Lapinjärvelle lähes puoli miljoonaa euroa EAKR-rahaa maaseudun tulevaisuus-hubin kehittämiseen

Lyckanista tehdään koko Suomeen uudenlainen maaseudun kehittämisen malli

Lapinjärven kunnalle ja sen kumppaneille on myönnetty erittäin mittava Euroopan aluekehitysrahaston rahoitus maaseudun tulevaisuus-hub Lyckanin kehittämiseen.

– Tarkoituksena on Lapinjärvellä kehittää maaseudun innovaatio- ja inspiraatiohub, joka on toimintamallina tarkoitus levittää koko Suomeen, Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka kertoo.

Hankkeen muut toteuttajat ovat neljä ammattikorkeakoulua: Laurea AMK, Haaga-Helia AMK, Hämeen AMK ja LAB AMK.

Lyckan-konsepti yhdistää tulevaisuusosaamisen, matkailun, biokiertotalouden, luovat alat ja ihmislähtöisen toimintatavan uudella yritystoimintaa kehittävällä tavalla. Lyckanista yrityksen on mahdollisuus saada tukea ennakointiin ja kehittää toimintaansa yhteiskehittämällä erilaisten alojen ja osaajien kanssa.

Lyckan-hankkeen kokonaisbudjetti on 688 286 euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus 482 640 euroa. Lapinjärven kunnan rahoitusosuus on 71 813 euroa jakautuen kolmelle vuodelle. Hankkeen mittavuudesta kertoo se, että hankkeen budjetti vastaa lähes samaa summaa kuin mitä kunta saa kahdella tuloveroprosentilla verotuottoa vuodessa. Hankkeen toteutus alkaa syksyllä ja se kestää elokuun loppuun 2023.

– Kyllähän tämä on meille oikea lottovoitto, koska voimme hankkeessa kehittää Lapinjärven elinkeinoelämää, taideresidenssitoimintaa ja matkailua. Samalla toteutamme edelläkävijän tehtäväämme ja luomme uuden mallin kehittää maaseudun ja etenkin pienten kuntien toimintaa maaseudun omista voimavaroista lähtien, kunnanjohtaja Heikka iloitsee.

Hankkeen hyödynsaajana ovat yritykset, joten hanke on merkittävä panostus Lapinjärvellä jo nyt olevaan ja kuntaan tulevaan yritystoimintaan. Hankkeessa on tarkoitus mm. kehittää Lapinjärvestä matkailukohde etenkin kotimaisen ruoka- ja elämysmatkailun ympärille, perustaa kuntaan taideresidenssi ja luoda vertikaaliviljelyn osaamiskeskittymä Lapinjärvelle sekä tuottaa uutta yritystoimintaa kunnan yritysten sivuvirtojen jatkokäyttöön Living lab -konseptin avulla. Hanke jatkaa Lapinjärven onnistunutta hanketoimintaa (mm. Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin, Biokaasusta elinvoimaa ja Hyvinvoinnin tilat).

Lyckan toimii maaseudun tulevaisuus-hubina ja inspiraatiokeskuksena ja vahvistaa kestävää yrittämistä maaseudulla. Kehitettävä innovaatiokeskus antaa mahdollisuuden start-up-toiminnalle ja tukee etenkin pk-yrityksiä maaseudulla. Lyckanin innovaatioalusta toimii poikkitieteellisesti, poikkihallinnollisesti ja verkostomaisesti, minkä vuoksi toiminnalla pystytään yhdistämään yritystoiminta, yhdistykset ja yhteisöllinen kansalaisvaikuttaminen sekä luomaan uusi avauksia. Lyckan toimii kokeilu- ja kehittämisalustana ja pilottikeskuksena erilaisille uusille ratkaisuille, jossa asukkailla ja muilla käyttäjillä on merkittävä rooli tarvelähtöisen kehittämisen alkulähteenä.

Tavoitteena on luoda hankkeessa Lyckan-konseptin malli, joka voidaan alueellisesti hyödyntää koko maassa etenkin maaseutumaisilla alueilla.

– Tulevaisuuden innovaatiot asuvat maaseudulla ja Lyckan antaa niiden kehittymiselle kodin, Heikka kiteyttää.

Lisätietoja:
Tiina Heikka
044 720 8686
tiina.heikka@lapinjarvi.fi