Lapinjärven arviointiryhmän loppuraportti valmistunut

Lapinjärven arviointiryhmän loppuraportti valmistunut

”Kunnan toimenpiteet riittäviä, kuntaliitosselvitystä ei käynnistetä”

Arviointiryhmä ei ehdota tässä vaiheessa erityisen kuntajakoselvityksen asettamista Lapinjärven kunnan osalta, toteaa valtion nimittämä arviointiryhmä loppuraportissaan 27.1.2021.

Lapinjärven kunta on ollut erittäin vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi valtion arviointimenettelyssä kesästä 2020 asti. Syynä on ollut nk. kriisikuntakriteerin täyttyminen konsernin alijäämän ylittäessä kuntalaissa asetetut raja-arvot kahtena vuonna peräkkäin.  Talouden tasapainotussuunnitelmaa laadittiin lähes koko vuosi 2020.

– Olo on helpottunut ja kiitollinen. Lapinjärven kunta jatkaa itsenäisenä kuntana kunnassa tehtyjen ja suunniteltujen toimenpiteiden johdosta, kunnanjohtaja Tiina Heikka toteaa.

Talouden tasapainotustoimet, jotka valtuusto on hyväksynyt ovat: veroprosenttien nosto (tehtiin marraskuussa), talouden ja toiminnan sopeuttaminen ja kohentaminen (osittain tehty ja jatkuu vielä vuosina 2021-2024) sekä Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden osittainen myynti (valmistelussa).

Toimenpiteiden toteutusta tullaan edelleen seuraamaan valtion toimesta ja sitoutumista kunnan talouden tasapainossa pitämiseen vaaditaan näin ollen myös tulevilta kunnan luottamushenkilöiltä. Menettely voidaan käynnistää uudestaan, jos kunta ei toteuta toimenpiteitä, joihin se on talouden tasapainotusohjelmassa sitoutunut ja täyttää edelleen kriisikuntakriteerit.

– Tilanne ei ole ohi, mutta voiton puolella ollaan. Kiitos kuuluu päätökset tehneille luottamushenkilöille sekä äärimmäisen sitoutuneelle kunnan henkilöstölle, kunnanjohtaja Tiina Heikka kiittelee.

Hyvillä mielin eteenpäin

– Meillä on selkeä tulevaisuuden näkymä ja hyvä sitoutuminen kunnan toiminnan kehittämiseen. Paljon on tullut nyt myönteisiä uutisia kuntaan, niin tästä on hyvä jatkaa, kunnanjohtaja toteaa.

– Hyviä uutisia ovat mm. Lapinjärven kunnan väkiluvun kasvu plussan puolelle usean laskevan vuoden jälkeen ja näyttää myös siltä, että teemme hyvän tuloksen vuodelta 2020. Iloitsen myös siitä, että lapinjärveläiselle yritykselle on annettu myönteinen biokaasun tankkausaseman investointitukipäätös. Eli paljon hyvää on meneillään ja tuloillaan, Heikka hymyilee.

Valtiovarainministeriö nimesi Lapinjärven kuntaa kuultuaan arviointiryhmän puheenjohtajaksi hallintotieteiden maisteri Kimmo Behmin. Lapinjärven kunnan nimeämänä jäsenenä ryhmässä toimi Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka ja valtiovarainministeriön nimeämänä jäsenenä neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen. Arviointiryhmän pysyvinä asiantuntijoina valtiovarainministeriöstä toimivat neuvotteleva virkamies Ville Salonen ja neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, joka toimi myös arviointiryhmän sihteerinä. Arviointiryhmän kokouksiin osallistuivat lisäksi Lapinjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Kim Jordas ja taloussuunnittelija Christina Bosas, joka oli myös kunnan henkilöstön edustaja.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Tiina Heikka, puh. 044-720 8686, tiina.heikka(at)lapinjarvi.fi

Neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, Valtiovarainministeriö, Puh. 02955 30389 / Matkapuh. 040 358 9215, vesa.lappalainen(at)vm.fi

Arviointiryhmän puheenjohtaja Kimmo Behm, kimmo.behm(at)gmail.com