LAPINJÄRVEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2020

YLIJÄÄMÄINEN TULOS JA VÄKILUVUN KASVU ’KRIISIVUONNA’

Lapinjärven väkiluku joulukuun lopulla oli 2 622, mikä oli 16 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tähän vaikutti toki korona ja sen aiheuttama maaseudun vetovoiman lisääntyminen, mutta toisaalta voidaan todeta, että itäisellä Uudellamaalla väestönkasvuun pystyivät vain Porvoo, Pornainen ja Lapinjärvi. Asukasluvun nousu ei siis ole pelkästään koronan ansiota tai sattumaa, vaan pitkään tehdyn työn tulosta.

Valtion antamien kompensaatioiden sekä kunnan tekemien säästöjen johdosta Lapinjärvi teki vuonna 2020 historiallisen hyvän tuloksen – 2,2 miljoonaa plussalla.

Vuosi 2020 oli todella poikkeuksellinen vuosi. Koronakevään keskellä samaan aikaan mustana pilvenä leijaili ymmärrys siitä, että konsernin alijäämän kriisikuntakriteeri todellakin täyttyi vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Asia varmistui helmikuussa, kun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen loppulasku tuli. Maaliskuussa kun koronapandemia alkoi toden teolla Suomessa osoittaa merkkejään, tuli uusia asioita pohdittavaksi ja hoidettavaksi nopeasti.

– Ennusteet koronavuoden taloudesta näyttivät kauheilta. Se jo valmiiksi haastavaan taloustilanteeseen tuntui ylitsepääsemättömältä haasteelta. Maaliskuussa totesin johtoryhmälle, että nyt on jo syytä laittaa rahahanat kiinni ja avata budjetti, koska talous tulee notkahtamaan rajusti koronan takia. Onneksi reagoimme nopeasti. Lapinjärvellä kunnanhallitus ja valtuusto osoitti suurta luottamusta johtoryhmää kohtaan ja saimme keskittyä tämän uuden ja vieraan tilanteen hoitamiseen aika rauhassa. Tuntui hienolta, että meihin luotettiin ja yritimme hoitaa kaikki asiat mahdollisimman hyvin. Jopa erityistoimivaltaa annettiin kunnanjohtajalle, mikä oli äärimmäisen poikkeuksellista. Avaintavoitteena on ollut pitää Lapinjärven kuntalaiset terveinä hillitsemällä koronapandemiaa erilaisilla tavoilla ja vastata äärimmäisen nopealla aikataululla muuttuviin tilanteisiin, toteaa kunnanjohtaja Tiina Heikka.

Erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevan kunnan arviointimenettely alkoi virallisesti elokuussa. Kunta perusti oman talouden tasapainotusryhmän keväällä, joka sai aikaan talouden tasapainotusohjelman. Esitetty talouden tasapainotusohjelma riitti valtion asettamalle arviointiryhmälle, joka totesi, että tässä vaiheessa kunnalla on vielä edellytykset toteuttaa palveluita kuntalaisille eikä kuntaliitosselvitystä tarvitse käynnistää.

– Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostunut tasapainotusryhmä kävi tarkalla kammalla läpi kunnan toiminnot ja sai aikaan ohjelman, joka vakuutti arviointiryhmän Lapinjärven kunnan mahdollisuuksista pärjätä myös jatkossa. Työ kuitenkin jatkuu, ote ei saa herpaantua, vaan kunnan taloudesta ja jatkuvasta kehittämisestä on huolehdittava myös jatkossa, kunnanhallituksen puheenjohtaja Kim Jordas painottaa.

Kuntaemon poikkeuksellisen hyvä yli 2 miljoonan tulos tuntuu hyvältä monen heikon vuoden jälkeen.

– Toki olemme iloisia siitä, mutta ymmärretään myös, että työ jatkuu. Vuonna 2020 säästettiin oikeastaan kaikesta. Kunnossapidosta, avustuksista, palvelutuotannon pakollisista hankinnoista, henkilöstön koulutuksesta vain esimerkkinä mainittuna eikä näissä ole mahdollista säästää joka vuonna, kunnanjohtaja Heikka muistuttaa.

– Jatkossa on huomioitava se, että koronapandemian vaikutukset näkyvät kuntien taloudessa vielä pitkään eikä valtiolta voi odottaa yhtä mittavia tukia joka vuosi. Nyt pitää varautua tuleviin vuosiin jo ja esimerkiksi hoitovelan lankeamiseen maksettavaksi, Heikka toteaa.

Perusturvan osalta viime vuosi oli poikkeuksellinen, koska toimiala alitti budjettinsa. Huomioitavaa on kuitenkin se, ettei palveluita ole voitu antaa normaaliajan mukaisesti eli on muodostunut niin sanottua hoitovelkaa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon puolelle.

Etäkouluun siirrettiin kaikki oppilaat 18.3.-13.5.2020 välisenä aikana.

– On käsittämätöntä, miten ketterästi meillä siirryttiin etäopetuksen järjestämiseen. Noin vaan parissa päivässä. Onneksi meille oli aikanaan jo annettu resurssit tehdä laitehankinnat ja onneksi opettajilla oli ammattitaitoa tehdä näin merkittävä muutos. Myös ruokakassit saatiin nopeasti jaettua. Pääsääntöisesti etäopetus sujui hyvin, mutta totta on, että etenkin pienille koululaisille läsnäoleva opetus on tärkeä asia, toteaa Heikka.

Teknisessä toimessa koronapandemia vaikutti siivouksen ja hygienian tehostamiseen. Päätös olla palkkaamatta kesätyöntekijöitä pisti myös teknisen toimen tiukoille kesällä alueiden hoidon suhteen. Konsernihallinnossa näkyi etätyö eniten, kun toimistotyötä tekevät ovat olleet pääosin etätyössä. Kunnanvirasto on ollut suljettuna asiakkailta 18.3.2020 alkaen. Taitopaikkaa jouduttiin keväällä pitämään suljettuna ja henkilöstö oli ensin lomilla, jonka jälkeen heidän palkanmaksunsa keskeytettiin. Vuoden aikana palvelua jouduttiin antamaan osittain etänä ja työpaikkojen saanti vaikeutui koronan aiheuttamien yritysten talousmurheiden vuoksi. Tämä näkyi heti muutenkin kasvavissa työttömyysluvuissa. Vuoden alussa, tammikuussa 2020, työttömyysprosentti oli 7,2 ja loppuvuodesta 14,7 %. Pieniä yrityksiä tuettiin matalan kynnyksen koronatuella, jota kunnat hallinnoivat. Lapinjärvellä tukea myönnettiin 24 yritykselle.

Tulevina vuosina vaaditaan myös tiukkaa talouskuria, mutta toisaalta kunnan kehittämistä on syytä jatkaa ja tehdä työtä esimerkiksi sen eteen, että kunnan väkiluku jatkaa kasvuaan. Talouden tunnuslukuja seurataan sekä kuntaemo- että konsernitasolla.

– Kunnassa on haastavista ajoista hyvä henki ja uskon, että saamme talouden tasapainoon sekä kehitettyä edelleen kuntaamme hyvässä yhteistyössä, Heikka sanoo.

Tuloksen käsittelyssä ehdotuksena on, että tehdään 1 miljoonan euron varaus jätevedenpuhdistamoon.

– Hyvästä tuloksesta on tärkeä laittaa jo pesämuna varastoon tiedossa olevaa isoa investointia varten, se helpottaa vähän tulevien vuosien tilannetta, Heikka mainitsee.

 

Lapinjärven vuoden 2020 tilinpäätöslukuja

Kunnan talouden tunnuslukuja TA
2021
Tilinpäätös 2020 TP
2019
Asukasluku 2 626** 2 622* 2 606
Veroprosentti 21,5 21,0 20,5
Verotulot, 1000 € 9 098 8 782 8 840
Valtionosuudet, 1000 € 7 920 8 679 7 226
Vuosikate, 1000 € 851 2 970 174
Poistot, 1000 € 569 712 584
Vuosikate, % poistoista 143 417 30
Investoinnit, netto, 1000 € 926 597 632
Lainat vuoden lopussa, 1000 € 7 152 7 554 7 956
Lainat €/asukas, 1000 € 2 773 2 881 3 053
Tilikauden ali-/ylijäämä, 1000 € 282 1 257 -410
Kertynyt ali-/ylijäämä, 1000 € 514*** 1 665  407

*ennakkotietotilasto 31.12.2020, Tilastokeskus

**helmikuun ennakkotietotilasto, Tilastokeskus

*** ei sisällä vielä TP2020, eikä KSOY:n osakekauppoja

 

Lisätietoja antaa

hallituksen puheenjohtaja Kim Jordas, puh. 0400 720 690 tai

kunnanjohtaja Tiina Heikka, puh. 044 720 8686