LandeReal

LandeReal

LandeRealin tavoitteena on Lapinjärven, Askolan, Myrskylän ja Loviisan kunnissa asuvien 12 – 22 vuotiaisten nuorten digitaalisten taitojen kehittäminen sosiaalisella toimintamallilla.

Lapinjärvellä halutaan tuottaa nuorille toimintaa, joka tavoittaa mahdollisimman monet heistä. Tämän vuoksi LandeReal-hanke toteutetaan molemmilla kotimaisilla kielillä. Samalla pyritään vaikuttamaan kaksikieliseen medianlukutaitoon.

Nuorisotyöhön halutaan ottaa nuoret mukaan myös vaikuttamistyöhön ja suunnittelutyöhön

Nuorten vaikutusmahdollisuudet oman ympäristönsä kehittämiseen voivat olla rajalliset, toisaalta digitaaliset välineet ovat myös passivoineet nuoret entistä enemmän ruutujen äärelle ja supistaneet nuorten omaa toimintaympäristöä entisestään. LandeReal on älypuhelimen kanssa toteutettava nuorten sosiaalinen toimintamuoto, jonka valmistajina ja sisällön tekijöinä toimivat nuoret itse.

Digitalisoituvassa maailmassa maaseutukuntien nuorten osallistumisen vaikutusmahdollisuudet parantuvat digitaalisen sisällön tuottamisella. Jokaiselle nuorelle on annettava mahdollisuus osallistua nuorille suunnattujen digitaalisten toimintamallien suunnitteluun ja kehittämiseen, jotta digitaalinen toiminta-alusta olisi nuorten itsensä näköinen. LandeRealin tavoitteena on rakentaa nuorten itsensä suunnittelema toimintamalli, joka mahdollistaa nuorten osallistumisen kunnalliseen päätöksentekoon sitouttamalla heidät omaan ympäristöönsä digitaalisen toiminta-alustan avulla.

Lapinjärvi haluaa tukea liikunnallisuuden edistämistä

Digimaailman ajatellaan usein passivoivan nuoria. Lapinjärvi ja LandeReal tahtovat tuoda digitalisaation keskelle jotain uutta: vaikutusmahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja mahdollisuuksia liikkua.

Liikunnallisuuden edistäminen on vahvasti mukana LandeReal-hankkeessa. Hanke sisältää nuorten luomia reittiverkostoja kartoille QR-koodimerkinnöillä, viestejä ja kertomuksia kuvamateriaaleineen ja kaiken tämän helppokäyttöiselle toiminta-alustalle älypuhelimeen. Nuoria kannustetaan liikkumaan, luomaan ja löytämään uusia reittejä.

Nuoret suunnittelevat itse, mitä LandeReal sisältää ja kehittävät sisältöä. He myös toteuttavat lopullisen sisällön itse. Tavoitteena on, että nuoret pystyvät vaikuttamaan LandeReal mallin rakenteeseen ja kehittämiseen itsenäisesti. Hankkeessa otetaan huomioon digitaalisten välineiden toimiminen paikannusjärjestelmänä, sen mahdollisuus liikunnan ja vuorovaikutuksen edistäjänä sekä nuorten sosiaalistenalueiden kartoittajana.

Lapinjärvellä uskotaan, että nuorissa on tulevaisuus ja tämän vuoksi nuorisotyö on asia, johon Lapinjärvellä panostetaan.

LandeReal

Lisätietoa hankkeesta sivistystoimenjohtaja pia.aaltonen[at]lapinjarvi.fi