakeskuksessa. Muistathan ottaa oma kasvomaski mukaan!

12.10.2020
Loviisan kaupungin kasvomaskisuositus lukioille ja nuorisotyöhön 12.10.2020 alkaen. Loviisan kaupunki on siirtynyt Covid 19-epidemian perustasolta epidemian kiihtymisvaiheeseen. Tämän vuoksi kaupunki antaa suosituksen kasvomaskien käyttöönotosta myös lukioon ja nuorisotyöhön. Kasvomaskisuositus perustuu hengitysteitse pisaroiden leviämisen estämiseen. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Tämä suositus koskee oppilaitosten oppilaita, opetushenkilökuntaa, sekä muuta henkilökuntaa (esim. ruokahuolto, siivous, kunnossapito). Lue Loviisan kaupungin tiedote tästä linkistä.

8.9.2020
HUSin alueen asukkaat voivat nyt varata itse ajan koronavirusnäytteenottoon Koronabotin kautta
. Loviisalaisten ja lapinjärveläisten on keskiviikosta 9.9. 2020 alkaen mahdollista varata itse aika Loviisan drive in –koronanäytteenottoon. Uusi palvelu on avattu osoitteessa koronabotti.hus.fi, jossa valitaan ensin kotikunta ja vastataan oirekyselyyn. Sen jälkeen palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Alkuvaiheessa palvelu toimii ainoastaan aikuisille, jotka ovat varaamassa aikaa itselleen. Ajan varaaminen toisen henkilön puolesta, esimerkiksi lapsen, on mahdollista myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Itsepalvelun tarkoitus on helpottaa ajanvarauksen puhelinruuhkaa. Sähköinen ajanvaraus Klinik-asiointipalvelun kautta toimii yhä normaalisti, kuten myös puhelinajanvaraus mikäli sähköisten palveluiden käyttö ei ole mahdollista.
Vahvistus ajanvarauksesta saapuu tekstiviestinä annettuun puhelinnumeroon, minkä vuoksi on erityisen tärkeää näppäillä oma puhelinnumero oikein. Myös testin tulos ilmoitetaan tekstiviestillä. Mikäli vastaus on positiivinen, kunnan tartuntatautiyksikön tartunnanjäljittäjä soittaa sairastuneelle ja kysyy altistumistietoja.
Koronavirustestin tulokset näkyvät lisäksi Omakannassa, mutta terveydenhuollon organisaatioiden ja kuntien välillä on eroa siinä, millaisella viiveellä tiedot tulevat Omakantaan näkyviin.
Palvelun ovat toteuttaneet HUSin Epidemiologinen yksikkö ja HUS Tietohallinnon Sähköiset asiointipalvelut.

7.9.2020
Koronabotin käyttöönoton suhteen tullut aikataulumuutos.
 ”Koronabotti käyttöön Loviisassa viikon 37 aikana. Aiemmasta tiedosta poiketen koronabotti ei tule käyttöön vielä maanantaina 7.9.2020, vaan Loviisassa ja Lapinjärvellä pääsee varaamaan ajan koronanäytteenottoon itsepalveluna vasta myöhemmin viikon 37 aikana.
Itsepalvelun tarkoitus on helpottaa ajanvarauksen puhelinruuhkaa. Ajan voi kuitenkin myös jatkossa varata puhelimitse. Koronabotin käyttöönoton tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan viikolla 37.

6.9.2020
Muutoksia kasvomaskien jakelussa 7.9.2020 alkaen.
Kasvomaskien jakelu Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan vähävaraisille asukkaille on käynnistynyt. Jakelutilanteessa ei kysytä henkilötietoja tai varallisuutta, käyntiä ei myöskään rekisteröidä asiakastietojärjestelmiin. Kasvomaskeja jaetaan 7.9.2020 alkaen seuraavasti

Lapinjärven terveystalolla (Lapinjärventie 27, Lapinjärvi) – keskiviikkoisin kello 9–10
Loviisan perusturvakeskuksessa (Öhmaninkatu 4, Loviisa) – maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9–10. Jakelu tapahtuu aikuissosiaalityön tiloissa, sisäänkäynti pihan puolelta, ovi C2. Lisäksi kasvomaskeja jaetaan Loviisassa aikuissosiaalityön asiakkaille tavanomaisen käynnin yhteydessä.

Huom! Mikäli sinulla on flunssaoireita, et voi tulla jakelupisteeseen noutamaan kasvomaskisi. Näissä tapauksissa pyydämme soittamaan aikuissosiaalityön palveluohjaukseen, puh. 040 667 1798. Iäkkäät henkilöt jotka eivät pääse jakelupisteeseen pyydetään soittamaan senioripalveluiden palveluohjaukseen, puh. 040 575 3147.

2.9.2020
Koronavillkku on nyt julkaistu – lataa sovellus puhelimeesi! 
Tartuntaketjujen katkaisua helpottava Koronavilkku-älypuhelinsovellus on julkaistu. Voit nyt ladata Koronavilkun maksutta puhelimeesi yleisimmistä sovelluskaupoista.
Lue koko tiedote tästä linkistä. 

THL on päivittänyt ohjeitaan. Lapset ja koronavirus. Lue koko tiedote tästä linkistä. 

Kasvomaskien jakelu käynnistyy 24.8.2020.  Katso koko uutinen tästä linkistä.

Suositus kasvomaskien käytöstä alkaen 13.8.2020
. Lue koko tiedote tästä linkistä. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut uusimman määräyksen koskien yleisötilaisuuksien järjestämistä. AVI kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Lue koko tiedote tästä linkistä.

Palvelumuutokset Lapinjärven kunnan toiminnassa 1.6.2020 alkaen. Lue koko tiedote tästä linkistä.

Yritysapu-palvelu aloittaa myös Lapinjärvellä. Yritysapu tarjoaa Uusmaalaisille yrityksille apua koronakriisistä selviytymiseen. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Lapinjärven sivistystoimi 13.5.2020 Tiedote huoltajille ja henkilökunnalle. Lue koko tiedote tästä linkistä.

Loviisan terveyskeskuksen kiirevastaanoton aukioloajat muuttuvat 15.5.2020 alkaen. Lue 12.5.2020 tiedote tästä linkistä!

Kirjastotoimen rajoitustoimenpiteiden purkaminen. Kirjojen uloslainaus alkaa Lapinjärven kunnan pääkirjastossa 12.5.2020 alkaen. Kirjaston henkilökunta vastaa puheluihin ja sähköposteihin maanantaista 11.5 alkaen arkisin klo 13-17. Kirjaston muut tilat avataan yleisölle 1.6.2020 Aluehallintoviraston myöhemmin antaman ohjeistuksen mukaisesti hallitusti ja asteittain.

Kesäleirin peruminen. Kesäleiriä ei järjestetä kesällä 2020. Kesäleirin sijaan nuorisotoimi järjestää muuta kesäajan toimintaa, kun rajoitustoimeniteitä puretaan 1.6.2020 alkaen.

Kaatuneitten muistopäivä 17.5.2020. Korona-pandemian johdosta perinteisiä Kaatuneiden muistopäivän juhlallisuuksia ei järjestetä Lapinjärvellä tänä vuonna vaan ainoastaan seppeleiden lasku kunnan ja seurakunnan toimesta. Kunta ja seurakunta haluavat muistaa kaatuneita myös poikkeusaikana.

Johtoryhmän tiedote  6.5.2020. Lue tiedote tästä linkistä!

Hallituksen päätöksen mukaisesti kirjastojen tilat avataan 1.6.2020, mutta uloslainaus sallitaan heti. Odotamme nyt aluehallintoviraston tarkempia käytännön ohjeita, miten uloslainaus järjestetään ja milloin se on meidän kirjastossamme mahdollista. Valmistelemme asiaa ja tiedotamme heti kun saamme lisää tietoa.

Lapinjärven varhaiskasvatus ja koulut auki 14.5.2020 alkaen. Lue koko 30.4.2020 Tiedote huoltajille  tästä linkistä! 

Sisäharjoittelutilojen sulkemisen jatkaminen. Korona-epidemian perustuen on ollut tarpeen sulkea kaikki kunnan liikuntatilat sekä peruuttaa jo myönnetyt vuorot sisäharjoittelutiloihin Porlammin liikuntahalliin ja Kirkonkylän liikuntasaliin. Kunnan kuntosali ja Pakkaamon liikuntatilat kuuluvat myös kunnan ylläpitämiin sisäharjoittelutiloihin, joiden käyttövuorot on myös keskeytetty. Lapinjärven kunnan sisäliikuntatilat on suljettu 31.5.2020 asti.

Päivitetyt tiedot perusturvakeskuksen toiminnasta 28.4.2020. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Yksinyrittäjien tuen myöntäminen ja maksatus käynnistyi. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Lapinjärven kunnan toinen kuntalaistiedote koronatilanteeseen liittyen. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Yksinyrittäjien avustuksen haku avataan 14.4.2020 klo 12. Suomen hallitus on päättänyt kohdentaa 250 miljoonaa euroa yksinyrittäjien tukemiseen koronapandemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen saamiseksi kestävämmälle pohjalle. Yksinyrittäjien avustus jaetaan kuntien kautta. Lapinjärvellä yksinyrittäjien avustuksen haku avataan tiistaina 14.4.2020 kello 12.00. Tutustu tukiehtoihin sekä hakuohjeisiin huolella ennen hakulomakkeen täyttämistä. Tukiehdot sekä ohjeet löydät Lapinjärven kunnan nettisivuilta: https://www.lapinjarvi.fi/tyo-ja-elinkeino/elinkeinopalvelut-ja-yrittaminen/yksinyrittajien-valtion-tuki/ Myös hakulomake tulee tiistaina kyseiselle sivulle.

Lapinjärvellä koronakriisi on tuonut tullessaan huonoa ja hyvää. Lue tiedote tästä linkistä!

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen hyvittäminen jatkuu 13.5.2020 saakka. Lapinjärven kunnan johtoryhmä on hyväksynyt tilapäiset muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeeseen koronaepidemiatilanteen takia. Lapsen ennalta ilmoitetut poissaolopäivät 18.3.-13.5.2020 hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa.
Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö Thelma Lill-Smeds, 044 742 7120

Kunta tarjoaa etäopetuksessa oleville oppilaille elintarvikekassin korvauksena poisjääneistä kouluaterioista.
Oppilaiden perheitä pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksesta ruokapakettiin Wilma-kyselyn kautta. Jakelu aloitetaan pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Elintarvikekasseja jaetaan Kirkonkylän koululta ja Taitotalon keittiöltä Porlammilla.

Aiheuttaako pandemiakriisi sinussa tai perheessäsi ahdistusta, pelkotiloja tai muuta psyykkistä huonovointisuutta?
Ota yhteyttä psykososiaalista tukea antaviin, soita Helmi puhelimeen 040 640 3381 arkisin klo. 8-16 tai sähköposti helmi.helppi@loviisa.fi.

Maksuton kauppa-apu kaikille yli 70-vuotiaille lapinjärveläisille alkaa 1.4. Lue tiedote tästä linkistä!

Pandemiatilanteesta johtuen Lapinjärven terveystalon toiminta muuttuu tilapäisesti: Sekä lääkärin- että hoitajan vastaanotto toimii 30.3.2020 alkaen ainoastaan ajanvarauksen kautta. Lääkärinvastaanotto terveystalolla on keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin, terveydenhoitajan vastaanotto on maanantaista perjantaihin. Neuvola toimii kuten aiemminkin.
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi terveystalon ovi on lukittuna, sisäänpääsyä varten soita puh. 019 505 1560.
Huom! Terveystalolle ei saa tulla flunssaisena! Kaikki potilaat, joilla on flunssaoireita, hoidetaan Loviisan terveyskeskuksessa, puh 019 505 1300 (vastaanotto vain ajanvarauksella, soita aina etukäteen).

Tiedote lapinjärveläisille yrittäjille koronatilanteessa:Yrittäjä! Mikäli koronatilanne vaikuttaa merkittävästi yrityksenne kassavirtaan on erittäin tärkeää, että siihen reagoidaan mahdollisimman pian. Mitä nopeammin asioihin tässä tilanteessa tartutaan, siten todennäköisemmin yritys selviytyy hyvin myös koronakriisistä. Lue tiedote tästä linkistä!

Maanantaista 30.3.2020 alkaen Loviisan terveyskeskuksen kiireellinen vastaanotto on auki arkisin kello 8–18. Aukioloajat laajenevat 4.4.2020 alkaen myös viikonloppuihin. Huomaa, että vastaanotto toimii ainoastaan ajanvarauksella, puh. 019 505 1300. Lue lisää tiedotteesta!

Asioimiskuljetukset poikkeustilanteessa: Asioimisliikenne ajetaan vain ennakkotilausten perusteella. Normaalisti reitin mukaan ajettavassa liikenteessä (keskiviikkoisin Porlammin vuoro ja torstain vuoro Loviisaan) siirrytään ennakkotilauksiin. Yli 70-vuotiaiden ei pidä käyttää asioimiskuljetuksia vaan välttää lähikontakteja Valtioneuvoston kehotuksen mukaisesti. Mikäli yli 70-vuotias tarvitsee apua esim. kaupassa käyntiin, ota yhteyttä hyvinvointijohtaja Tiia Gustavsoniin: 040 4326228.
Asioimiskyytien ennakkotilaukset edelliseen iltaan klo 20 mennessä. Tomi Enqvist: puh. 040 681 6786.

Diginuokun korona-ajan tiedote. Lapinjärven nuorisotila on suljettu toistaiseksi koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Yhdistysavustusten hakuajan pidentäminen. Suomi on poikkeusoloissa koronaviruksen vuoksi. Yhdistysavustusten hakemiseen on tarpeen tästä syystä antaa lykkäystä ja hakuaikaa jatkaa. Hakuaikaa on jatkettu 30.4.2020 saakka. Yhdistysavustukset tulevat hakuajan pidentämisen seurauksena sivistyslautakunnan käsiteltäviksi lautakunnan kokoukseen 8.6.2020.

Lapinjärven kunnan johtoryhmä kokoontui 23.3.2020 ja käsitteli muun muassa seuraavia asioita:
Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle  poikkeusoloista johtuvan erityistoimivallan. Lue tiedote tästä linkistä!

Porvoon ympäristöterveydenhuolto tiedottaa; Eläinlääkäripalvelut. Lue tiedote tästä linkistä!

Lapinjärvellä varaudutaan poikkeusolojen pitkittymiseen ja sen taloudellisiin vaikutuksiin. Lue tiedote tästä linkistä!

Tiedote henkilöstölle ja kuntalaisille 18.3.2020.  Lapinjärven kunta toimii mahdollisimman normaalisti koronasta huolimatta. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Naapurinappi. Korona-virusepidemia sattuu kaikken eniten ikäihmisiin, ja niihin joilla on joku vaativa perussairaus. Miten me voisimme yhdessä auttaa heitä naapurustoissamme? Viedä lääkkeitä tai ruokaa oven taakse, jottei heidän tarvitse lähteä ihmisjoukkoihin? Ja tietysti huolehtia että teemme asian mahdollisimman hygieenisesti! Tai auttaa kaukana asuvia omaisia huolehtimaan läheisestään, jonka luokse he eivät nyt koronaviruksen vuoksi voi matkustaa. Nappinaapuri.fi/koronapu on paikka jossa voi pyytää ja tarjota apua koronaviruksen vuoksi. Linkki sivustolle: https://www.nappinaapuri.fi/events/koronapu

Tiedote kuntalaisille 16.3.2020. Lapinjärven kunta varautuu koronaviruksen aiheuttamiin muutoksiin toiminnoissa ja sulkee edelleen toimintoja – Koulut suljetaan 18.3.2020 ja siirrytään etäopetukseen. Lue koko tiedote tästä linkistä!

Varhaiskasvatuksen- ja koulupalveluiden osalta tiedotetaan Wilma-viesteillä suoraan vanhemmille.

Kunnanvirasto pitää ovensa kiinni toistaiseksi koronaviruksen takia! Asiakkaita palvellaan puhelimitse, kunnan keskus 019-510 860 ja sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi

 

Voimassa olevat rajoitukset ja suositukset

Päivitetty 14.2.2022

Kokoontumisrajoitukset poistuvat Lapinjärvellä 14.2.2022 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 11.2.2022 päätöksen poistaa kokoontumisrajoitukset 14.2.2022 kokonaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, johon Lapinjärvenkin kunta kuuluu. Terveysturvallisuus on edelleen huomioitava tilojen käytössä. 

 Harrastustoiminta

Kaikki kunnan suljetut tilat voidaan avata tiistaina 1.2.2022 alkaen osallistujien käyttöön, mutta tilojen käytössä täytyy huolehtia edelleen terveysturvallisuudesta. Terveydenhuollon kuormitus on Uudellamaalla edelleen korkealla tasolla, mutta lain edellytykset tilojen sulkumääräykselle eivät enää täyty. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee muun muassa kuntosaleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja. Siten mm. ryhmäliikunta, kontaktilajien ja tanssin harrastaminen on Lapinjärven kunnan tiloissa jälleen sallittua. Nuorisotila Nuokku avaa ovensa 2.2. Kuntosali toimii normaalisti ja liikuntatilat ovat käytössä varausten mukaisesti 1.2. alkaen.

Yleisötilaisuudet ja kokoontumiset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 7.2.2022 päätöksen, jolla kevennetään kokoontumisrajoituksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, johon Lapinjärvikin kuuluu. Tiistaista 8.2. alkaen sisätiloissa voi järjestää enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia. 51–500 henkilön tilaisuuksiin voi ottaa enintään puolet kyseisen tilan enimmäisosallistujamäärästä. 

Uuden päätöksen mukaan sisällä voi järjestää 51–500 henkilön tilaisuuksia, jos osallistujamäärä on enintään 50 prosenttia tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa. Enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia voi järjestää ilman rajoituksia. Uuden päätöksen myötä yleisöllä ei tarvitse enää olla istumapaikkoja tilaisuuksissa. 

Päätös on tällä hetkellä voimassa 22.2.2022 asti, mutta rajoitusta voidaan asiantuntijaharkinnan perusteella keventää uudella päätöksellä jo sitä ennen, jos epidemiatilanne etenee suotuisasti. 

Terveysturvallisuus on huomioitava edelleen tilojen käytössä 

Koko Etelä-Suomen alueella on edelleen voimassa aluehallintoviraston päätös, joka velvoittaa laajasti erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki velvoitteesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle 7.2.2022 jatkopäätöksen, joka on voimassa 8.–22.2.2022. 

Mitään toimintaa tiloissa ei ole määräyksen myötä kielletty, eikä esimerkiksi tietyn mittaisia turvavälejä edellytetä, vaan määräyksen tarkoitus on tehostaa terveysturvallisuustoimia. Toimija arvioi itse, millaisin toimin tartuntariskiä voi ehkäistä; kyseeseen voi tulla esimerkiksi asiakaspaikkojen väljä sijoittelu, ilmanvaihdon tehostaminen tai kävijöiden tulon porrastaminen. Määräys koskee esimerkiksi liikuntatiloja, kauppoja, kirjastoja ja museoita henkilömäärästä riippuen. Tarkempaa tietoa päätöksen sisällöstä on aluehallintoviraston verkkosivuston usein kysyttyä koronasta -osiossa: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-73731384

Kasvomaskin käyttö

Lapinjärvellä kuten muualla Uudellamaalla on voimassa 13.2.2022 saakka laaja maskisuositus rokotussuojan tasosta riippumatta kaikille 12 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille. Maskin käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. Maskin käyttöä suositellaan myös oppilaitoksissa kolmannesta luokasta lähtien.

Yksityisten toimijoiden suositellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta sekä asiakkailta esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, kaupoissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa asiakastiloissa.

Vierailut asumispalveluyksiköissä 

 • Sovi aina tapaamisesta etukäteen puhelimitse hoitohenkilökunnan kanssa.
 • Jos sinulla on mitä tahansa infektio-oireita, et voi tulla vierailulle!
 • Vierailijalle annetaan suusuojain ja kädet desinfioidaan. Suosittelemme että suusuojainta käytetään koko vierailun ajan!
 • Vierailut sisätiloissa tapahtuvat asukkaan omassa huoneessa. Mene suoraan asukkaan huoneeseen, älä turhaan liiku yleisissä tiloissa. Jos sää suosii, ja asukkaan kunto sallii, suosittelemme ulkovierailua!
 • Pyydä tarvittaessa apua puhelimitse tai käyttämällä asukkaan hälytysranneketta.

Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta, välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin ja käyttämällä kasvomaskia, jos lähikontaktia ei voi välttää. Pysyttele kotona ja hakeudu koronavirustestiin, jos tunnet olosi flunssaiseksi.

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille

Kasvomaskeja jaetaan Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan vähävaraisille asukkaille. Jakelutilanteessa ei kysytä henkilötietoja tai varallisuutta, käyntiä ei myöskään rekisteröidä asiakastietojärjestelmiin.

Kasvomaskeja jaetaan seuraavasti:

Loviisan perusturvakeskuksessa (Öhmaninkatu 4, Loviisa) – maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9–10. Jakelu tapahtuu aikuissosiaalityön tiloissa, sisäänkäynti pihan puolelta, ovi C2. Lisäksi kasvomaskeja jaetaan Loviisassa aikuissosiaalityön asiakkaille tavanomaisen käynnin yhteydessä.

Lapinjärven terveystalolla (Lapinjärventie 25, Lapinjärvi) – keskiviikkoisin kello 9–10.

Lisätietoja alueellisesta koronavirusepidemiatilanteesta löytyy HUSin verkkosivuilta. THL:n suositukset löytyvät THLn verkkosivuilta.

Etätyö

Lapinjärven kunnan henkilökunta noudattaa turvavälejä ja maskisuosituksia. Etätyösuositus on voimassa 16.2.2022 asti.