KUNTAVAALIT 2017 EHDOKASLISTOJEN JÄTTÄMINEN

 

9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan kesäkuussa 2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi 21 valtuutettua Lapinjärven kunnan valtuustoon. Lisäksi valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen puolueen, vaaliliiton ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla ei ole varavaltuutettua.

Puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on vaalilain mukaan annettava viimeistään 28.2.2017 ennen kello 16.00.

Puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemista koskevia hakemuksia liiteasiakirjoineen sekä muita vaaleja koskevia asiakirjoja ja ilmoituksia ottaa vastaan 27.2.2017 kello 9-17 ja 28.2.2017 kello 9-16 keskusvaalilautakunnan sihteeri Susanne Sjöblom kunnantoimistossa osoitteessa Lapinjärventie 20 A.

Vaalilain 38 §:n tarkoitetut oikaisut vaaliasiakirjoihin on tehtävä viimeistään 8.3.2017 ennen klo 16. Oikaisut toimitetaan keskusvaalilautakunnan sihteerille.

Lapinjärvellä 30.1.2017

KESKUSVAALILAUTAKUNTA