Kuntavaalit 2021

 

EHDOKASLISTOJEN JÄTTÄMINEN

18.4.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan kesäkuussa 2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi 21 valtuutettua Lapinjärven kunnan valtuustoon. Lisäksi valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen puolueen, vaaliliiton ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla ei ole varavaltuutettua.

Puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on vaalilain mukaan annettava viimeistään 9.3.2021 ennen kello 16.00.

Puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemista koskevia hakemuksia liiteasiakirjoineen sekä muita vaaleja koskevia asiakirjoja ja ilmoituksia ottaa vastaan 8.3.2021 kello 9-17 ja 9.3.2021 kello 9-16 keskusvaalilautakunnan sihteeri Susanne Sjöblom kunnantoimistossa osoitteessa Lapinjärventie 20 A.

Vaalilain 38 §:n tarkoitetut oikaisut vaaliasiakirjoihin on tehtävä viimeistään 18.3.2021 ennen klo 16. Oikaisut toimitetaan keskusvaalilautakunnan sihteerille.

Lapinjärvellä 1.2.2021

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Yksityinen: Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Lapinjärven valtuustoon valitaan 21 valtuutettua.

Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on ja jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään kuntalain 72 §:ssä.

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa:

1) puoluerekisterissä olevat puolueet

2) äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset

Ehdokashakemukset

Puolueen ja valitsijayhdistyksen ovat toimittaneet ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) kunnan keskusvaalilautakunnalle (40. päivänä ennen vaalipäivää) 9.3.2021 klo ennen kello 16.

Puolueet ja valitsijayhdistykset voivat kuitenkin täydentää listojaan 4. 5.2021 saakka.

Äänioikeutettu

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Kuntavaalien ennakkoäänestys Lapinjärven kunnassa järjestetään Lapinjärven kunnantalolla

ke 26.5. klo 9 – 16

to 27.5. klo 9 – 16

pe 28.5. klo 9 – 14

la 29.5. klo 10 – 14

su 30.5. klo 10 – 14

ma 31.5. klo 9 – 17

ti 1.6. klo 9 – 16

ke 2.6. klo 9 – 16

to 3.6. klo 9 – 16

pe 4.6. klo 9 – 14

la 5.6. klo 10 – 14

su 6.6. klo 10 – 14

ma 7.6. klo 9 – 17

ti 8.6. klo 9 – 16

 

Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana ja äänestysalueet ja –paikat ovat seuraavat

 

Lapinjärven eteläinen äänestysalue Heikinkylän entinen paloasema

Lapinjärven keskinen äänestysalue Kunnantalo

Lapinjärven läntinen äänestysalue Porlammin Taitotalo

Lapinjärven pohjoinen äänestysalue Pukaron nuorisoseurantalo

Lisätietoa vaaliasioista oikeusministeriön virallisilta vaalisivuilta osoitteesta www.vaalit.fi

 

Lapinjärven kunnan keskusvaalilautakunta

Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi

keskusvaalilautakunnan sihteeri Susanne Sjöblom

puh 040 577 5336, s-posti etunimi.sukunimi(at)lapinjarvi.fi