Kuulutus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Uudenmaan ELY-keskus on 28.4.2023 antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen
päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta.

Neste Markkinointi Oy:lle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista
kiinteistöllä 407-407-8-33, osoitteessa Porlammintie 1, Lapinjärvi. Asian diaarinumero on
UUDELY/1808/2023.

Kuulutuksen julkaisupäivä

28.4.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta eli 5.5.2023.

Nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 28.4.2023–5.6.2023 välisenä
aikana Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa. Ilmoitus kuulutuksesta lähetetään Lapinjärven kunnalle julkaistavaksi heidän verkkosivuillansa.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 5.6.2023.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Teija Tohmo, p. +358 295 026 087
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Linkki päätökseen