Lapinjärven kunnan peltojen vuokraus

Peltojen vuokraustarjousten jättöaikaa on pidennetty 8.11.2021 klo 12 saakka. Tarjousten avaustilaisuudessa ilmeni, että kotisivuilla julkaistut suomenkielinen ja ruotsinkielinen tarjouslomake erosivat toisistaan. Tarjousajan pidentäminen sekä oikaistu ruotsinkielinen tarjouslomake on saatettu kaikkien jo tarjouksen jättäneiden tietoon.

Lapinjärven kunta vuokraa kunnan peltomaat 1.1.2022-31.12.2026 väliseksi ajaksi ympäristötukiin sitoutuneille viljelijöille. Kirjalliset sitovat tarjoukset on jätettävä kunnantoimistoon suljetussa kirjekuoressa maanantaihin 8.11.2021 klo 12 mennessä. 

Lapinjärven kunnan peltojen vuokraus

Tarjouslomake