Kyselytutkimus Pukkilan, Myrskylän ja Lapinjärven kuntien alueella toimiville matkailuyrityksille, matkailuun liittyvien palvelujen tuottajille sekä muille yhteismarkkinoinnin kannalta merkittäville toimijoille

Pukkilan, Myrskylän ja Lapinjärven kuntien alueella toteutetaan yhteistyössä em. kuntien, SILMU ry:n ja ProAgria Etelä-Suomi ry:n kanssa kysely, jonka tulosten avulla voimme kartoittaa tarpeet kehittää matkailua em. kuntien alueella.

Tavoitteenamme on lisätä Askolan, Pukkilan, Myrskylän, Lapinjärven kuntien tunnettuutta matkailijoiden ja muiden kunnastamme kiinnostuneiden ihmisten keskuudessa, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Askolan alueella on toteutettu kysely jo viime vuonna.

Kyselyn vastausten perusteella saamme toivottavasti kokonaiskuvan alueemme matkailusta. Arvioimme mahdollisuuksia kehittää matkailumarkkinointia myös kuntien kesken yhteistyössä ja selvitämme, oletteko kiinnostuneet kehittämään matkailupalveluja sekä yrityskohtaisesti ja /tai yhdessä toteuttaen.

Vuosi 2020 on ollut erityisen haasteellinen palvelutoimialoille. Uskomme kuitenkin vakaasti siihen, että kotimaan matkailu on aktiivista tulevana kesänä ja palvelukysyntä vahvistuu edelleen vuoden 2021 ja 2022 aikana.

Pyydämme teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn 21.4.2021 mennessä. Vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti.

Linkki kyselylomakkeeseen >>

Kyselylomake on sähköinen ja se lähetetään lopuksi ”lähetä” –painikkeesta klikkaamalla. Toivomme mahdollisimman runsaasti vastauksia, kiitokset vaivannäöstäsi!

Yhteistyöterveisin

                                    

Pukkilan kunta                         Myrskylän kunta                            Lapinjärven kunta
Juha Rehula                                Sam Vuorinen                                   Tiina Heikka

                                                                                   

Kehittämisyhdistys Silmu ry                      ProAgria Etelä-Suomi ry
Heli Tommiska                                                  Auli Teppinen