Lapinjärven ikäihmisten luona on yritetty tehdä aiheettomia kotikäyntejä kunnan nimissä

Tietoon on tullut, että Lapinjärven ikäihmisten luona on yritetty tehdä aiheettomia kotikäyntejä kunnan nimissä. Vanhustyön palvelupäällikkö tekee kotikäynnit aina ennalta sovitusti. Ottakaa yhteyttä kuntaan epäilyttävissä kotikäynneissä.

 

Det har kommit till kännedom att det i kommunens namn har gjorts hembesök hos äldre personer. Chefen för äldreomsorgen gör endast hembesök enligt överenskommelse med klienten. Ta gärna kontakt med kommunen vid  misstänkta hembesök.